DAJ CYNK

Podpisano memorandum w sprawie jakości usług telekomunikacyjnych

26.10.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 18

Ważne 0

0

26. października z inicjatywy UKE podpisano memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie, oprócz Prezes UKE Magdaleny Gaj, podpisali przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych.

26. października z inicjatywy UKE podpisano memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie, oprócz Prezes UKE Magdaleny Gaj, podpisali przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych.

UKE i pozostali sygnatariusze memorandum zamierzają wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską. Zadania wskazane przez Komisję to m.in.: zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów, publikowanie porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług, jak również wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług (ang. Quality of Service - QoS).

Podczas konferencji w siedzibie UKE podpisy pod tekstem Memorandum o jakości usług złożyli: Prezes UKE, przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym: Exatel, Inea, Interkam, Netia, NOM, P4, Polkomtel, PTC, Centertel, PSTD, Systemics PAB, Telefonia Dialog, Telekomunikacja Polska, TK Telekom i UPC, oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Przystępując do memorandum o jakości usług, sygnatariusze zdecydowali się na prowadzenie wspólnych działań mających na celu:
podnoszenie poziomu jakości usług telekomunikacyjnych,
udostępnienie użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych wiarygodnych, rzetelnych, porównywalnych, aktualnych oraz w pełni zrozumiałych dla każdego konsumenta informacji o jakości usług telekomunikacyjnych,
zwiększenie poziomu świadomości użytkowników w zakresie technicznych możliwości oraz ograniczeń w realizacji usług telekomunikacyjnych,
zunifikowanie wymagań dotyczących jakości usług oraz zapewnienie jasnych i zrozumiałych reguł działania na rynku telekomunikacyjnych,
zapewnienie przejrzystej i transparentnej informacji o warunkach świadczenia usług,
poprawę świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących regulaminów, cenników i wymogów dot. jakości usług telekomunikacyjnych,
tworzenie przez Inicjatora - UKE - przyjaznego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych środowiska regulacyjnego promującego możliwość współregulacji rynku usług telekomunikacyjnych.

Kolejnym etapem współpracy będzie powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli sygnatariuszy, którego zadaniem będzie wytypowanie listy wskaźników jakości usług oraz uzgodnionych wspólnie metodyk ich pomiaru i obliczania, tak aby konsumenci zyskali dostęp do pełnej i porównywalnej informacji na temat jakości usług telekomunikacyjnych.

Lista proponowanych wskaźników jakości usług wstępnie obejmuje m.in.: czas oczekiwania na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, czas oczekiwania na połączenie z infolinią operatora, czas usunięcia uszkodzenia lub awarii, wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwot uiszczonych w formie przepłacone.

Wskaźniki dla telefonii uzupełniają: stopa nieskutecznych wywołań oraz czas zestawienia połączeń. Ponadto w zakresie usług internetowych zaproponowano następujące parametry: stopa błędów transmisji danych, prędkość transmisji danych osiągnięta w obu kierunkach oraz opóźnienie transmisji (czas transmisji w jedna stronę).

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym to inicjatywa o charakterze otwartym. UKE zachęca do włączenia się w podejmowane działania wszystkich, którym zależy na podnoszeniu jakości usług dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się