DAJ CYNK

Oferta dla abonentów Idea Premium

18.08.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8

Ważne 0

0

Od 9.08.2004 r. w planie taryfowym Idei Premium dostępna jest specjalna oferta Bezpieczny Telefon.

Od 9.08.2004 r. w planie taryfowym Idei Premium dostępna jest specjalna oferta Bezpieczny Telefon.

W ramach oferty, każdy abonent taryfy Premium w przypadku utraty telefonu na skutek kradzieży jest uprawniony do zakupu:
nowej karty SIM za 1 zł (1,22 zł z VAT),
nowego aparatu telefonicznego za 1 zł (1,22 zł z VAT).

Z oferty mogą skorzystać jedynie abonenci taryfy Premium spełniający łącznie następujące warunki:
są użytkownikami taryfy Premium przynajmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 22 miesiące,
dokonali zgłoszenia kradzieży telefonu w ciągu 3 dni od dnia kradzieży, poprzez blokadę numeru telefonu dzwoniąc na numer 501 100 100, 634-28-82 lub *22 z telefonów sieci Idea,
nie zalegają z płatnościami wobec PTK Centertel,
dostarczą w ciągu 15 dni od dnia kradzieży telefonu do PTK Centertel (pocztą lub kurierem na adres: PTK Centertel, Biuro Obsługi Klienta, ul. Kasprzaka 18/20, 01-230 Warszawa z dopiskiem "Oferta Bezpieczny Telefon", wymagane dokumenty tj.:
- kopię zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży telefonu na Policji,
- kopię aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadku skorzystania z oferty "Propozycja" lub kopię faktury zakupu telefonu w PTK Centertel - potwierdzające, że skradziony aparat został zakupiony w salonie firmowym, franchisingowym lub u Autoryzowanego Przedstawiciela PTK Centertel.

Informacje dodatkowe.

Abonent ma prawo skorzystać z oferty tylko raz w ciągu roku (12 kolejnych miesięcy).

Skorzystanie z oferty Bezpieczny Telefon wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kolejne 24 miesiące (okres promocyjny pozostały do końca umowy nie sumuje się z nową umową) od dnia zawarcia umowy. Abonent ma możliwość płacenia za telefon punktami Profit. Aby skorzystać z tej oferty, musi zapłacić za zakup nowej karty SIM 1 zł (1,22 zł z VAT) oraz za zakup nowego telefonu 1 zł (1,22 z VAT). Możliwość płacenia punktami za nowy telefon z wyższej grupy cenowej określa oferta Propozycja.

Abonentowi przysługuje taki sam telefon lub telefon takiej samej klasy (z danego przedziału cenowego) za 1 zł (1,22 z VAT) lub inny telefon w specjalnej cenie nie dokonując aktywacji promocyjnej w sieci Idea. Oferta Bezpieczny Telefon będzie realizowana w Salonach Firmowych PTK Centertel i Salonach Franchisingowych.

Źródło tekstu: Idea

Komentarze
Zaloguj się