DAJ CYNK

Polkomtel przegrał z UKE przed SOKiK ws. braku pozwoleń radiowych

05.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

5. maja Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtela od decyzji Prezesa UKE z 15. września 2008 roku, nakładającej na operatora karę pieniężną w związku z wykorzystaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych.

5. maja Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtela od decyzji Prezesa UKE z 15. września 2008 roku, nakładającej na operatora karę pieniężną w związku z wykorzystaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych.

O wspomnianej karze w wysokości 50 tys. zł szerzej pisaliśmy w tej wiadomości.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż podnoszone przez powoda zarzuty nie były uzasadnione. Sąd uznał, iż nieuzasadniony jest zarzut powoda, iż art. 209 ust. 1 pkt 9 Prawa Telekomunikacyjnego nie mógł stanowić podstawy prawnej do nałożenia na Polkomtel kary pieniężnej. Sąd wskazał, iż art. 145 ust. 4 mówi, że pozwolenie radiowe uprawnia do wykorzystywania objętych pozwoleniem częstotliwości, sygnałów identyfikacyjnych oraz znaków wywoławczych. Z powyższego przepisu płynie wniosek, że sama rezerwacja częstotliwości obejmuje jedynie prawo do dysponowania częstotliwościami natomiast pozwolenie radiowe jest uprawnieniem do wykorzystania częstotliwości. Wobec powyższego Sąd uznał, że Prezes UKE prawidłowo zastosował art. 209 ust. 1 pkt 9 Pt, gdyż Polkomtel wykorzystywał przyznane mu częstotliwości bez wymaganego uprawnienia - pozwolenia radiowego.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się