DAJ CYNK

Era: cennik taryf Pakiet Biznes Firma

14.01.2006

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8134

Ważne 0

0

Prezentujemy cennik taryf Pakiet Biznes Firma dla większych klientów biznesowych Ery.

Prezentujemy cennik taryf Pakiet Biznes Firma dla większych klientów biznesowych Ery.

USŁUGI KRAJOWE
Przy wyborze taryfy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Biznes Firma , jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Oferta Pakiet Biznes Firma jest dostępna wyłącznie dla Klientów aktywujących minimalnie 5 kart SIM w ramach tej oferty.
Oferta podstawowa Pakiet Biznes Firma Top Pakiet Biznes Firma 5000 Pakiet Biznes Firma 2000
Pakiet wartościowy (Abonament dla kart SIM objetych Pakietem Biznes Firma) powyżej 5100 zł netto
 
od 2100 zł netto
do 5000 zł netto  
od 1000 zł netto
do 2000 zł netto  
Maksymalna ilość kart SIM Wartość netto Pakietu wartościowego podzielona przez 50
Połączenia do wszystkich krajowych sieci 0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
0,58 zł netto
0,71 zł z VAT
Naliczenie 1s/1s - bezpłatne
Sieć firmowa - połączenia wewnątrz grupy 0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
SMS - do wszystkich krajowych sieci komórkowych 0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
0,20 zł netto
0,24 zł z VAT
MMS - do wszystkich krajowych sieci komórkowych 0,33 zł netto
0,40 zł z VAT
Pakiet wartościowy - kwota, którą firma zdeklarowała jako minimalną kwotę opłat miesięcznych za usługi wskazane w objaśnieniach do niniejszego załącznika cenowego. Zdeklarowana kwota Pakietu wartościowego musi być zaokrąglona do 100 zł.
Abonament usługi Sieć firmowa jest bezpłatny dla Abonentów taryf Pakiet Biznes Firma .
Darmowa sieć firmowa Abonament  40,00 zł netto
48,80 zł z VAT
za każdą kartę SIM
Połączenie bezpłatne
Jeżeli łączny czas połączeń w danym Cyklu rozliczeniowym w usłudze Darmowa sieć firmowa przekroczy 2000 minut dla jednej karty SIM, opłaty za kolejne minuty będą naliczane zgodnie z taryfą. W Darmowa sieć firmowa niewykorzystane w danym Cyklu rozliczeniowym minuty nie przechodzą do następnego Cyklu rozliczeniowego.
Tanie połączenia do sieci: Era, krajowych stacjonarnych Abonament  6,00 zł netto
7,32 zł z VAT
za każdą kartę SIM
Połączenie 0,24 zł netto
0,29 zł z VAT
SIEĆ FIRMOWA
Opłaty za połączenia w ramach Sieci firmowej przedstawiono w tabeli podstawowej taryf Pakiet Biznes Firma
Wymagana minimalna ilość kart SIM: 3 karty SIM . Naliczanie połączeń jest zgodne z posiadaną taryfą.
Numer partnerski
Numer partnerski - Opłata aktywacyjna za każdy zdefiniowany numer 100,00 zł netto
122,00 zł z VAT
Połączenia na Numer partnerski naliczane są zgodnie z opłatą za minutę połączenia w ramach Sieci firmowej.
Maksymalna ilość wprowadzonych numerów partnerskich dla kart SIM z aktywną usługą Siec firmowa:
 • do 20 kart SIM – 1 numer partnerski
 • od 20 do 100 kart SIM – 2 numery partnerskie
 • powyżej 100 kart SIM – 5 numerów partnerskich
Sieć partnerska
Opłata aktywacyjna za każdą kartę SIM 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Abonament za każdą kartę SIM 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Połączenia na numery w Sieci partnerskiej naliczane są zgodnie z opłatą za minutę połączenia w ramach Sieci firmowej.
Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnie 10 Sieci partnerskich.
Obszar firmowy
Opłata aktywacyjna za pojedynczą lokalizację Obszaru firmowego Samodzielna aktywacja SMS-em 100,00 zł netto
122,00 zł z VAT
Przyjazd i zdefiniowanie pojedynczej lokalizacji Obszaru firmowego przez pracownika PTC Sp. z o.o. 1000,00 zł netto
1220,00 zł z VAT
Abonament za każdą kartę SIM włączoną do Obszaru firmowego 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Połączenia z Obszaru firmowego do Sieci firmowej 0,20* zł netto
