DAJ CYNK

Pentor: najwięcej firm w Orange

03.03.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 5

Ważne 0

0

Z najnowszego badania Pentor Research International wynika, że 42% wszystkich firm i instytucji w Polsce korzysta z telefonów komórkowych działających w sieci Orange. Drugą marką pod względem popularności jest Era, z której usług korzysta 31% firm i instytucji.

Z najnowszego badania Pentor Research International wynika, że 42% wszystkich firm i instytucji w Polsce korzysta z telefonów komórkowych działających w sieci Orange. Drugą marką pod względem popularności jest Era, z której usług korzysta 31% firm i instytucji.

Pentor Research International, co trzy miesiące bada liczbę aktywnych kart SIM na rynku klientów biznesowych oraz podział tego rynku pomiędzy poszczególnych operatorów. Analizie podlegają również poszczególne zastosowania technologii mobilnych, które wykorzystują klienci biznesowi. Punktem odniesienia są wszystkie firmy i instytucje zarejestrowane w REGON i aktywne na polskim rynku.

Aktualnie ponad 95% działających w Polsce firm i instytucji deklaruje, że aktywnie korzysta z usług telefonii komórkowej. Poza połączeniami głosowymi korzystają z mobilnego dostępu do Internetu, bramek GSM (np. w centralach telefonicznych) oraz rozwiązań telemetrycznych (m2m): np. w urządzeniach pomiarowych, systemach alarmowych, przenośnych terminalach płatniczych i systemach monitorowania pojazdów.

W przypadku usług głosowych najczęściej deklarowano korzystanie z telefonów w sieci Orange. Aż 42% wszystkich firm i instytucji w Polsce posiada aktywną przynajmniej jedną "głosową" kartę SIM w tej sieci. Drugą marką pod względem popularności jest Era, z której usług korzysta 31% firm i instytucji. Z Plusa korzysta 28%, a Play - 5%. Oczywiście badane podmioty mogły korzystać z usług więcej niż jednego operatora. Podane niżej marki operatorów obejmują również sub-marki w ofercie biznesowej, jak i indywidualnej (szczególnie w małych firmach zdarza się korzystanie z taryf dla klientów indywidualnych).

W segmencie usług głosowych nieco inaczej kształtują się udziały rynkowe trzech głównych operatorów - mierzone liczbą kart SIM. Największy udział ma Orange z 34,5% wszystkich głosowych kart SIM w firmach i instytucjach. Niewiele mniejszy udział ma Plus (32,8%), co należy tłumaczyć silną pozycją Polkomtela w dużych firmach, które nierzadko posiadają kilkaset czy nawet kilka tysięcy służbowych telefonów komórkowych. Udział Ery wynosi 29,5%, a Play - 3,2%.

Podobnie wyglądają udziały rynkowe mierzone liczbą kart SIM w przypadku mobilnego dostępu do Internetu. Liderem jest Orange, a obaj kolejni gracze, Polkomtel i PTC, mają bardzo podobną pozycję (różnica między nimi mieści się w granicach błędu pomiaru). W ofercie Business Everywhere i Orange Free działa 34,2% kart SIM. Usługi Blueconnect dla Firm i Blueconnect to 30,3% ogółu kart SIM, a iPlus dla Firm i iPlus stanowi 30,7% rynku.

Badanie realizowane jest w ramach panelu firm i instytucji, wylosowanych z REGON (próba warstwowa, warstwy ze względu na wielkość zatrudnienia, losowanie wg schematu Neymana). Skonstruowano próbę 1500 firm i instytucji reprezentującą cały rynek klientów instytucjonalnych. Co kwartał te właśnie firmy i instytucje (z rotacją około 10%) aktualizują (telefonicznie lub on-line) liczbę aktywnych kart SIM w poszczególnych zastosowaniach, u każdego z operatorów.

Podane powyżej oszacowania udziałów rynkowych obarczone są statystycznym błędem pomiaru:
dla kart SIM głosowych, dla 3 największych operatorów wynosi on około +/- 2,4 punktu procentowego,
dla mobilnego dostępu do Internetu, dla 3 największych operatorów wynosi on około +/- 4,0 punktu procentowego (poziom ufności 95%).

Badanie zostało wykonane na zlecenie konsorcjum operatorów telekomunikacyjnych.

Źródło tekstu: Pentor

Komentarze
Zaloguj się