DAJ CYNK

Plus GSM uruchomił komercyjnie WLAN

22.03.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Plus GSM uruchomił komercyjnie szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii WLAN (Wireless Local Area Network).

Plus GSM uruchomił komercyjnie szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii WLAN (Wireless Local Area Network).

Plus GSM to pierwsza sieć telefonii komórkowej w Polsce, która oferuje możliwość pełnego, komercyjnego korzystania z bogatych zasobów Internetu, dostępu do poczty elektronicznej oraz sieci korporacyjnych z wykorzystaniem bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu w technologii WLAN. Tym samym Plus GSM zakończył okres ponad 6 miesięcznych testów usługi "WLAN Internet Plus GSM". Jeszcze w 2004 roku Plus GSM zamierza uruchomić ponad 100 nowych lokalizacji, w których będzie można korzystać z tej usługi.

Nowy, bezprzewodowy dostęp oferuje użytkownikowi pełną swobodę, daje prosty i szybki sposób korzystania z Internetu (lotniska, centra handlowe) z prędkością osiągającą 11 Mb/s. Warunkiem korzystania z publicznej sieci WLAN jest posiadanie terminala (np. PDA, notebook) z kartą WLAN zgodną ze standardem 802.11b, odpowiedniego oprogramowania oraz przebywania w zasięgu usługi.

Od dnia uruchomienia usługi do 30 kwietnia 2004, obowiązuje promocyjny cennik opłat za korzystanie z "WLAN Internet Plus GSM". Opłaty za korzystanie z usługi naliczane są za czas trwania połączenia. Dla wygody klientów, Plus GSM wprowadził dwie formy płatności korzystania z usługi:
. płatność kartą płatniczą (TAB. 1) - użytkownik wybiera na stronie startowej liczbę minut o którą chce zwiększyć wartość konta (czas dostępu), widząc jednocześnie jaki będzie koszt zwiększenia wartości konta (do wyboru ma kilka wariantów "okresu dostępu")
. wiadomością SMS o podwyższonej płatności typu Premium (TAB. 2). Użytkownik ma do wyboru dwa pakiety - 15 i 30 minut. Ten mechanizm zasilenia przeznaczony jest wyłącznie dla abonentów i użytkowników sieci Plus GSM.
TAB. 1 - płatność kartą kredytową - promocja
Liczba minut - Cena brutto
30 - 14 zł
60 - 24 zł
90 - 35 zł
120 - 40 zł
180 - 58 zł
360 - 110 zł

TAB.2. - płatność poprzez SMS typu Premium - promocja
Liczba minut - NR SMS - Cena brutto za SMS w sieci Plus GSM
15 - 7556 - 6,10 zł
30 - 7956 - 10,98 zł

"Ściągnięcie" lub wysłanie pakietu e-maili o łącznej wielkości ok. 1 MB np. ze skrzynki Plusnet odbywa się w usłudze "WLAN Internet Plus GSM" w czasie krótszym niż 1 minuta. Zatem opłata za transmisję wyniesie tylko 30 groszy. "Ściągnięcie" lub wysłanie pliku multimedialnego o rozmiarze 100 MB, nawet przy założeniu wystąpienia ewentualnych ograniczeń w prędkości transmisji np. na serwerze docelowym, trwa około 9 min, co sprawia, że użytkownik zapłaci ok. 3 złotych.

Pełna lista lokalizacji (Hot Spotów), w których dostępna jest usługa "WLAN Internet Plus"
Białystok - Hotel Gołębiewski
Dźwiżyno - Hotel Senator, ul. Wyzwolenia 35
Katowice - Port Lotniczy Pyrzowice
Kraków - MCK, ul. Rynek Główny 25
Kraków - Pod Jaszczurami, ul. Rynek Główny 8
Łódź - Hala Sportowa, ul Księdza Skorupki 21
Olsztyn - Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1
Poznań - Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, pawilon 5, 23, 28
Poznań - Port Lotniczy Ławica
Poznań - Rynek
Poznań - Hotel Trawiński, ul. Żniwna 2
Rzeszów - Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
Szczecin - Hotel SAS Radisson, ul. Rodła 10
Szczecin - Biurowiec PŻM, ul .Rodła 10
Warszawa - Biurowiec ILMET, ul. Jana Pawła II 15
Warszawa - CH Promenada, ul. Ostrobramska 75
Warszawa - Galeria Mokotów, ul. Domaniewska 41
Wrocław - Hala Ludowa, ul. Wystawowa 1
Wrocław - Port Lotniczy Strachowice, ul. Skarżyńskiego 3


Szczegółowy opis działania usługi dostępu do Internetu przy wykorzystaniu usługi "WLAN Internet Plus GSM".

Warunkiem koniecznym korzystania z publicznej sieci WLAN jest posiadanie terminalu (np. PDA, notebook) z kartą WLAN zgodną ze standardem 802.11b oraz odpowiedniego oprogramowania sterującego pracą karty (oprogramowanie takie jest dostarczane razem z kartą przez producenta). Użytkownik, który posiada odpowiedni terminal znajdując się z zasięgu działania sieci WLAN Polkomtel, może dołączyć się do niej wybierając sieć o identyfikatorze plusgsm. Dołączenie się do sieci nie oznacza jednak uruchomienia usługi. Użytkownik dołączony do sieci, ale nie zalogowany otwierając przeglądarkę internetową zostaje automatycznie przekierowany na stronę, poprzez którą może dokonać aktywacji usługi (dla nowych użytkowników, nie posiadających konta w systemie) lub też może zalogować się do sieci. Poprawne zalogowanie oznacza rozpoczęcie korzystania z usługi i jednocześnie rozpoczęcie procesu taryfikacji. Użytkownik niezalogowany może korzystać jedynie z tzw. usług Open Garden (strony informacyjne oraz usługi specyficzne dla wybranej lokalizacji).