0,24 zł z VAT
Połączenia z Obszaru firmowego do Obszaru firmowego 0,12* zł netto
0,14 zł z VAT
Połączenia z Obszaru firmowego do lokalnej strefy sieci stacjonarnej 0,12 zł netto
0,14 zł z VAT
Połączenia z Obszaru firmowego do sieci Era poza Sieć firmową 0,24 zł netto
0,29 zł z VAT
* Jeśli Abonent posiada aktywowaną usługę Darmowa Sieć firmowa to wówczas wszystkie połączenia wewnątrz Sieci firmowej są bezpłatne do wysokości limitu usługi.
Administrator może aktywować maksymalnie 12 lokalizacji Obszaru firmowego na terenie Polski
Profile
Abonament za Profil za każdą kartę SIM standardowy (bez ograniczeń) bezpłatny
blokujący połączenia na listę numerów niedozwolonych 3,00 zł netto
3,66 zł z VAT
blokujący połączenia na numery specjalne 3,00 zł netto
3,66 zł z VAT
blokujący połączenia na numery specjalne i międzynarodowe 3,00 zł netto
3,66 zł z VAT
blokujący połączenia na numery spoza Sieci firmowej 10,00 zł netto
12,20 zł z VAT
blokujący wszystkie połączenia wychodzące 10,00 zł netto
12,20 zł z VAT
Jednorazowa opłata za każdą zmianę Profilu na inny niż standardowy 3,00 zł netto
3,66 zł z VAT
Linia firmowa
Opłata aktywacyjna za każdą aktywowana Linię firmową 100,00 zł netto
122,00 zł z VAT
Abonament za każdą kartę SIM włączoną do Linii firmowej 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnie 5 Linii firmowych.
Linia osobista
Opłata aktywacyjna bezpłatna
Połączenia prywatne
Opłata aktywacyjna bezpłatna 
Abonament bezpłatny 
Połączenia zgodnie z posiadaną taryfą
Inne usługi (w tym MMS-y, Pakietowa transmisja danych) w opcji połączeń prywatnych - nie są dostępne. Usługa SMS jest dostępna jako SMS Prywatny wyłącznie w opcji Połączeń Prywatnych Przedpłaconych.
Połączenie prywatne musi zostać oznaczone znakiem "*" (gwiazdka) na końcu wybieranego numeru. Dla Połączeń Prywatnych nie jest dostępna funkcjonalność Obszaru firmowego.
Połączenia prywatne przedpłacone
Opłata aktywacyjna za każdą kartę SIM 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Abonament za każdą kartę SIM 1,00 zł netto
1,22 zł z VAT
Opłata za minutę połączenia krajowego 0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
międzynarodowego Zgodnie z opłatami dla taryfy Happy w systemie Tak Tak  
SMS Prywatny 0,24 zł netto
0,29 zł z VAT
Inne usługi (w tym MMS-y, Pakietowa transmisja danych) w opcji połączeń prywatnych przedpłaconych - nie są dostępne.
Połączenie prywatne przedpłacone musi zostać oznaczone znakiem "*" (gwiazdka) na końcu wybieranego numeru.
Jeżeli użytkownik ma włączoną usługę SMS Prywatny to wszystkie wysyłane przez niego SMS-y są traktowane jako prywatne i są rozliczane przez konto przedpłacone.
Pakiet aktywacyjny MSF
Pakiet aktywacyjny MSF 99,00 zł netto
120,78 zł z VAT
W przypadku, gdy Klient nie dokonuje zmian samodzielnie przy pomocy aplikacji Menedżer Sieci Firmowej ( http://msf.era.pl ) lecz za pośrednictwem konsultanta PTC Sp. z o.o. za następujące czynności PTC naliczy dodatkową opłatę w wysokości 5,00 zł netto (6,10 zł z VAT) niezależnie od opłat zamieszczonych powyżej i osobno za każdą czynność:
 • Aktywacja/ zmiana Sieci firmowej (za każdą kartę SIM)
 • Aktywacja/ zmiana Linii firmowej
 • Aktywacja karty SIM w ramach Linii firmowej (za każda kartę SIM)
 • Aktywacja/ zmiana Linii osobistej (za każdą kartę SIM)
 • Aktywacja/ zmiana Numeru partnerskiego
 • Aktywacja/ zmiana Sieci partnerskiej (za każdą kartę SIM)
 • Aktywacja/ zmiana Połączeń prywatnych (za każdą kartę SIM)
 • Aktywacja/ zmiana Połączeń prywatnych przedpłaconych (za każdą kartę SIM)
 • Zmiana profilu Sieci firmowej (za każdą kartę SIM)
 • Zmiana numeru skróconego (za każdą kartę SIM)
 • Aktywacja karty SIM w Obszarze firmowym (za każdą kartę SIM)

