DAJ CYNK

Nokia w drugim kwartale 2004

16.07.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Nokia ogłasza obroty netto w drugim kwartale w wysokości 6 640 mln EUR i zyska na jedną akcję 0,15 EUR.

Nokia ogłasza obroty netto w drugim kwartale w wysokości 6 640 mln EUR i zyska na jedną akcję 0,15 EUR.
Najważniejsze wyniki drugiego kwartału 2004 (wszystkie porównania w nawiasach odnoszą się do drugiego kwartału 2003, wyniki w układzie zgodnym ze strukturą organizacyjną Nokia w roku 2004):
- Sprzedaż netto zmniejszyła się o 5% do 6 640 milionów EUR (7 019 milionów EUR w 2. kw. 2003), co daje wzrost o 1% przy uwzględnieniu stałego kursu walut.
- Zysk operacyjny wyniósł 907 milionów EUR (818 milionów EUR), łącznie z jednorazową dodatnią pozycją w kwocie 90 milionów EUR reprezentującą zwrot składki ubezpieczeniowej, związany z naszym programem ubezpieczeniowym, przy marży zysku przedsiębiorstwa 13,7% (11,7%).
- Dochód finansowy netto wyniósł 135 milionów EUR (131 milionów EUR), łącznie z jednorazową dodatnią pozycją w kwocie 71 milionów EUR z dochodu ze sprzedaży obligacji France Telecom.
- Dochód na jedną akcję (EPS) (w przeliczeniu na jedną akcję) wyniósł 0,15 EUR (0,13 EUR) przy całkowitym zysku netto 712 milionów EUR, łącznie z korzystnym wpływem w wysokości EUR 0,03 na EPS (w przeliczeniu na jedną akcję) dwóch wyżej wspomnianych jednorazowych dodatnich pozycji.
- Obroty netto działu Mobile Phones zmniejszyły się o 13% do 4 167 milionów w przeliczeniu na jedną akcję (4 806 milionów w przeliczeniu na jedną akcję), przy zysku operacyjnym EUR 797 milionów (EUR 1 308 milionów) i marży zysku 19,1% (27,2%).
- Obroty netto działu Multimedia wzrosły o 24% do 739 milionów EUR (596 milionów EUR); Obroty netto działu Enterprise Solutions zmniejszyły się o 2% do 189 milionów EUR (193 milionów EUR).
- Obroty netto działu Netoworks wzrosły o 6% do 1 576 milionów EUR (1 480 milionów EUR), przy zysku operacyjnym 255 milionów EUR (strata operacyjna 349 milionów EUR) i marży zysku 16,2% (−23,6%). W 2. kw. 2003 r., działalność działu Networks była obciążona nakładami restrukturyzacyjnymi w kwocie 399 milionów EUR, włączonymi do straty operacyjnej działu w wysokości 349 milionów EUR, co zmniejszyło EPS (w przeliczeniu na jedną akcję) Nokia o 0,06 EUR.
- Operacyjny przepływ pieniężny wyniósł 1,4 miliarda EUR (1,3 miliarda EUR), a całkowity stan gotówki na koniec tego kwartału wyniósł 11,5 miliarda EUR (9,9 miliarda EUR).

Źródło tekstu: Nokia

Komentarze
Zaloguj się