DAJ CYNK

Plus: Play wprowadza klientów w błąd ws. MNP

06.08.2009

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8099

Ważne 0

0

Polkomtel uważa za minipulację słowa rzecznika P4, Marcina Gruszki, jakoby Plus swoimi działaniami blokował wykonywanie usługi przenoszenia numerów.

Polkomtel uważa za minipulację słowa rzecznika P4, Marcina Gruszki, jakoby Plus swoimi działaniami blokował wykonywanie usługi przenoszenia numerów.

W sprawie chodzi o blisko 4 tys. otwartych spraw MNP, o których pisaliśmy w tej wiadomości.

W przesłanym oświadczeniu Polkomtel napisał:
Polkomtel wystąpił w dniu 6 lipca do Prezesa UKE z wnioskiem o czasowe zawieszenie wykonywania obowiązku przenoszenia numerów w jeden dzień roboczy, w szczególności w związku z brakiem uzgodnień międzyoperatorskich dotyczących działania określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca br. elektronicznego systemu wymiany danych, zabezpieczonego przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynie taki system gwarantuje klientom wszystkich sieci telekomunikacyjnych bezpieczeństwo ich danych. Polkomtel nie może brać udziału w działaniach, które mogą prowadzić do naruszenia zasad ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej i danych osobowych, poprzez użycie dla realizacji usługi przenoszenia numerów plików Excel z poufnymi danymi klientów (PESEL, adres zamieszkania, etc). Uważamy, że póki nie zostanie uruchomiony wspólny system wymiany danych, określony w rozporządzeniu i zapewniający realizację usługi według zasad w nim przewidzianych, nie może być mowy o pełnej ochronie informacji o klientach.

Polkomtel do czasu otrzymania decyzji Prezesa UKE wykonuje usługi przenoszenia numerów, za zgodą klienta i operatora, w dotychczasowym trybie. Polkomtel S.A. poinformował wszystkich operatorów o złożeniu ww. wniosku do Prezesa UKE. Mimo to P4, całkowicie ignorując ten fakt, przyjmuje wnioski od klientów i nie informuje ich o prawdziwym terminie przeniesienia numeru. Przyjmuje wnioski także wtedy, gdy mimo deklarowanej gotowości sama sieć Play nie jest w stanie przenieść numeru w ciągu jednego dnia roboczego. Takim nieodpowiedzialnym działaniem operator sieci Play nie tylko wprowadza klientów w błąd, ale też naraża ich na straty i często przez wiele godzin uniemożliwia korzystanie z telefonu.


Polkomtel podkreśla, że dokumentuje wszystkie przypadki, kiedy do przeniesienia numeru między sieciami Plus i Play nie doszło z winy Play i zamierza przekazać te informacje do UKE oraz do publicznej wiadomości.

Polkomtel ma po raz kolejny zastrzeżenia co do sposobu informowania klientów przez Play.
Marcin Gruszka, rzecznik prasowy sieci Play, dokonując wyżej opisanej manipulacji opartej na nieprawdziwych informacjach, przedstawił w fałszywym świetle działania Polkomtel S.A. w zakresie wykonywania usługi przenoszenia numerów. Jest to kolejny przykład nierzetelnego informowania opinii publicznej przez sieć Play - napisano w komunikacie. Wcześniej Polkomtel zarzucał P4 nieuczciwą konkurencją, w związku z kampania reklamową z udziałem Andrzeja Sołtysika.

Źródło tekstu: Polkomtel, wł

Komentarze
Zaloguj się