DAJ CYNK

Kary dla Polkomtela i PTC za problemy z MNP

30.07.2010

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

30 lipca prezes UKE nałożył kary za uniemożliwianie abonentom skorzystania z prawa do przenoszenia numerów. Na Polkomtel został nałożona kara w wysokości 510 tys. zł, a PTC zapłaci 69 tys. zł.

30 lipca prezes UKE nałożył kary za uniemożliwianie abonentom skorzystania z prawa do przenoszenia numerów. Na Polkomtel został nałożona kara w wysokości 510 tys. zł, a PTC zapłaci 69 tys. zł.

W przypadku Polkomtela UKE stwierdził naruszenie obowiązków:
realizacji uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru, gdy istnieje możliwości ich realizacji;
realizacji uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru abonentów w ciągu jednego dnia roboczego;
przeniesienia przydzielonego numeru bez przerwy, w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dłuższej niż 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 0.00 a 3.00.

Oceniając zakres naruszenia UKE wziął także pod uwagę, że pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania przez użytkowników z usług telekomunikacyjnych przez określony czas, dłuższy niż przewidziany przepisami rozporządzenia, miało negatywne konsekwencje, w szczególności dla użytkowników będących przedsiębiorcami.
Ponadto UKE zwrócił również uwagę na to, że ograniczenie możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych przez okres 29 dni dotknęło sześć numerów należących do Urzędu Miasta Raciborza, co jest szczególnie istotne z uwagi na charakter działania tej instytucji.

W przypadku Polskiej Telefonii Cyfrowej UKE stwierdził naruszenie obowiązków:
uniemożliwiania korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru, polegającym na dwukrotnej odmowie abonentowi przeniesienia numeru;
przeniesienia numeru przydzielonego bez przerwy, w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dłuższej niż 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 0.00 a 3.00.

Dokonując oceny zakresu naruszenia UKE wziął pod uwagę fakt, iż PTC ostatecznie usunęła naruszenia polegające na ograniczeniu możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych. PTC doprowadziła także do przeniesienia numeru abonenta, co należy ocenić jako usunięcie skutków naruszenia, którym była dwukrotna bezpodstawna odmowa przeniesienia numeru. Prezes UKE wziął także pod uwagę, że spółka starała się zadośćuczynić utrudnieniom w postaci rekompensaty.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się