DAJ CYNK

Fundacja Lux Veritatis chce 25 mln zł od CenterNetu i Midasa

04.08.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2

Ważne 0

0

Fundacja Lux Veritatis wystąpiła z wekslami na 5 mln zł do NFI Midas i 20 mln zł do CenterNetu. Wszystko dotyczy telefonii wRodzinie, MVNO działającego w sieci CenterNetu od roku.

Fundacja Lux Veritatis wystąpiła z wekslami na 5 mln zł do NFI Midas i 20 mln zł do CenterNetu. Wszystko dotyczy telefonii wRodzinie, MVNO działającego w sieci CenterNetu od roku.

Weksle zostały wypełnione 30. lipca, CenterNet i Midas otrzymali je 3. sierpnia, a data ich zapadalności została ustalona na 6. sierpnia. Stanowiły one zabezpieczenie zapłaty kary umownej zastrzeżonej w umowie o współpracy.

Z informacji uzyskanej od zarządu CenterNetu wynika, iż prowadzone są obecnie rozmowy z FLV mające na celu polubowne rozwiązanie istniejącego konfliktu. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone przez zarząd CenterNetu (...) zarząd Funduszu stoi na stanowisku, że roszczenie FLV wobec Funduszu, jak również wobec CenterNetu, z tytułu wykupu weksli jest bezzasadne i w przypadku dalszego dochodzenia przez FLV w/w roszczenia wobec Funduszu będzie je kwestionował we właściwy proceduralnie sposób - napisał w komunikacie giełdowym NFI Midas, właściciel CenterNetu.

Obie strony porozumienia wypowiedziały sobie wzajemnie umowę na telefonię wRodzinie 30. czerwca, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości, wzajemnie oskarżając się o niedotrzymanie warunków porozumienia.

19. lipca jedna ze spółek związanych z Fundacją Lux Veritatis - Bonum - wystawiła CenterNetowi weksel na ponad 1 mln zł. Szerzej pisaliśmy o tym w tej wiadomości.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się