DAJ CYNK

Około 80% elektronicznych terminali bez doładowań PTC

24.02.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Związek Pracodawców Forum Dystrybutorów Prepaid twierdzi, że według danych posiadanych przez nich, umowy pomiędzy PTC a większością dystrybutorów hurtowych zajmujących się dystrybucją produktów prepaid tego operatora, wygasło.

Związek Pracodawców Forum Dystrybutorów Prepaid twierdzi, że według danych posiadanych przez nich, umowy pomiędzy PTC a większością dystrybutorów hurtowych zajmujących się dystrybucją produktów prepaid tego operatora, wygasło.

Stało się tak, bowiem umowy zostały wypowiedziane przez PTC, a w okresie terminu wypowiedzenia nie doszło do ustalenia nowych warunków współpracy.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są skrajnie niekorzystne warunki współpracy, jakie PTC proponowała dystrybutorom, zakładające m.in. drastyczną obniżkę marż. Członkowie Forum prowadzą aktualnie indywidualne negocjacje z PTC w sprawie nowych umów, ale z informacji jakie docierają do Forum wynika, że PTC nie jest gotowa do jakichkolwiek ustępstw w odniesieniu do zaproponowanych pierwotnie warunków. Niepowodzeniem zakończyły się także próby wypracowania kompromisu pomiędzy środowiskiem dystrybutorów a PTC, w które zaangażowane było Forum - napisano w komunikacie przesłanym TELEPOLIS.PL.

Forum ocenia, iż zaistniała sytuacja dotyczy około 80% terminali działających w Polsce.

Członkowie Forum chcą także zaprotestować przeciwko nieuzasadnionemu powoływaniu się przez PTC na sytuację na bliżej nieokreślonych rynkach zagranicznych, co ma sugerować, że stanowisko prezentowane przez dystrybutorów jest pozbawione merytorycznych podstaw. PTC bezzasadnie abstrahuje jednocześnie od sytuacji na rynku polskim - napisano w komunikacie.

Jak twierdzi Forum, polityka operatorów była do tej pory nastawiona na skłonienie partnerów handlowych do znaczących inwestycji w nowoczesne technologie dystrybucji produktów prepaid (terminale POS).

Teraz, gdy inwestycje te zostały w znacznej części zrealizowane, próbuje się dokonać drastycznej zmiany warunków współpracy, pozbawiając dystrybutorów realnych możliwości odzyskania poniesionych nakładów i dążąc do powrotu do tradycyjnych form sprzedaży (popularne "zdrapki") - napisano w dalszej części komunikatu.

Niezależnie od wątpliwości co do stanowiska PTC, Członkowie Forum wyrażają wolę kontynuowania indywidualnych rozmów z tym operatorem w celu wypracowania rozwiązań, które zapewnią ekonomiczną efektywność dystrybucji.

Produktów prepaid PTC nie sprzedaje już także Kolporter i Mennica, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości.

Źródło tekstu: Forum, wł

Komentarze
Zaloguj się