DAJ CYNK

Kontrola przedłużona do końca pilotażu

02.11.2005

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1034

Ważne 0

0

Prezes URTiP rozpoczął kontrolę, która miała wykazać, czy operatorzy komórkowi wypełniają ustawowe obowiązki w zakresie przenośności numerów oraz terminu odwieszenia realizacji uprawnień abonentów w tym zakresie.

Prezes URTiP rozpoczął kontrolę, która miała wykazać, czy operatorzy komórkowi wypełniają ustawowe obowiązki w zakresie przenośności numerów oraz terminu odwieszenia realizacji uprawnień abonentów w tym zakresie.

Zgodnie z harmonogramem dołączonym do ww. decyzji Prezesa URTiP trzej operatorzy sieci komórkowych zostali zobowiązani do przystosowania swojej infrastruktury telekomunikacyjnej i umożliwienia abonentom zachowania numeru telefonu komórkowego przy zmianie operatora (tj. przeniesienia numeru do innej sieci) począwszy od 10. października. Tego dnia operatorzy rozpoczęli pilotażowe wdrażanie tej usługi.

W ramach dotychczas prowadzonej kontroli pracownicy URTiP uzyskali od operatorów sieci komórkowych informacje na temat:
technicznych aspektów współpracy operatorów przy kierowaniu połączeń na numery przeniesione w sieciach komórkowych,
zasad postępowania w przypadku wystąpienia przez klienta o zawarcie umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z przeniesieniem przydzielonego numeru,
zasad postępowania w przypadku wystąpienia przez klienta o rozwiązanie umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z przeniesieniem przydzielonego numeru,
najważniejszych działań podjętych przez operatorów w celu świadczenia usługi przenośności numerów.

Ponadto inspektorzy URTiP przeprowadzili kontrole w kilku salonach firmowych operatorów. Kontrole te wykazały, że konsultanci pracujący w tych salonach byli przygotowani do realizacji usługi przenośności numerów, umożliwiając klientom od 10. października składanie stosownych wniosków. Klienci zainteresowani usługą informowani są o przebiegu całego procesu przeniesienia numeru do sieci innego operatora, dokumentach niezbędnych do jego przeprowadzenia, a w przypadku chęci skorzystania z usługi, także o mogących wystąpić ograniczeniach wynikających z braku pełnej funkcjonalności wymiany informacji między sieciami telekomunikacyjnymi w czasie trwania pilotażu.

Program pilotażowego wdrożenia przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora rozpoczął się zgodnie z harmonogramem określonym w decyzjach Prezesa URTiP. Obecnie operatorzy prowadzą techniczne testy połączeń realizowanych pomiędzy wytypowanymi centralami testowymi. Operatorzy zobowiązali się do składania co dwa tygodnie do Urzędu raportu o przebiegu pilotażu. W jednym z ostatnich testów technicznych, w siedzibie Polkomtela, uczestniczyli inspektorzy URTiP.

Na początek grudnia zaplanowana jest ostatnia, przed komercyjnym wdrożeniem usługi, faza międzyoperatorskich testów połączeń realizowanych z wykorzystaniem central testowych operatorów telefonii komórkowej. Zakończenie kontroli kompletności i poprawności testów pilotażowego wdrażania przenośności numerów powinno nastąpić do 10. grudnia.

W związku z koniecznością dokonania końcowej oceny poprawności zestawianych połączeń pomiędzy abonentami korzystającymi z usługi przeniesienia numeru w sieciach komórkowych przez zespół złożony z przedstawicieli operatorów i URTiP, Prezes URTiP Witold Graboś podjął decyzję o przedłużeniu kontroli do 16. grudnia. Po upływie tego terminu URTiP przedstawi końcową informację o wynikach kontroli.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się
5. ~
0

2005-11-06 00:19:53

mnie tak wkurzył plus swoim abonamentem że nic tylko zwijać manatki i się ewakuować

Odpowiedz

4. ~vulcano
0

2005-11-04 14:40:54

Badzmy dobrej mysli. Ja juz zacieram raczki przed ucieczka z orangutana.

Odpowiedz

3. ~megakot
0

2005-11-03 14:52:17

Oby jak najszybciej można było sie przenieść. Żeby era utrzymała promocje urodzinową do momentu aż będzie można pzechodzić :)

Odpowiedz

2. ~
0

2005-11-03 12:46:54

Czy ktoś próbował przenosić z NMT ???

Odpowiedz

1. ~Vulcano
0

2005-11-02 19:11:49

Znając życie 10 grudnia stanie się 10 marca,i tak dalej ....

Odpowiedz