DAJ CYNK

KE nie podoba się brak konsultacji w sprawie "margin squeeze"

24.06.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących UKE. Komisja obawia się, że Urząd mógł obejść unijny mechanizm konsultacji i ustalić wysokość hurtowych taryf za usługi dostępu szerokopasmowego bez uprzedniego skonsultowania się z zainteresowanymi podmiotami, Komisją i pozostałymi krajowymi organami regulacyjnymi.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących UKE. Komisja obawia się, że Urząd mógł obejść unijny mechanizm konsultacji i ustalić wysokość hurtowych taryf za usługi dostępu szerokopasmowego bez uprzedniego skonsultowania się z zainteresowanymi podmiotami, Komisją i pozostałymi krajowymi organami regulacyjnymi.

12. kwietnia Prezes UKE przyjął decyzję ustalającą wysokość opłat za hurtowe usługi szerokopasmowe świadczone przez Telekomunikację Polską oraz zatwierdzającą sposób ich kalkulacji. Decyzją tą wprowadzono również zasady przeprowadzania testów zawężenia marży i zawężenia ceny, zgodnie z porozumieniem w sprawie niedyskryminacyjnego traktowania operatorów alternatywnych, zawartym pomiędzy Prezesem UKE a Telekomunikacją Polską w październiku 2009 roku. W ten sposób elementy porozumienia sformalizowano w wiążącej prawnie decyzji. Projekt tej decyzji nie został jednak przedstawiony do konsultacji zainteresowanym podmiotom na szczeblu krajowym ani udostępniony Komisji, jak nakazują unijne przepisy w dziedzinie telekomunikacji.

Komisja zwróciła się do Polski w formie wezwania do usunięcia uchybienia w ramach unijnego postępowania w sprawie naruszenia prawa.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się