DAJ CYNK

KE wstrzymała projekt deregulacji BSA, bo UKE posłużył się starymi danymi

10.12.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 21

Ważne 0

0

Komisja Europejska wyraziła poważne wątpliwości dotyczące planów UKE, w których przewiduje się częściową deregulację polskiego rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego (BSA). Zdaniem KE, projekt opiera się na nieaktualnej ocenie rynkowej z marca 2011 roku.

Komisja Europejska wyraziła poważne wątpliwości dotyczące planów UKE, w których przewiduje się częściową deregulację polskiego rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego (BSA). Zdaniem KE, projekt opiera się na nieaktualnej ocenie rynkowej z marca 2011 roku.

KE dodatkowo wskazuje, że projekt jest sprzeczny z jedną z ostatnich analiz rynku z marca 2012 roku, w oparciu o którą Prezes UKE stwierdził, że żaden pojedynczy obszar w Polsce nie jest wystarczająco konkurencyjny, aby zaproponować wprowadzenie w nim całkowitej deregulacji.

W związku z powyższym Komisja wstrzymała plany Prezesa UKE i rozpoczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które potrwa dwa miesiące.

Wcześniej Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w przesłanym do KE stanowiska w tej sprawie napisała, że UKE dba o interesy TP, a nie wykonywanie obowiązków.

Zarówno regulacja, jak i deregulacja poszczególnych rynków na określonych obszarach musi opierać się na wiarygodnych i aktualnych danych rynkowych. Jest to niezbędny element gwarantujący, że decyzje organów regulacyjnych, które mają znaczący wpływ na decyzje operacyjne i inwestycyjne zarówno właścicieli sieci, jak i podmiotów ubiegających się o dostęp do nich, są oparte na obiektywnej, proporcjonalnej ocenie zapotrzebowania na skuteczną konkurencję na rynku dostępu szerokopasmowego, a także gwarantujący, że wszyscy operatorzy mają równe warunki działania - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji.

Hurtowy dostęp szerokopasmowy, który umożliwia operatorom alternatywnym wykorzystywanie części sieci spółki dominującej w celu świadczenia usług detalicznych użytkownikom końcowym, był ostatnio przedmiotem częstych działań regulacyjnych ze strony Prezesa UKE. W 2011 roku Prezes UKE przyjął decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską obowiązek zapewnienia dostępu w prawie całej Polsce, z wyjątkiem 11 obszarów geograficznych, które uznał za konkurencyjne i niewymagające analizy. W marcu 2011 roku Komisja wezwała Prezesa UKE do dokonania oceny tych pozostałych obszarów w celu udowodnienia, że rzeczywiście należy je traktować odmiennie. Kwestia ta wchodzi w zakres obecnego zawiadomienia.

Tymczasem Prezes UKE ogłosił jednak w marcu 2012 roku, że w Polsce nie panuje wystarczająca konkurencja i że TP posiada znaczącą pozycję rynkową. Prezes UKE uznał ponadto, że w związku z tym rynek dostępu szerokopasmowego należy poddać regulacji i zaproponował jednocześnie wprowadzenie mniej restrykcyjnych środków w czterech gminach.

Pod koniec sierpnia 2012 roku Komisja wydała zalecenie obejmujące konkretne wytyczne w sprawie warunków zniesienia regulacji cen w tych obszarach oraz zwróciła się do Prezesa UKE o przeprowadzenie ponownej analizy rynku. Jednak zamiast tego Prezes UKE zgłosił projekt decyzji dotyczący 11 potencjalnie konkurencyjnych obszarów geograficznych, które zostały wyłączone z geograficznego zasięgu zakresu rynku w przeglądzie rynku dokonanym przez Prezesa UKE w 2011 roku. Komisja rozpoczęła w związku z tym postępowanie wyjaśniające dotyczące projektu decyzji Prezesa UKE, który nie wyjaśnił, dlaczego w tej decyzji postanowiono odejść od ustaleń z marca 2012 roku.

Źródło tekstu: Komisja Europejska, wł

Komentarze
Zaloguj się