DAJ CYNK

KE: nowe przepisy dotyczące komórek na pokładzie statków na wodach UE

20.03.2010

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2

Ważne 0

0

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy ułatwiające osobom przebywającym na statkach, znajdujących się na wodach terytorialnych UE, wykonywanie połączeń z telefonów komórkowych. Łatwiej będzie również wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe podczas przebywania poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej na lądzie.

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy ułatwiające osobom przebywającym na statkach, znajdujących się na wodach terytorialnych UE, wykonywanie połączeń z telefonów komórkowych. Łatwiej będzie również wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe podczas przebywania poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej na lądzie.

Nowe przepisy ujednolicają techniczne i prawne warunki dotyczące usług komunikacji na pokładzie i torują drogę dla innowacyjnych aplikacji, takich jak system zdalnego monitorowania kontenerów składowanych na pokładzie. Zapewnia to dostawcom pragnącym zapewniać usługi w zakresie ponadgranicznej, swobodnej łączności ruchomej na morzu, nową pewność prawną i nowe perspektywy gospodarcze.

Nowe przepisy położą kres dotychczasowej sytuacji, w której obowiązywało 27 różnych zestawów przepisów krajowych dotyczących możliwości korzystania z telefonów na pokładach statków wycieczkowych, towarowych i promów na europejskich wodach terytorialnych. Przepisy stwarzają pewność prawną dla operatorów telekomunikacyjnych pragnących zaoferować swoim klientom usługi łączności ruchomej na morzu.

Usługi łączności ruchomej na pokładzie są świadczone przy pomocy niewielkich ("pikokomórka") przekaźnikowych stacji znajdujących się na pokładzie, które łączą - za pośrednictwem satelity - telefony podróżujących z urządzeniami sieciowymi na lądzie. Usługi na pokładzie zapewniają łączność między użytkownikami za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu zwykłego telefonu komórkowego.

Przyjęta przez Komisję decyzja gwarantuje dostępność częstotliwości radiowych GSM 900 MHz i/lub 1800 MHz w celu świadczenia usług komunikacji na pokładzie w ramach zharmonizowanych warunków technicznych i operacyjnych. Gwarantuje ona również, że usługi łączności ruchomej świadczone na pokładzie nie zakłócają analogicznych usług na lądzie, co oznacza, że korzystający z telefonów komórkowych na wybrzeżu nie są mimowolnie łączeni z systemami na pokładzie.

W tym samym czasie Komisja przyjęła zalecenie, zgodnie z którym państwa UE powinny zliberalizować swoje systemy wydawania zezwoleń, umożliwiając każdemu operatorowi upoważnionemu do świadczenia usług w danym kraju świadczenie ich na wodach terytorialnych innych państw UE bez konieczności uzyskania dodatkowych licencji.

Te dwa środki prawne ułatwią pasażerom i członkom załogi statku utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas przebywania na morzu. Ciągła łączność morska umożliwi również monitorowanie transportowanych towarów w czasie rzeczywistym dzięki stosowaniu zdalnych czujników. Można na przykład zdalnie monitorować temperaturę i wilgotność kontenera, co zapewnia stałą kontrolę jakości towarów składowanych na statkach.

Państwa członkowskie UE powinny w ciągu dwunastu miesięcy udostępnić wolne pasma widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na statkach oraz dostosować krajowe przepisy, tak by były one zgodne z decyzją. Powinny one również zadbać o to, by użytkownicy zostali odpowiednio poinformowani o warunkach korzystania z usług łączności ruchomej na statkach.

Źródło tekstu: KE

Komentarze
Zaloguj się