Warunkiem korzystania z usługi Sieć Firmowa jest złożenie "Wniosku o uruchomienie dostępu do Menedżera Sieci Firmowej".
Połączenia prywatne, Sieci partnerskie, Numery partnerskie są dostępne od 20 aktywnych kart SIM.

PAKIETOWA TRANSMISJA DANYCH W KRAJU
Pakietowa transmisja danych - WAP i Internet (APN: erawap lub erainternet) Pakietowa transmisja danych - WAP i Internet (APN: erawap lub erainternet) - dane naliczane są za każde rozpoczęte 500 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej - 500 kB. . Dotyczy także naliczania danych w Pakietach WAP i Internet.
Pakiet 20 MB 19,00 zł netto
23,18 zł z VAT
Pakiet 60 MB 49,00 zł netto
59,78 zł z VAT
Opłata za 500 kB po wykorzystaniu pakietu 0,49 zł netto
0,60 zł z VAT
Niewykorzystane w danym Cyklu rozliczeniowym dane można wykorzystać w następnym Cyklu rozliczeniowym po uprzednim wykorzystaniu danych z pakietu z bieżącego Cyklu rozliczeniowego.
Opłata za 500 kB niekorzystających z Pakietów 0,59 zł netto
0,72 zł z VAT
Usługi międzynarodowe
  Połączenie SMS MMS
Strefa 1 Europa i azjatycka część Rosji 1,59 zł netto
1,94 zł z VAT
0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
2,00 zł netto
2,44 zł z VAT
Strefa 2 Algieria, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Egipt, Gruzja, Izrael, Kanada, Kazachstan, Kirgizja, Libia, Maroko, Nowa Zelandia, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenia, USA, Uzbekistan 1,99 zł netto
2,43 zł z VAT
0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
2,00 zł netto
2,44 zł z VAT
Strefa 3 Reszta świata 3,69 zł netto
4,50 zł z VAT
0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
2,00 zł netto
2,44 zł z VAT
Strefa 4 Sieci satelitarne 8,80 zł netto
10,74 zł z VAT
0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
2,00 zł netto
2,44 zł z VAT
Wybrany kraj
Połączenie Wszystkie kraje Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

oraz wybrane kraje spoza Unii Europejskiej:
Argentyna, Australia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Hongkong, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Norwegia, Nowa Zelandia, Rosja, Rumunia, Singapur, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA

0,98 zł netto
1,20 zł z VAT
Aktywacja lub zmiana ustawień samodzielna bezpłatna
przez konsultanta 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Abonament 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Usługa Wybrany kraj nie dotyczy połączeń przychodzących w Roamingu. Abonent może zdefiniować tylko jeden Wybrany kraj. Zmienione zasady naliczania opłat obowiązują od godz. 24:00 dnia, w którym dokonano zmiany.
Możliwość wykonywania połączeń i innych usług międzynarodowych może być ograniczona. Szczegółowe informacje i lista krajów są dostępne w punktach sprzedaży sieci Era i na stronie internetowej www.era.pl.
USŁUGI ROAMINGOWE
Połączenie wychodzące stawka zagranicznego operatora lokalnego + 15% tej stawki22% VAT pobierany jest od sumy stawki operatora zagranicznego i 15% prowizji
przychodzące opłata jak za Połączenie międzynarodowe zgodna z taryfą 1
SMS wysłanie SMS-a stawka zagranicznego operatora lokalnego + 15% tej stawki22% VAT pobierany jest od sumy stawki operatora zagranicznego i 15% prowizji
wysłanie SMS-a specjalnego opłata za wysłanie SMS-a w Roamingu zgodna z taryfą + opłata za SMS specjalny zgodna z taryfą
wysłanie SMS-a głosowego opłata za wysłanie SMS-a w Roamingu zgodna z taryfą + opłata za SMS głosowy zgodna z taryfą
odebranie SMS-a bezpłatne 1
1 Niektórzy zagraniczni operatorzy doliczają ponadto stawkę za połączenia lub SMS-y przychodzące, od której naliczane jest dodatkowo 15% tej stawki. W takim przypadku 22% VAT pobierany jest od sumy stawki operatora zagranicznego i 15% prowizji. Usługa Wybrany kraj nie wpływa na cenę za połączenia przychodzące w Roamingu.
Pakietowa transmisja danych za granicą
WAP za granicą
(APN: erawap)
opłata za 10 kB Strefa 1 2,49 zł netto
3,04 zł z VAT
Strefa 2
Strefa 3
Internet za granicą (APN: erainternet) opłata za 100 kB Strefa 1 2,99 zł netto
3,65 zł z VAT
Strefa 2 4,99 zł netto
6,09 zł z VAT
Strefa 3 7,99 zł netto
9,75 zł z VAT
Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 20 kB dla WAP lub 250 kB dla Internet, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B . Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej.

