DAJ CYNK

Lewiatan apeluje o zmiany w Ustawie Uzdrowiskowej

18.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Ustawa Uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Ustawa Uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wśród nich są popularne miejscowości turystyczne: Sopot, Krynica, Kołobrzeg, Konstancin Jeziorna, Augustów, Ustka oraz część Krakowa.

Jak podaje Lewiatan, jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy jest art. 38 ust. 1 pkt. 1, ppkt. "j", który zakazuje (…) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne (…).

Lewiatan podkreśla, że zapis uniemożliwia rozwój infrastruktury teleinformatycznej na tych terenach, jak również utrzymanie i modernizację już istniejących obiektów i wprowadzenie najnowszych technologii, co powoduje zapóźnienie technologiczne, brak odpowiedniej siły sygnału, utrudnienia w korzystaniu z numerów alarmowych czy usług medycznych takich, jak zdalne EKG czy łączność z karetką pogotowia.

Lewiatan podkreśa, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który ma ustawowy zakaz stawiania stacji bazowych na określonych obszarach. Argument o szkodliwości stacji nadawczych i ich negatywnym wpływie na "przebywanie kuracjuszy na tych obszarach" jest bezzasadny - potwierdzają to zarówno badania krajowe i zagraniczne, jak i opinie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska, które wskazują, że krajowy system prawny pozwolił na zgromadzenie unikalnego w skali świata doświadczenia w projektowaniu, budowie i utrzymywaniu nadawczych urządzeń radiokomunikacyjnych tak, aby spełniały one surowe standardy jakości środowiska. Bezzasadne są także argumenty dotyczące zaburzania krajobrazu uzdrowisk. Obecnie stosowane urządzenia nadawcze są jeszcze bardziej ergonomiczne, a możliwości techniczne oraz doświadczenie operatorów pozwalają na dyskretne zlokalizowanie stacji nadawczej w niemalże dowolnym miejscu bez ingerowania w krajobraz.

Jak pisze Lewiatan w informacji prasowej, obawy społeczeństwa przed polem elektromagnetycznym emitowanym przez anteny masztów stacji bazowych telefonii komórkowej wynikają z nieznajomości zasady ich działania oraz powielanych na różnych stronach internetowych pseudonaukowych artykułów. Polska posiada jeden z niższych na świecie dopuszczalnych limitów ekspozycji w zakresie ochrony ludności przed PEM, co oznacza, iż polskie przepisy prawne w odniesieniu do stacji bazowych telefonii komórkowej są jednymi z najbardziej rygorystycznych, zapewniają jeszcze większy margines bezpieczeństwa niż zalecenia ICNIRP, uznane przez WHO za wystarczające Tak ostre kryteria, poza Polską, stosują w Europie jedynie Włochy, Belgia i Szwajcaria.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej argumenty, Lewiatan apeluje o zmianę zapisów ustawy, zmierzającą do uchylenia art. 38 ust. 1 pkt. 1 litera j i dostosowania jego brzmienia do realnych potrzeb, bez skazywania mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych oraz odwiedzających je milionów turystów na cyfrowe wykluczenie. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci przyczyni się do dalszej degradacji infrastruktury i zacofania telekomunikacyjnego w regionach uzdrowiskowych.

Źródło tekstu: Lewiatan

Komentarze
Zaloguj się