DAJ CYNK

Jest już 100 tys. linii szerokopasmowych z porozumienia TP-UKE

25.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2461

Ważne 0

0

Minęło 7 miesięcy od daty podpisania porozumienia pomiędzy UKE a Telekomunikacją Polską i rozpoczęcia realizacji programu inwestycyjnego. W tym czasie telekom udostępnił ponad 100 tys. linii umożliwiających świadczenie usług szerokopasmowych.

Minęło 7 miesięcy od daty podpisania porozumienia pomiędzy UKE a Telekomunikacją Polską i rozpoczęcia realizacji programu inwestycyjnego. W tym czasie telekom udostępnił ponad 100 tys. linii umożliwiających świadczenie usług szerokopasmowych.

Plany inwestycyjne TP zawierają ponad 10 tys. projektów inwestycyjnych różnej wielkości, obejmujących ponad 4 tys. miejscowości zlokalizowanych w około 2 tys. gmin na terenie całego kraju.

TP uruchomiła realizację kompleksowych inwestycji w 68 gminach zakwalifikowanych do obszarów białych plam, obejmujących ponad 150 tys. łączy, z czego około 60 tys. łączy planowanych jest do realizacji do końca 2010 roku. Telekom uruchomił projekty inwestycyjne dla ponad tysiąca nowo powstających budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, rozpoczął kompleksowe modernizacje sieci, w tym likwidację systemów multipleksujących PCM, które uniemożliwiały oferowanie usług szerokopasmowych, a także zleciła budowę sieci oraz instalacje stacji dostępu radiowego dla zapewnienia usług wszystkim klientom oczekującym w trybie tzw. Odroczonego Terminu Realizacji.

Jak informuje UKE, realizując program inwestycyjny, TP wybudowała i udostępniła do 20. maja infrastrukturę pozwalającej na uruchomienie 100 tys. łączy szerokopasmowych.

Uwzględniając zrealizowane inwestycje oraz spodziewane rezultaty już uruchomionych projektów, TP objęła inwestycjami infrastrukturę stacjonarnego dostępu szerokopasmowego łącznie dla około 600 tys. łączy, co stanowi 50% zobowiązań inwestycyjnych przewidzianych w porozumieniu.

TP współpracuje z samorządami przy realizacji przedsięwzięć lokalnych. Udostępnia informacje o swojej infrastrukturze jak również uzgadnia realizowane plany inwestycyjne. TP przygotowała modele możliwej współpracy z samorządami przy realizacji projektów z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.

Zobacz: dokładne dane dotyczące realizacji programu inwestycyjnego przez TP (plik .pdf; 329 kB).

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się