DAJ CYNK

Polkomtel: GIODO potwierdził obawy odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych

07.09.2009

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3529

Ważne 0

0

W lipcu Polkomtel wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zbadanie, czy model tymczasowy stosowany w procesie przenoszenia numerów przez innych operatorów strukturalnych w lipcu i sierpniu był dopuszczalny. Według Polkomtela GIODO podzielił jego obawy i zastrzeżenia.

W lipcu Polkomtel wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zbadanie, czy model tymczasowy stosowany w procesie przenoszenia numerów przez innych operatorów strukturalnych w lipcu i sierpniu był dopuszczalny. Według Polkomtela GIODO podzielił jego obawy i zastrzeżenia.

Model tymczasowy opierał się na wymianie danych osobowych w szyfrowanych plikach Excel przesyłanych pocztą elektroniczną i w ocenie Polkomtel był niezgodny z prawem.

Jak napisał w komunikacie Polkomtel, GIODO podzielił obawy i zastrzeżenia Polkomtel dotyczące tymczasowego wariantu realizacji procesu przenoszenia numerów, stwierdzając, że model tymczasowy niedostatecznie zabezpiecza poufne dane klientów. GIODO podkreślił w szczególności, iż:
Niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkowników może skutkować odpowiedzialnością karną,
W rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych brak jest precyzyjnych wytycznych w zakresie realizacji obowiązków operatorów w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też powinny być stosowane zasady bezpieczeństwa danych wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
Przesyłanie danych osobowych użytkowników w ramach zwykłych plików Excel skutkować może powstaniem odpowiedzialności karnej operatora.

Zdaniem Polkomtela, GIODO podkreślił również, że na odpowiedzialność operatorów nie ma wpływu zbyt krótkie vacatio legis rozporządzenia w sprawie przenoszenia numerów, czy też brak porozumień międzyoperatorskich. Oznacza to, że każdy z operatorów indywidualnie ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przesyłanych danych i stosując określony tryb musi się liczyć z konsekwencjami, jakie za sobą niesie.

Polkomtel podkreśla, że opinia GIODO w pełni potwierdza, że słusznie protestował przeciw pośpiesznemu wprowadzaniu niedopracowanych rozwiązań, które mogą narazić interesy klientów.

Źródło tekstu: Plus

Przewiń w dół do następnego wpisu