DAJ CYNK

Jest zgoda między CenterNetem i Lux Veritatis - oficjalnie

15.10.2010

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2392

Ważne 0

0

NFI Midas poinformował, że 12 października zostało podpisane porozumienie między CenterNet, Lux Veritatis, Bonum i MCMG, kończące spór dotyczący projektu sieci wRodzinie.

NFI Midas poinformował, że 12 października zostało podpisane porozumienie między CenterNet, Lux Veritatis, Bonum i MCMG, kończące spór dotyczący projektu sieci wRodzinie.

CenterNet i Lux Veritatis wypowiedziały sobie wzajemnie umowę na telefonię wRodzinie 30. czerwca, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości, wzajemnie oskarżając się o niedotrzymanie warunków porozumienia.

19. lipca jedna ze spółek związanych z Fundacją Lux Veritatis - Bonum - wystawiła CenterNetowi weksel na ponad 1 mln zł. Szerzej pisaliśmy o tym w tej wiadomości. Z kolei 4. sierpnia Midas podał, że fundacja Lux Veritatis wystąpiła z wekslami na 5 mln zł do NFI Midas i 20 mln zł do CenterNetu, o czym szerzej przeczytać można pod tym adresem.

Na mocy zawartego porozumienia CenterNet oświadczył, że należności (w tym z tytułu zobowiązania do zwrotu kosztów procesu i kosztów egzekucji) wobec:
- Bonum w kwocie 2,506 mln zł
- MCMG w kwocie 1,409 mln zł
- Fundacji w kwocie 268 tys.zł
zostaną zapłacone w terminie siedmiu dni roboczych od daty zawarcia porozumienia. Z kolei Bonum i MCMG zobowiązały się do zwrotu w dniu następnym po dokonaniu zapłaty wszystkich kwot, o których mowa powyżej, wszystkich weksli stanowiących zabezpieczenie roszczeń Fundacji, Bonum i MCMG wystawionych przez Fundusz i CenterNet jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów zawartych przez CenterNet z Fundacją, Bonum i MCMG.
Warunkiem jest jednoczesne wystawienie weksla "in blanco" na kwotę 5 mln zł, poręczonego przez NFI Midas oraz weksla "in blanco" na kwotę 541.288,38 zł., także poręczonego przez NFI Midas.

Ponadto, CenterNet zobowiązał się do przekazania do 31 stycznia 2011 r. Fundacji lub wskazanemu przez nią podmiotowi składników majątku, które będą dawały możliwość samodzielnego prowadzenia projektu "wRodzinie"

Jeśli CenterNet spełni warunki, Fundacja ograniczy wysokość kar umownych przewidzianych w umowie do kwoty 5 mln zł, zaś zarówno Bonum jak i MCMG zrzekają się w takim przypadku wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych pomiędzy CenterNet a Bonum i pomiędzy CenterNet a MCMG bezwarunkowo i w całości z wyłączeniem wierzytelności przysługującej Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących w kwocie nie wyższej niż brutto 541.288,38 zł .

Fundacja jest uprawniona również do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia aktywów, przy czym oświadczenie to może zostać złożone przez Fundację nie wcześniej, niż w dniu 31 października 2010 roku.

Fundacja oświadczyła, że w przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku o których mowa powyżej potwierdzi, iż zawarcie powyższej umowy w pełni wyczerpuje jej roszczenia wobec CenterNet i Midas a także zwalnia CenterNet z zapłaty kary umownej. W przypadku niezłożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty. W przypadku złożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku i niezawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty. - napisał NFI Midas w komunikacie.

Zarząd CenterNet uzasadnia decyzję o podpisaniu porozumienia zamiarem istotnego ograniczenia ryzyka związanego z potencjalnym roszczeniem Fundacji, w stosunku do CenterNet oraz Midas, z tytułu kar umownych zawartych w umowie pomiędzy Fundacją a CenterNet. Zarząd CenterNet stoi na stanowisku, że długotrwały spór z Fundacją, którego wynik nie jest obecnie możliwy do przewidzenia, nie leży w dobrym interesie udziałowców, jak również może narazić spółkę na utratę dobrego imienia w oczach klientów sieci "wRodzinie" oraz partnerów biznesowych CenterNet.

Źródło tekstu: NFI Midas, wł

Komentarze
Zaloguj się
11. a_lex
0

2010-10-16 21:44:58

Na pewno Centernet ma zapłacić wRodzinie, jest to wtrażnie napisane "... CenterNet oświadczył, że należności (...) zostaną zapłacone...". Tylko za co te należności???

Odpowiedz

10. ~
0

2010-10-16 08:33:07

czy mozna to jakos w bardziej przystępny sposob opisać? Weksle, kary, umorzenia, roszczenia- jedni wystawiaja a drudzy rezygnują w zamian za coś innego jeszcze. O co w tym chodzi? Wiadomo ze sie dogadali ale cala ta reszta niezrozumiała jest dla mnie. Może za glupi jestem na to wszystko ;)

Odpowiedz

9. ~wiedzący
0

2010-10-16 08:20:26

Zgoda buduje niezgoda rujnuje. Ja mam tylko tyle do powiedzenia w tym temacie :).

Odpowiedz

8. ~mad
1

2010-10-15 18:00:23

Zyski czy nie skoro istnieją na to wychodzi że mają zyski gdyby ich nie było raczej by już dawno upadli. O co dokładnie chodzi ciężko wyczuć. Zobaczymy co czas pokaże.

Odpowiedz

7. ~
1

2010-10-15 15:42:30

Wszystko fajnie, ale tak sie zastanawiam, jesli mowa o takich sumach w zwiazku z wRodzinie, czy ktokolwiek oprocz CenteraNetu(wypelniaja warunki przuznania koncesji przynajmniej, z tego, co kojarze) ma z tej sieci jakis zysk? Bo chyba od pczatku to przewidziane bylo tylko ze wzgledow politycznych. Troche to zamotane i nie do konca lapie. /ewqaewqa

Odpowiedz

4. ~zzz
1

2010-10-15 14:36:59

To dobra wiadomość - operatorów na tynku nigdy za wiele. Szkoda tylko, że tym całym zamieszaniem obniżyli swoją wiarygodność, oraz mogli zniechęcić całkiem sporo starszych ludzi, którzy mieli u nich swoją pierwszą komórkę.

Odpowiedz

3. ~
0

2010-10-15 14:28:29

Jedni muszą zwrócić drugim a drudzy tym pierwszym. Ci ograniczają kary a tamci się zrzekają roszczeń. Cholera zagmatwane to jakoś. Ktoś stracił na tym konflikcie czy nie?

Odpowiedz

2. ~romekP
0

2010-10-15 13:42:13

Dogadali sie, to było wiadome. Nie zostawia się tak nagle zainwestowanych pieniędzy, a rząd dusz ojca dyrektora potrzebuje dzwonic i smsować:) Rynek sobie doskonale radzi bez Centernetu, więc powrót będzie trudny,ale zobaczymy jak będzie.

Odpowiedz

1. ~sebek
0

2010-10-15 13:41:14

to ta siec jeszcze istnieje czy nie ?:P

Odpowiedz