DAJ CYNK

Megaustawa jednogłośnie przeszła przez Sejm

08.04.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

8. kwietnia Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Za jej przyjęciem głosowało 417 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

8. kwietnia Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Za jej przyjęciem głosowało 417 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy znacznie ułatwią prowadzenie inwestycji, likwidują bowiem liczne bariery, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujące przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa określa:
formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi,
zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej,
zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych, np. jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadającego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nie będzie mógł odmówić instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej,
prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych,
zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa zostanie skierowana do Senatu.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się