DAJ CYNK

GIOŚ: Pomiary promieniowania w każdym mieście

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3712

Promieniowanie nadajników telekomunikacyjnych

Od 2021 roku pomiary promieniowania elektromagnetycznego będą realizowane we wszystkich miastach i gminach wiejskich w Polsce - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Im większe miasto, tym więcej punktów pomiarowych.

Pomiar poziomu PEM dla częstotliwości od 80 MHz do 60 GHz

Już od 2021 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie miał więcej pracy niż do tej pory. W każdym mieście powstaną punkty pomiarowe promieniowania elektromagnetycznego, obejmujące zakresem pomiaru częstotliwości wykorzystywane przez operatorów komórkowych.

Pomiar PEM w każdym polskim mieście

Liczba punktów pomiarowych zależna będzie od liczby mieszkańców każdego z miast:

  • do 20 tys. mieszkańców - 1 punkt pomiarowy,
  • 20 - 50 tys. mieszkańców - 2 punkty pomiarowe,
  • 50 - 100 tys. mieszkańców - 3 punkty pomiarowe,
  • 100 - 200 tys. mieszkańców - 4 punkty pomiarowe,
  • powyżej 200 tys. mieszkańców - 4 punkty pomiarowe i 3 na każde rozpoczęte kolejne 100 tys.

Dodatkowe punkty pomiarowe w gminach wiejskich

Monitoringiem objęte zostaną również gminy wiejskie. Punkty pomiarowe będą w ich przypadku wyznaczane dla każdego województwa w cyklu czteroletnim. Każda gmina będzie miała jeden taki punkt.

Sposób pomiaru PEM

Sondy pomiarowe będą umieszczane 2 m nad poziomem terenu na dielektrycznym statywie, w odległości nie mniejszej niż 50 m od rzutu na powierzchnię terenu anten telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radio nawigacyjnych. W wymaganiach znalazła się sferyczna charakterystyka kierunkowa lub możliwość uzyskania wyniku odpowiadającego tej charakterystyce.

Jednocześnie skrócony został czas pojedynczego pomiaru z 2 godzin do 30 minut. Jako wynik nie jest podawana maksymalna uzyskana wartość, lecz średnia arytmetyczna z 30 minut (częstotliwość próbkowania to przynajmniej 1 pomiar na 10 s).

Jak uzupełnia przedstawioną dokumentację telko.in, pomiary będą przeprowadzane, gdy nadajniki pracują na największych obrotach, w godzinach między 8 a 16, w dni robocze. Wyniki będą zbierane w każdym z punktów nie rzadziej niż raz do roku.

5G pod pełną kontrolą

Gęstsza siatka pomiarowa i zakres częstotliwości obejmujący pasma planowane dla sieci 5G zapewnić mają rzetelne informacje na temat poziomu pól elektromagnetycznych. Lokalizacje stacji pomiarowych dostosowane mają być przy tym do potrzeby zapewnienia pomiarów w miejscach największego narażenia mieszkańców na promieniowanie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku - wreszcie w tej formie

O potrzebie usystematyzowania pomiarów PEM w Polsce, ich dalszej standaryzacji i przede wszystkim - większej liczbie punktów pomiarowych, mówi się w branży telekomunikacyjnej od lat. Chociaż pomiary tego typu realizowane są nieustannie, to trudno było określić dotychczasowe mapy promieniowania precyzyjnymi. W zdecydowanej większości przypadków była to jedna wielka estyma na bazie pomiarów z ostatnich nawet 4 i więcej lat, a nie faktyczny wynik pomiaru wykonanego w ostatnim czasie.

Nowe rozporządzenie powstało z konieczności - dotychczas obowiązujące traci moc 2 stycznia 2021 roku (po 2 latach). Trzeba jednak przyznać, że Ministerstwo nie podeszło do tematu po macoszemu i nie dostajemy jedynie nowej daty, lecz bardzo korzystne zmiany. Skoncentrowano się na rozszerzeniu sieci monitoringu w miejscach o potencjalnie największym narażeniu na promieniowanie elektromagnetyczne.

Co więcej, w przeciwieństwie do wielu europejskich krajów, pomiary nie będą koncentrować się na dachach budynków, lecz odwzorują realne ekspozycje mieszkańców na fale elektromagnetyczne emitowane przez maszty telekomów.

Zobacz: Fałszywe informacje na temat 5G szkodzą gospodarce, lokalnym społecznościom, nam wszystkim... Co tak naprawdę siedzi w 5G?

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: MKiŚ, telko.in, wł

Przewiń w dół do następnego wpisu