DAJ CYNK

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła refinansowanie dotychczasowego zadłużenia

29.01.2016

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3397

Ważne 2

2

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes, stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego między innym spółce Polkomtel.

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes, stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego między innym spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln euro i 500 mln USDdolarów, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy.

W ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa Cyfrowy Polsat we wrześniu 2015 roku zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów.

Zobacz: Grupa Cyfrowy Polsat refinansuje dotychczasowe zadłużenie

W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, Grupa Cyfrowy Polsat zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, zgodnie z warunkami podpisanych umów połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń.

Nowy kredyt Grupy Cyfrowy Polsat jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 roku.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat

Komentarze
Zaloguj się