DAJ CYNK

III Konges Technologiczny w Warszawie

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 641

5 października br. odbył się w Warszawie III Kongres Technologiczny zorganizowany przez Polkomtel SA, operatora sieci Plus GSM, we współpracy z największymi światowymi firmami teleinformatycznymi: Nokia, Hewlett Packard, IBM, Intel, Motorola, Oracle, Samsung, SAP, Siemens i Sony-Ericsson. W sesji plenarnej, seminariach i prezentacjach wzięło udział ponad 3000 uczestników reprezentujących blisko 1200 polskich i zagranicznych firm.

5 października br. odbył się w Warszawie III Kongres Technologiczny zorganizowany przez Polkomtel SA, operatora sieci Plus GSM, we współpracy z największymi światowymi firmami teleinformatycznymi: Nokia, Hewlett Packard, IBM, Intel, Motorola, Oracle, Samsung, SAP, Siemens i Sony-Ericsson. W sesji plenarnej, seminariach i prezentacjach wzięło udział ponad 3000 uczestników reprezentujących blisko 1200 polskich i zagranicznych firm.

Podczas sesji plenarnej Prezes Rady Ministrów, prof. Marek Belka, który objął honorowy patronat nad kongresem, zapewnił, że rozwój zaawansowanych technologii to jeden z priorytetów rządu. Tworzone są nowe rozwiązania sprzyjające szybkiemu wdrażaniu nowych technologii i osiągnięć naukowych. Temu celowi służy m.in. przygotowana przez rząd ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej. Premier podkreślił, że najnowsze technologie teleinformatyczne, w tym telefonia komórkowa, to zasadniczy czynnik zwiększający efektywność biznesu i sprzyjający rozwojowi gospodarczemu.

Gość specjalny kongresu Arun Sarin, prezes Vodafone Group plc, przedstawił potencjał i strategię Vodafone jako firmy działającej globalnie. Z uznaniem mówił o tempie i skali zmian dokonujących się w polskiej gospodarce za sprawą firm wykorzystujących zaawansowane technologie teleinformatyczne, wśród których jest Plus GSM. Wyraził przekonanie, że polskie firmy są dobrze przygotowane do uczestnictwa w globalnej konkurencji. Jego zdaniem, Polska to dynamicznie rozwijający się rynek telefonii mobilnej, w tym usług trzeciej generacji, które otwierają ogromne możliwości dla biznesu i dla ludzi.

Ze świata bierzemy to, co najlepsze, przenosimy do Polski nowatorskie idee i mądre rozwiązania - powiedział Jarosław Pachowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel SA. - Takim rozwiązaniem, wynikającym z nowej filozofii relacji z klientem, jest zasada partnerstwa w biznesie. Ta ważna koncepcja tworzy nowy świat powiązań dostawcy i odbiorcy. Powstaje silne, dynamiczne sprzężenie zwrotne. Obie strony biznesowego równania pracują razem, rozszerzają możliwości i różnicują potrzeby. Jest to silny mechanizm szybkiego, sprawnego postępu. Z wielkim zaangażowaniem i satysfakcją ten mechanizm stosujemy i rozwijamy.

Prezes Jarosław Pachowski podkreślił, że na rynkach Unii Europejskiej Polska jest postrzegana jako dynamiczny konkurent. Polkomtel ma w tym swój udział i dąży do tego, by był on coraz większy. Będziemy zaopatrywać polskich biznesmenów i ich firmy w najnowocześniejsze urządzenia i systemy łączności mobilnej. Oni muszą być równie dobrze wyposażeni, jak ich zachodni partnerzy i konkurenci. Muszą mieć dostęp do błyskawicznych transakcji finansowych, do pełnej informacji, do baz danych i zbiorów przepisów. Muszą tam grać – i wygrywać.

Podczas kongresu został rozstrzygnięty konkurs Przedsiębiorstwo Plus Technologia, zorganizowany przez Polkomtel SA dla firm, instytucji i samorządów, które najefektywniej wykorzystują najnowsze rozwiązania teleinformatyczne. Laureatami zostali:
Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie za system sterowania ruchem drogowym przez GPRS,
Urząd Miasta Sopot za Komunalny System Bezpieczeństwa integrujący funkcjonowanie służb ratowniczych i komunalnych z wykorzystaniem usług GSM,
Firma Alima Gerber za system raportowania sprzedaży zrealizowany w technologiach WAP i WWW,
Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe Teletaxi w Łodzi za bezpłatną infolinię lokalizacyjną dla klientów,
Polfarmex z Łodzi za system Mobilnego Biura z wykorzystaniem usług sieci Plus GSM.

Kongres, którego pomysłodawcą jest Polkomtel SA, miał pod wieloma względami charakter wyjątkowy. Obejmował 16 seminariów poświęconych czterem blokom tematycznym: konwergencji usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, mobilnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyzwaniom trzeciej generacji oraz komunikacji nowej generacji. Firmy organizujące kongres zaprezentowały uczestnikom 78 nowoczesnych rozwiązań gotowych do wdrożenia.

Od pierwszej edycji Kongresu Technologicznego jego organizatorzy przywiązują wielkie znaczenie do misji edukacyjnej tego przedsięwzięcia, widząc w nim ważny czynnik tworzenia w naszym kraju społeczeństwa informacyjnego, zgodnie ze Strategią Lizbońską. W tym roku do udziału w Kongresie zaproszono także studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, stwarzając im możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami światowej teleinformatyki.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Plus GSM

Przewiń w dół do następnego wpisu