DAJ CYNK

Nowy harmonogram spadku MTR-ów w zamian za inwestycje

08.10.2010

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Prezes UKE proponuje operatorom komórkowym nowy harmonogram spadku stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych (MTR) w zamian za inwestycje.

Prezes UKE proponuje operatorom komórkowym nowy harmonogram spadku stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych (MTR) w zamian za inwestycje.

Prezes UKE dąży do zapewnienia zasięgu sieci komórkowych na obszarach, na których zapewnienie pokrycia siecią telekomunikacyjną jest z ekonomicznego punktu nieuzasadnione. Chodzi tu o tzw. białe plamy, czyli miejsca gdzie jest całkowity brak zasięgu sieci 2G, a także o obszary o małej gęstości zaludnienia, gdzie budowa sieci 3G nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

Rozmowy z operatorami komórkowymi trwają od lipca tego roku. W ich trakcie omówiono koszty budowy BTS, rodzaje możliwych inwestycji, potencjalne korzyści z nowego harmonogramu obniżki stawek, lokalizację białych plam, podział i współdzielenie inwestycji w białych plamach, tryb zawarcia porozumień i inne.

W zamian za inwestycje, które zapewnią pokrycie komórkową usługą telefoniczną wszystkich zidentyfikowanych białych plam oraz pokrycie siecią 3G (dostęp do Internetu) co najmniej 80% obszaru kraju, Prezes UKE proponuje Operatorom następujący harmonogram spadku stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych (stawka MTR) do 2012 roku:

Okres

1. lipca 2011

1. stycznia 2012

1. lipca 2012

zł/min.

0,1520

0,1370

0,1223


Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 7. maja 2009 roku jednocześnie prognozuje, że stawka za zakańczanie połączenia w sieci ruchomej od 1. stycznia 2013 roku powinna kształtować się na poziomie od 1,5 do 3 eurocentów za minutę (po przejściu na koszty oparte o wyniki kalkulacji kosztów bottom-up).

Prezes UKE zwraca się do operatorów sieci ruchomych, aby w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego stanowiska wyrazili zainteresowanie lub brak zainteresowania zawarciem porozumienia.

W trakcie powyższych uzgodnień Prezes UKE zwróci się także do Wójtów i Burmistrzów oraz Prezydentów Miast z prośbą o pomoc w identyfikacji białych plam, tzn. obszarów, w których nie są świadczone ruchome usługi telefoniczne.

Zdaniem Grupy TP pomysł, by połączyć kwestię harmonogramu obniżki stawek MTR z inwestycjami w rozwój sieci, jest bardzo dobrą propozycją. Grupa TP rozmawia z regulatorem na ten temat i uważa, że porozumienie jest możliwe do osiągnięcia.

Źródło tekstu: UKE, wł

Komentarze
Zaloguj się