Korzystanie z WAP lub Internet za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi WAP (APN: erawap) lub Internet (APN: erainternet) w Polsce oraz aktywnej usługi Roaming.
Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usług WAP za granicą i Internet za granicą są dostępne na stronie www.era.pl .

Możliwość wykonywania połączeń i innych usług w Roamingu może być ograniczona. Lista sieci i krajów, w których można korzystać z usług w Roamingu oraz ich orientacyjne stawki dostępne są w punktach sprzedaży sieci Era i na stronie internetowej www.era.pl .

USŁUGI DODATKOWE
Poczta głosowa 602 950 000
Poczta głosowa dzwoni do Abonenta bezpłatnie na terenie Polski
Połączenie z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości 0,24 zł netto
0,29 zł z VAT
Oddzwanianie bezpośrednio z Poczty głosowej do osoby, która pozostawiła wiadomość opłata zgodna z taryfą; dodatkowo pobierana jest opłata za połączenie z Pocztą głosową - zgodna z taryfą
SMS powiadamiający o próbie połączenia bezpłatny na terenie Polski 
Odebranie faksu z Poczty faksowej opłata zgodna z taryfą 
Bezpośrednie zostawienie wiadomości Abonentowi w Poczcie głosowej 602 951 000 opłata zgodna z taryfą
Poczta elektroniczna
Abonament 4,00 zł netto
4,88 zł z VAT
SMS powiadamiający o wiadomościach przychodzących  bezpłatny na terenie Polski
Wysłanie wiadomości SMS w celu odczytania lub wysłania wiadomości e-mail  opłata za wysłanie SMS-a zgodna z taryfą
Odczytanie lub wysłanie wiadomości e-mail *  opłata za korzystanie zgodna z taryfą
* Dostęp przez WAP (+48 604 02 02 02 lub APN: erawap) lub Internet (+48 604 01 01 01 lub APN: erainternet)
Pocztówka MMS
Wysłanie MMS na numer 4444
3,28 zł netto
4,00 zł z VAT
SMS głosowy 1,00 zł netto
1,22 zł z VAT
E-mail na głos -odsłuchanie lub odpowiedź na wiadomość e-mail 608 908 0,33 zł netto
0,40 zł z VAT
Usługa dostępna tylko dla użytkowników usługi Poczta elektroniczna.
SIMextra
SIM extra Otrzymanie odpowiedzi lub wysłanie wiadomości e-mail 0,50 zł netto
0,61 zł z VAT
lub jeśli opłata jest inna niż 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT) - cena jest widoczna na wyświetlaczu telefonu
Numery premium
WAP specjalny opłata za korzystanie z poszczególnych serwisów bezpłatnie lub opłata za korzystanie jest widoczna na wyświetlaczu telefonu + opłata za WAP zgodna z taryfą
Połączenia z Numerami 701
701 2X
1,39 zł netto
1,70 zł z VAT
701 3X
1,55 zł netto
1,89 zł z VAT
701 4X
1,69 zł netto
2,06 zł z VAT
701 5X
1,87 zł netto
2,28 zł z VAT
701 6X
2,00 zł netto
2,44 zł z VAT
701 7X
2,10 zł netto
2,56 zł z VAT
701 8X
3,46 zł netto
4,22 zł z VAT
701 9X
4,00 zł netto
4,88 zł z VAT
Numer specjalny
*7 C X
gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer *7 0 X - 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT)
numer *7 1 X - 1,00 zł netto (1,22 zł z VAT)
numer *7 2 X - 2,00 zł netto (2,44 zł z VAT)
itd. aż do

numeru *7 9 X - 9,00 zł netto (10,98 zł z VAT)
 Infolinie bezpłatne i ulgowe
800 X, *80 X
bezpłatnie
801 X, *81 X
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
SMS specjalny o obniżonej wartości
8 CC X
gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 8 10 X - 0,10 zł netto (0,12 zł z VAT)
numer 8 15 X - 0,15 zł netto (0,18 zł z VAT)
itd. aż do
numeru 8 50 X - 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT)

