DAJ CYNK

Polska w tym roku wyżej w raporcie ECTA

01.06.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Z dorocznego raportu Regulatory Scorecard, publikowanego przez ECTA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji), wynika, że efektywna regulacja rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu przekłada się na wzrost penetracji bardzo szybkiego dostępu do Internetu i spadek cen.

Z dorocznego raportu Regulatory Scorecard, publikowanego przez ECTA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji), wynika, że efektywna regulacja rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu przekłada się na wzrost penetracji bardzo szybkiego dostępu do Internetu i spadek cen.

Pro-konkurencyjne środowisko regulacyjne sprzyja też wzrostowi zatrudnienia oraz ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Najlepszym tego przykładem jest Holandia, która może być wzorem dla całej UE pod względem metod regulacji dostępu do sieci następnej generacji (NGA).

Tegoroczny raport ECTA Regulatory Scorecard opisuje i porównuje środowiska regulacyjne 22 krajów europejskich. Analiza ECTA obejmuje w sumie kilkanaście kluczowych czynników (ujętych w ponad 110 pytaniach wspólnego dla wszystkich rynkach kwestionariusza), wpływających na poziom konkurencyjności w tym w szczególności: ramy prawne i stopień przeniesienia prokonkurencyjnych zapisów z dyrektyw KE na grunt prawa krajowego, pozycję i uprawnienia regulatora, usługi hurtowe dostępne na rynku, ich ceny, udział operatorów alternatywnych w poszczególnych rynkach i wiele innych.

Najwyższe noty w tegorocznym zestawieniu zajęły Holandia, Wielka Brytania i Dania, w których występuje efektywna regulacja, zapewniająca faktyczną niedyskryminację operatorów alternatywnych oraz umożliwiająca im dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów zasiedziałych na równych prawach i w godziwych cenach.

Na drugim biegunie znalazły się w tym roku Czechy i Bułgaria, które borykają się w najbardziej niesprzyjającym konkurencji środowiskiem regulacyjnym.

Polska, która w ubiegłorocznym zestawieniu zajmowała ostatnie miejsce wśród krajów UE, w tym roku awansowała o kilka pozycji i uplasowała się przed takimi krajami UE jak: Słowenia, Szwajcaria, Czechy czy Bułgaria.

W ciągu ostatniego roku Polska awansowała o kilka pozycji, w czym duża zasługa działań regulatora i Ministerstwa Infrastruktury, sprzyjających konkurencji i rozwiązywaniu problemów operacyjnych we współpracy międzyoperatorskiej. Nasz kraj nadal traci punkty m.in. przez mało nieefektywne w praktyce narzędzia regulacyjne. I choć jest lepiej, przed nami bardzo wiele nowych wyzwań, wśród których najważniejsza to trwałe zapewnienie równego dostępu do nowobudowanej i modernizowanej infrastruktury operatora zasiedziałego. Niepokojącym przykładem jest kwestia IP DSLAM-ów, które - choć pełnią dokładnie te same funkcje co DSLAM-y ATM - nie są obecnie regulowane, co pewnej części klientów TP nie pozwala na wybór dostawcy szybkiego internetu - powiedział Tom Ruhan, wiceprezes ECTA i członek zarządu Netii.

W skali całej Unii Europejskiej najbardziej palącym problemem jest brak spójnych regulacji w sprawie otwarcia na konkurencję sieci NGA, których budowa jest podstawą Strategii EU2020 i Europejskiej Agendy Cyfrowej. W praktyce tylko Holandia zdecydowała się - z dobrym dla konsumentów skutkiem - na uregulowanie tej kwestii na zasadach podobnych do uwalniania miedzianych lokalnych pętli abonenckich (LLU). W innych krajach kwestia ta nie jest w ogóle uregulowana lub wręcz próbuje się (jak w Niemczech czy Hiszpanii), usankcjonować prawnie brak lub ograniczenie konkurencji.

ECTA uważa, że należy szybko opracować wspólną dla całej UE rekomendację regulacji dostępu do sieci następnej generacji (NGA Recommendation), w której należałoby wykorzystać doświadczenia Holandii. Niewykorzystując szansy na opracowanie wspólnej polityki w tym względzie, Komisja Europejska może zaprzepaścić szansę na wyeliminowanie coraz większych różnic w konkurencyjności poszczególnych rynków telekomunikacyjnych, która przekłada się na ich rozwój i w efekcie może doprowadzić do zablokowania ważnego impulsu rozwojowego - powiedział Hubertus von Roenne, prezes ECTA.

Zobacz: pełną treść raportu ECTA (plik .pdf; 2,23 MB).

Źródło tekstu: ECTA

Komentarze
Zaloguj się