DAJ CYNK

MAC: Porozumienie z Rosją w sprawie pasma 700 MHz

03.04.2015

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3731

Ważne 8

1

Delegacja rządowa pod kierownictwem MAC wynegocjowała korzystne porozumienie ramowe pomiędzy krajami CEPT (kraje Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji) a Rosją w sprawie pasma 700 MHz.

Delegacja rządowa pod kierownictwem MAC wynegocjowała korzystne porozumienie ramowe pomiędzy krajami CEPT (kraje Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji) a Rosją w sprawie pasma 700 MHz.

Delegacja rządowa pod przewodnictwem MAC złożona z ekspertów z Instytutu Łączności, UKE oraz przedstawicieli członków sektorowych ITU wzięła udział w konferencji przygotowawczej do WRC-15 (zaplanowanej na listopad br.). Jednym z głównych punktów konferencji, istotnych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski, była kwestia ustalenia zasad wykorzystania pasma 700 MHz z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą.

Niezbędne było określenie warunków technicznych koegzystowania służby ruchomej i systemów radiolokacji lotniczej wykorzystujących pasmo 700 MHz w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Polsce i innym krajom europejskim sąsiadującym z Rosją (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Litwa, Łotwa) zależało na ustaleniu tej kwestii jeszcze przed Konferencją WRC-15, aby wynegocjować jak najbardziej korzystne warunki. Polska delegacja, dzięki zaangażowaniu w prace eksperckie w ITU, doprowadziła do wynegocjowania z Federacją Rosyjską jednej, wspólnej dla zainteresowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. umowy ramowej. Umowa ramowa to podstawa dla wielostronnej koordynacji i ma stanowić bazę (punkt odniesienia) przy zawieraniu w przyszłości umów bilateralnych z Rosją w odniesieniu do pasma 700.

Zawieranie umów bilateralnych z Rosją indywidualnie przez zainteresowane kraje skutkowałoby wynegocjowaniem dużo mniej korzystnych warunków. Kluczowe w tej sprawie były badania kompatybilnościowe przeprowadzone przez polski Instytut Łączności, które zostały wykorzystane jako punkt wyjścia przy wypracowaniu wspólnego stanowiska krajów europejskich oraz główny argument w dyskusji z Rosją.

Umowa ma jeszcze zostać zaakceptowana formalnie przed WRC-15 przez obie organizacje regionalne (CEPT i RCC).

Źródło tekstu: MAC

Komentarze
Zaloguj się