Dostępne ceny netto (CC) to: 10;15;20;25;30;35;40;45;50 groszy

SMS specjalny
7 C X

gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 7 0 X - 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT)
numer 7 1 X - 1,00 zł netto (1,22 zł z VAT)
numer 7 2 X - 2,00 zł netto (2,44 zł z VAT)
itd. aż do numeru
7 9 X - 9,00 zł netto (10,98 zł z VAT)

SMS specjalny o podwyższonej wartości
9 CC X

gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 9 10 X – 10,00 zł netto (12,20 zł z VAT)
numer 9 11 X - 11,00 zł netto (13,42 zł z VAT)
itd. aż do numeru
9 19 X - 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT)
oraz
numer 9 20 X – 20,00 zł netto (24,40 zł z VAT)
numer 9 25 X - 25,00 zł netto (30,50 zł z VAT)

MMS specjalny
9 CC X
gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 9 00 X - 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT)
numer 9 01 X - 1,00 zł netto (1,22 zł z VAT)
numer 9 02 X - 2,00 zł netto (2,44 zł z VAT)
itd. aż do
numeru 9 09 X - 9,00 zł netto (10,98 zł z VAT)
X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Obsługiwanie połączeń
Przeniesienie połączenia* Przeniesienie połączenia do Poczty głosowej 602 951 000 bezpłatne na terenie Polski
Przeniesienie połączenia na inny numer krajowy opłata zgodna z taryfą
Zawieszenie połączenia opłata za każde połączenie wychodzące - zgodna z taryfą
Połączenia konferencyjne
Oczekiwanie na połączenie bezpłatne
Blokowanie połączeń bezpłatne
CLIP Identyfikacja numeru rozmówcy bezpłatna
CLIR Blokada prezentacji własnego numeru bezpłatna
* Przeniesienie połączenia na numery zagraniczne jest zablokowane.
Przesyłanie danych i faksów
Przesyłanie danych
Aktywacja 50,00 zł netto
61,00 zł z VAT
Abonament 10,00 zł netto
12,20 zł z VAT
Połączenie opłata zgodna z planem taryfowym
Przesyłanie faksów z Pocztą faksową
Aktywacja 50,00 zł netto
61,00 zł z VAT
Abonament 10,00 zł netto
12,20 zł z VAT
Połączenie opłata zgodna z planem taryfowym
Opłata za odebranie faksu z Poczty faksowej opłata zgodna z planem taryfowym
Abonent aktywując usługę Przesyłanie danych lub Przesyłanie faksów z Pocztą faksową otrzymuje dodatkowy numer telefonu. Aktywacja lub dezaktywacja wybranej usługi jest możliwa tylko raz w Cyklu rozliczeniowym.
Numery informacyjne
Biuro numerów (602 913)* opłata zgodna z taryfą
Informacja o kosztach połączeń, SMS-ów i danych od dnia ostatniego rachunku 602 963 0,24 zł netto za połączenie
0,29 zł z VAT za połączenie
Połączenie z Działem Obsługi Płatności Abonenckich - Klienci Biznesowi 608 955 0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Połączenie z Działem Obsługi Płatności Abonenckich - Klienci Prywatni 608 966 0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
* Za czas oczekiwania na po łączenie z konsultantem naliczana jest opłata zgodna z taryfą.
Numery bezpłatne
Numery alarmowe bezpłatne na terenie Polski
Informacja dla nowych Abonentów o numerze telefonu, z którego wykonywane jest połączenie 602 901 bezpłatna na terenie Polski
TeleEra 602 900 bezpłatna na terenie Polski
Połączenie z konsultantem - Biuro Obsługi Abonenta - BOA 602 900 bezpłatne na terenie Polski
USŁUGI I OPŁATY SIECIOWE
Przyłączenie do sieci 99,00 zł netto
120,78 zł z VAT
Opłata za obsługę w Grupie kart 300,00 zł netto
366,00 zł z VAT
Numer abonenta
Wybór numeru telefonu Złoty numer 250,00 zł netto
305,00 zł z VAT
Srebrny numer 100,00 zł netto
122,00 zł z VAT
Numer na życzenie Klienta 24,59 zł netto
30,00 zł z VAT
Zmiana numeru telefonu 50,00 zł netto
61,00 zł z VAT
Aktywacja numeru po dokonaniu cesji umowy 50,00 zł netto
61,00 zł z VAT
