DAJ CYNK

PIIT o cenach dostępu do Internetu w Polsce

01.09.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

W informacjach o dostępie do Internetu w Polsce powszechnie podkreśla się jego znacząco wysoką cenę w stosunku do innych krajów. W porównaniach korzysta się z danych z poprzednich lat oraz często z danych niepełnych lub też nieporównywalnych ze względu na rodzaj usługi czy też zakres oferty.

W informacjach o dostępie do Internetu w Polsce powszechnie podkreśla się jego znacząco wysoką cenę w stosunku do innych krajów. W porównaniach korzysta się z danych z poprzednich lat oraz często z danych niepełnych lub też nieporównywalnych ze względu na rodzaj usługi czy też zakres oferty.

Dostęp wąskopasmowy typu dial-up (poprzez numery 020xxxx) do Internetu jest w Polsce wykorzystywany przez ponad 70% użytkowników. 1 godziny bezpośredniego dostępu do Internetu w Polsce wynosi 1.31 euro w szczycie oraz 0.65 euro poza szczytem (1.31, 0.65). Jest to mniej niż usługi BT (3.62, 1.36), ale droższa od oferty NTL w Wielkiej Brytanii (0.91, 0.91).

Z kolei ceny dostępu wąskopasmowego w pakietach (im wyższy abonament pakietu, tym niższa cena za jednostkę połączenia) w Polsce są w porównywalne z ofertami z krajów unijnych dla podobnych okresów pakietu, różniąc się o +-10 eurocentów za godzinę połączenia. Polska oferta jest zdecydowanie niższa od ceny połączeń w pakietach w Czechach, w Estonii oraz w Holandii i Austrii.

Dostęp szerokopasmowy, który można podzielić na oferowany w dwóch pasmach szybkości transferu:
wolnym - w zakresie od 128 kbps do 1 Mbps,
szybkim - powyżej 1 Mbps.

Oferta dostępu szerokopasmowego 128 kbps w Polsce w cenie około 16 euro/miesiąc (z instalacją) jest jedną z tańszych na rynku unijnym. Podobnie, porównanie cen dostępu 320 kbps i 640 kbps wykazuje, że lokują się one wśród podobnych ofert w innych krajach, przy czym istnieją znaczące różnice związane z okresem zawartej umowy oraz limitów na maksymalną wielkość transferu czy czasu połączenia.

Problemem jest w Polsce brak dobrej oferty na szybkie połączenia szerokopasmowe powyżej 1 Mbps dla klientów indywidualnych. W niektórych krajach unijnych (Niemcy, Belgia) oferty na połączenia powyżej 1 Mbps mają ceny porównywalne z oferowanym w Polsce dostępem 640 kbps. Wielu operatorów międzynarodowych posiada oferty szerokopasmowe z limitem transferu lub z limitem czasu.

Dokładne porównanie wszystkich ofert jest trudne ze względu na dodatkowe ograniczenia i promocje, a także częste ich modyfikowanie przez operatorów. Ważnym czynnikiem jest też różna siła nabywcza mieszkańców poszczególnych krajów.

Prezentując te porównania nie twierdzimy, że sytuacja obecnych i potencjalnych użytkowników dostępu do Internetu w Polsce jest komfortowa, ale też nie możemy się zgodzić z opiniami malowanymi w wyłącznie czarnych barwach. Nawet po uwzględnieniu relatywnie niskiej siły nabywczej polskiego społeczeństwa, ceny oferowane w Polsce mieszczą się w akceptowalnych granicach cen w państwach Europy Zachodniej, zaś na tle państw Europy Centralnej nasza oferta wypada wręcz korzystnie. Nie można pominąć też faktu, że obniżanie cen na szerokopasmowy dostęp do Internetu rozpoczął się z inicjatywy operatora zdecydowanie dominującego na rynku telefonii stacjonarnej - Telekomunikacji Polskiej SA.

Rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu jest w Polsce we wczesnej fazie rozwoju, a mimo to obiektywna, bezstronna analiza wykazuje, że oferowane ceny są porównywalne z cenami na rynkach zacznie już bardziej rozwiniętych.

Źródło tekstu: PIIT

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy