DAJ CYNK

Hawe domaga się 700 tys. zł odszkodowania

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3324

Zarząd Hawe informuje, że spółka złożyła pozew o zapłatę 700 tys. zł przeciwko zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki.Zarząd Hawe informuje, że spółka złożyła pozew o zapłatę 700 tys. zł przeciwko zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki.

Pozwany Wojciech Makuć wcześniej pełnił funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym (od 23 grudnia 2015 roku), zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym (od 11 stycznia 2016 roku) a następnie zarządcy HHawe S.A. (od 07 marca 2016 roku) w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki.

W opinii zarządu pozwany jako zarządca dłużnika w postępowaniu sanacyjnym dopuścił się szeregu zaniedbań, zaniechań i nieprawidłowości, w wyniku czego spółka nie wykonała obowiązków sprawozdawczych i nie przekazała uprawnionym podmiotom informacji bieżących i okresowych. Pozwany nie dopilnował, aby spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. W wyniku tych zaniedbań KNF, 27 marca 2018 roku podjęła decyzję o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie Hawe analizuje inne decyzje podjęte przez byłego zarządcę. Spółka nie wyklucza złożenia kolejnych pozwów w związku z analizowanymi nieprawidłowościami w działaniach Pana Wojciecha Makucia.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Hawe

Przewiń w dół do następnego wpisu