DAJ CYNK

Idea: Pakiet DoMowy w Idei z podwójnym pakietem minut

Dodane przez: sirmark

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 995

W sieci Idea dostępna jest promocja dla Pakietu DoMowy polegająca na udzieleniu abonentowi dodatkowego pakietu darmowych minut dla całego Pakietu DoMowy przy zakupie aktywacji w tym planie taryfowym.

W sieci Idea dostępna jest promocja dla Pakietu DoMowy polegająca na udzieleniu abonentowi dodatkowego pakietu darmowych minut dla całego Pakietu DoMowy przy zakupie aktywacji w tym planie taryfowym.

Promocja obowiązuje przy zakupie nowej aktywacji w planie taryfowym Pakiet DoMowy. Benefit promocyjny to dodatkowy pakiet 80 minut/320 SMS-ów:
- do wykorzystania na połączenia wyłącznie w sieci Idea,
- promocyjne minuty w pakiecie są wymienne na SMS [SMS-y także tylko w ramach sieci IDEA],
- nie podlega usłudze Kapitał Minut - niewykorzystanie minuty z dodatkowego pakietu nie przechodzą na następny miesiąc,
- do wykorzystania po wyczerpaniu pakietu minut/SMS-ów dostępnego w ramach abonamentu,
- obowiązuje przez 6 kolejnych, pełnych okresów rozliczeniowych
- pakiet promocyjnych minut nie jest pro-ratowany (jest dostępny od początku kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego po aktywacji)
- w przypadku zakupienia więcej niż 1 aktywacji w tej promocji, czas obowiązywania podwójnego pakietu minut jest taki jak to wynika z ostatniej dokupionej aktywacji w Pakiecie DoMowy w promocji

Pozostałe zasady funkcjonowania Pakietu DoMowy są standardowe. W związku z wprowadzeniem promocji nie zmieniają się zasady funkcjonowania Pakietu DoMowy, jego aktywacji, rozliczania itp. W przypadku migracji na inny plan taryfowy w ramach oferty Idea (NIO), benefit promocyjny przepada. Brak możliwości migracji do oferty Idea dla Firm przez pierwsze 6 pełnych okresów rozliczeniowych. Migracja na plan taryfowy o wyższej liczbie minut jest bezpłatna. Migracja na plan taryfowy o niższej liczbie minut jest płatna (wg cennika 25 zł netto) oraz objęta opłatami wynikającymi z segmentacji telefonów. Aktywacja w Pakiecie DoMowy jest zgodna ze standardowymi zasadami w nim obowiązującymi. Zmiana planu taryfowego z Pakietu DoMowy na wyższy plan taryfowy jest bezpłatna. Opłata za zmianę planu taryfowego z na niższy plan taryfowy wynosi 25 PLN netto. Umowa zawierana jest na 24 miesiące. W tym okresie użytkownik zobowiązany jest do: utrzymywania aktywnego numeru w sieci IDEA i niedokonywania odłączenia czasowego na życzenie abonenta. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika jednego z warunków określonych w powyższym, co będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez użytkownika z przyczyn leżących po jego stronie lub w razie rozwiązania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel z przyczyn leżących po stronie użytkownika, określonych w Regulaminie świadczenia usług, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 750 zł, co stanowi specjalną opłatę za odłączenie od sieci Idea.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Idea

Przewiń w dół do następnego wpisu