Konfiguracja:

Aby dołączyć się do sieci WLAN Polkomtel konieczne jest ustawienie trybu (infrastructure) dla karty WLAN (ustawienie tego parametru możliwe jest przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczonego przez producenta, lub poprzez konfigurację kontrolera WLAN w ustawieniach połączeń sieciowych).

Użytkownik, który dołącza się do sieci WLAN Polkomtel, otrzymuje dynamicznie przydzielony adres IP, dlatego dodatkowym wymaganiem jest ustawienie opcji automatycznego uzyskiwania adresu IP w zakładce adres IP (konfiguracja właściwości protokołu TCP/IP - ustawienia połączeń sieciowych).

Aktywacja usługi:

Użytkownikiem może być każdy kto dokona aktywacji (założy konto Użytkownika) i zapozna się oraz zaakceptuje Regulamin na Stronach startowych. Aby założyć konto Użytkownika należy na stronie startowej podać swoją nazwę (tzw. login - dowolny ciąg znaków o długości 3 - 10 znaków), hasło (dowolny ciąg 4 znaków) oraz dane osobowe. Po kliknięciu w polu AKTYWUJ podane dane zostają zapamiętane w systemie.

Zasilanie konta:

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi dostępu przez sieć WLAN jest posiadanie aktywnego konta, którego wartość jest dodatnia. W ramach usługi przewidziano dwie metody zasilenia konta:
a) przez wysłanie jednego ze wskazanych w Cenniku SMS Premium o dowolnej treści (Użytkownik na podstawie informacji zwartych w informacji umieszczonej między innymi na Stronach Startowych dokonuje wyboru liczby minut o które chce zwiększyć wartość konta (czas dostępu), wybierając jedną z oferowanych przez POLKOMTEL liczb minut (czasów dostępu), o które zwiększa się wartość konta i wybiera numer obowiązujący jedynie w sieci Plus GSM, na który należy wysłać Premium SMS o dowolnej treści) - mechanizm zasilenia przeznaczony wyłącznie dla abonentów i użytkowników sieci PlusGSM.
b) przez dokonanie płatności kartą płatniczą - Użytkownik wybiera na stronie startowej liczbę minut o które chce zwiększyć wartość konta (czas dostępu), widząc jednocześnie jaki będzie koszt tego zwiększenia wartości konta (do wyboru ma kilka "czasów dostępu")

W przypadku wyboru metody zasilenia przez wysłanie SMS, użytkownik w odpowiedzi otrzymuje SMSa z jednorazowym kodem, który po wpisaniu we wskazanym polu na stronie startowej powoduje zwiększenie wartości konta.

UWAGA: Ważność kodu do zwiększenia wartości konta wynosi 30 dni licząc od dnia wysłania SMSa o którym mowa w ppkt. a). Po upływie tego terminu kod nie spowoduje zwiększenia wartości konta!

Dla obu metod zasilenie wartości konta wynikająca z wcześniejszego zwiększania wartości konta może być wykorzystana do momentu rozwiązania Umowy.

Korzystanie z usługi:

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej (po wcześniejszym dołączeniu do sieci WLAN o identyfikatorze plusgsm) dokonane jest automatyczne przekierowanie na stronę startową (www.start.wlan.plusgsm.pl ). Po wprowadzeniu przez użytkownika nazwy i hasła oraz akceptacji sieć WLAN przekazuje informację zwrotną o stanie konta (w minutach). Jeżeli wartość konta jest dodatnia, to po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na ekranie przeglądarki następuje rozpoczęcia korzystania z usługi. Jednocześnie rozpoczyna się zmniejszanie wartości konta. Jeżeli w czasie korzystania z Usługi wartość konta osiągnie stan 5 minut to Użytkownik zostanie o tym powiadomiony komunikatem w otwartej przeglądarce WWW. Jeżeli w czasie korzystania z Usługi wartość konta osiągnie stan 0 minut świadczenie Usługi zostanie zaprzestane, a Użytkownik na stronie WWW zobaczy stronę startową z wyborem metody zwiększenia wartości konta.

Aby zaprzestać korzystania z usługi należy (co w konsekwencji zatrzyma proces zmniejszania konta) należy wybrać na stronie startowej odpowiednią komendę (przez kliknięcie odpowiednio opisanego przycisku na ekranie przeglądarki).

UWAGA: Zamknięcie przeglądarki WWW, klienta poczty i innych aplikacji wykorzystujących dostęp do sieci Internet nie skutkuje zablokowaniem dostępu do Internetu, a zatem nie skutkuje zatrzymaniem zmniejszania wartości konta!

Wyłączenie urządzenia Użytkownika umyślne lub nieumyślne (np. rozładowanie baterii) lub wyjście ze Strefy Działania powoduje zaprzestanie korzystania z Usługi i w konsekwencji zatrzymanie zmniejszania wartości konta po upływie czasu nie przekraczającego 5 minut.

Źródło tekstu: Plus GSM

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy