DAJ CYNK

Jest porozumienie - PTC w całości będzie należała do Deutsche Telekom!

15.12.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 9

Ważne 0

0

Deutsche Telekom podpisało ugodę z Vivendi, Elektrimem oraz wierzycielami Elektrimu, zapewniając sobie pełne i niekwestionowane prawo do PTC.

Deutsche Telekom podpisało ugodę z Vivendi, Elektrimem oraz wierzycielami Elektrimu, zapewniając sobie pełne i niekwestionowane prawo do PTC.

Porozumienie pomiędzy trzema stronami zostało podpisane dzisiaj. Najistotniejsze postanowienia to:

Pierwotnie spółka Deutsche Telekom posiadała 49% udziałów w PTC. W 2005 roku Deutsche Telekom wykonała opcję kupna na kolejne 48% udziałów w PTC (zwiększając swój udział do 97%) a następnie w 2006 roku dokonała pierwszej płatności w wysokości 0,7 mld euro na rzecz Elektrimu. Deutsche Telekom dokona teraz drugiej płatności ceny zakupu 48% udziałów PTC na rzecz Elektrimu.

Dodatkowo, Deutsche Telekom nabędzie pozostałe 3% udziałów w PTC poprzez nabycie obu spółek holdingowych Carcom i Autoinvest. Udziały w obydwu wyżej wymienionych spółkach posiada Elektrim (49%) i Vivendi (51%).

W zamian za powyższe, Deutsche Telekom zapłaci 1,4 mld euro na rzecz Elektrimu oraz Vivendi. Większa część tej kwoty wpłynie na rachunek Elektrimu, jako pozostała część płatności za 48% udziałów w PTC w ramach wykonania wyżej wspomnianej opcji kupna. Płatność od Deutsche Telekom będzie także zawierać cenę za udziały Vivendi i Elektrim w dwóch wspomnianych spółkach holdingowych. Mniejsza część płatności Deutsche Telekom dotyczy ugody we wszystkich pozostałych sporach prawnych zaistniałych między stronami.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia warunków.

Wraz z zakończeniem prawnych sporów, PTC będzie mogła działać w jeszcze bardziej efektywny i konkurencyjny sposób. Ostateczne wyjaśnienie struktury właścicielskiej znosi niepewność wśród współpracowników i klientów. Zawarcie tej ugody pozwoli PTC stać się w większym stopniu niż kiedykolwiek decydującym elementem strategii zagranicznej Deutsche Telekom. Włączenie PTC w strukturę silnego koncernu pozwoli pracownikom PTC wzmocnić pozycję na polskim rynku. Jednocześnie dzięki bardzo dobrej pracy w poprzednich latach pozycja wyjściowa spółki jest znakomita. Marka Era była w ciągu kolejnych trzech lat wybierana najbardziej wartościową polską marką na polskim rynku telekomunikacyjnym - pisze Deutsche Telekom w komunikacie.

Biorąc pod uwagę uzgodnione płatności oraz fakt dokonania pierwszej wpłaty w związku z wykonaniem opcji kupna w 2005 roku, można ustalić cenę za przejęcie w sumie 51% udziałów PTC na około 2,1 mld euro. Uwzględniając saldo środków pieniężnych polskiej spółki w wysokości około 1,5 mld euro i opierając się na wartości przewidywanego na rok 2010 dostosowanego wskaźnika EBITDA można określić mnożnik zastosowany przy transakcji na około 4.

Źródło tekstu: Deutsche Telekom

Komentarze
Zaloguj się