DAJ CYNK

Jak zaawansowane technologicznie są przedszkolaki?

08.03.2016

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 12

Ważne 3

1

Wyniki raportu Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań. Materiały przedstawiają efekty stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji dzieci w wieku 3-5 lat.

Mistrzowie Kodowania i Centrum Cyfrowe: Projekt Polska na debacie pod hasłem Przedszkolak potrafi. Nowa jakość edukacji dla najmłodszych zaprezentowali wyniki raportu Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań. Materiały przedstawiają efekty stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji dzieci w wieku 3-5 lat.

Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko 50-60% gospodarstw domowych osób biorących udział w badaniu jest wyposażonych przynajmniej w jeden telewizor, komputer, tablet lub telefon komórkowy. Średnio 30% z nich dysponuje zaś więcej niż jednym tego rodzaju urządzeniem. Są to sprzęty najczęściej obecne w domach jeszcze przed narodzeniem dziecka, co oznacza, że od początku wzrastało ono w ich otoczeniu, odbierając je jako coś stałego i naturalnego.

Badania ujawniły, że tylko 10% dzieci w ogóle nie korzysta z odbiorników telewizyjnych, a aż 24% ogląda telewizję ponad siedem godzin w tygodniu. Liczba godzin spędzanych przez dzieci przed telewizorem sięga nawet kilkunastu, a maksymalnie 30 godzin w tygodniu. Inne urządzenia ICT są udostępniane dzieciom nieporównanie rzadziej - połowa dzieci w ogóle nie używa telefonu komórkowego, tabletu, laptopa. Wyniki te pozwalają sądzić, że w domu kontakt przedszkolaków ze sprzętem ICT jest ograniczony do biernego używania, bez możliwości kształtowania umiejętności twórczego wykorzystywania technologii cyfrowych.

W wypowiedziach rodziców pojawiają się sprzeczności, które ukazują specyficzną postawę. Badani powszechnie i jednomyślnie podkreślają wysokie walory edukacyjne korzystania z komputera, takie jak nauka liter i cyfr, tekstów piosenek, poprawa sprawności manualnej, wzbogacenie słownictwa, poznanie podstaw języka angielskiego. Z badania wynika jednak, że 60% rodziców w rzeczywistości nie wykorzystuje technologii informacyjno-komunikacyjnych do pomocy w nauce czy w rozwijaniu nowych umiejętności u dzieci, a aż połowa badanych deklaruje, że ich dziecko w ogóle nie korzysta z telefonu komórkowego, tabletu czy laptopa.

W przeprowadzonych badaniach zarysował się również problem braku dostępności sprzętu ICT w przedszkolach. Blisko 2/3 badanych placówek nie było wyposażonych w komputery, z których nauczyciele mogliby korzystać w trakcie zajęć. Nic więc dziwnego, że do pracy z dziećmi wykorzystują oni prywatny sprzęt. Według danych ilościowych 53% pedagogów posiłkuje się własnym telefonem komórkowym, około 27% - tabletem.

90% ankietowanych nauczycielek przedszkolnych pozyskuje z sieci scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne - kolorowanki, historyjki obrazkowe czy karty pracy. 3/4 badanych pobiera także materiały audiowizualne, prezentacje multimedialne czy zdjęcia.

Jednocześnie Internet jest dla nauczycieli przedszkolnych niewykorzystaną platformą wymiany doświadczeń i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Tylko 29% ankietowanych konsultuje się z innymi pedagogami online, jedynie 14% uczestniczy zaś w webinariach.

Źródło tekstu: centrumcyfrowe.pl

Komentarze
Zaloguj się