Zastrzeżenie numeru telefonu bezpłatne
Karta SIM
EraTandem - dwie karty SIM z przyporządkowanym tym samym numerem telefonu przyłączenie usługi 60,00 zł netto
73,20 zł z VAT
wymiana karty EraTandem 60,00 zł netto
73,20 zł z VAT
wymiana karty EraTandem (gdy karta jest wadliwa) bezpłatna
Wymiana karty SIM 25,00 zł netto
30,50 zł z VAT
Wymiana karty SIM (gdy jest wadliwa) bezpłatna
Rozszerzony rachunek szczegółowy, Rachunek szczegółowy, Faktura
Jednorazowy rozszerzony rachunek szczegółowy (za każdy Cykl rozliczeniowy) 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Rozszerzony rachunek szczegółowy (za każdy Cykl rozliczeniowy) 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Jednorazowy rachunek szczegółowy (za każdy Cykl rozliczeniowy) 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Rachunek szczegółowy bezpłatny
Jednorazowy duplikat faktury bezpłatny
Otrzymanie Rozszerzonego rachunku szczegółowego lub Rachunku szczegółowego (jednorazowe lub cykliczne) wymaga złożenia zamówienia w BOA.
Inne opłaty
Opłata za zawieszenie połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności 30,00 zł netto
36,60 zł z VAT
Opłata za zawieszenie usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu płatności 50,00 zł netto
61,00 zł z VAT
Pisemna informacja o zaległych należnościach 5,00 zł netto
6,10 zł z VAT
Specjalistyczne usługi dla klientów biznesowych są dostępne dla taryf Pakiet Biznes Firma zgodnie z warunkami określonymi w cenniku Usług dla firm .
Załącznik cenowy ważny od 16.01. 2006 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury.
OBJAŚNIENIA
Przedmiotem oferty Pakiet Biznes Firma jest świadczenie usług telekomunikacyjnych rozliczanych wspólnie na grupę kart SIM aktywowanych w ramach oferty. Stawki opłat w ramach taryfy Pakiet Biznes Firma są uzależnione od poziomu zadeklarowanej na Umowie Pakiet Biznes Firma kwoty Pakietu Wartościowego. Opłaty za wskazane usługi dotyczą opłat za każdą kartę SIM z wyłączeniem Pakietu wartościowego, który jest opłatą Abonamentową dla całej firmy.
 • Jeśli nie podano inaczej, ceny za połączenia dotyczą opłat za minutę połączenia.
 • Opłaty za połączenia krajowe naliczane są za każdą sekundę , z wyłączeniem połączeń z Numerami premium - dla których opłaty naliczane są za pierwszą minutę połączenia, a następnie - za każde rozpoczęte 30 sekund - połowa stawki minutowej.
 • Opłaty za Połączenia międzynarodowe i przychodzące w Roamingu naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 • Opłaty za połączenia wychodzące w Roamingu naliczane są zgodnie ze sposobem naliczania opłat przez operatora zagranicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.era.pl .
 • Opłaty za każde połączenie są zaokrąglane do pełnego grosza. Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na długość jego trwania wynosi 1 grosz netto.

W danym Cyklu rozliczeniowym można tylko raz dokonać: aktywacji lub dezaktywacji lub zmiany ustawień wybranych usług.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z usług są dostępne na stronie www.era.pl .

 

Abonamenty
Opłaty abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty abonamentowe oraz jednostki w nich zawarte (minuty, dane) są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna.

 

Blokowanie połączeń
Aktywacja usługi nie ogranicza możliwości skorzystania z funkcji oddzwaniania bezpośrednio z Poczty głosowej.

 

Cykl rozliczeniowy
Okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec sieci Era z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez sieć Era na fakturze dniach miesięcy kalendarzowych. Sieć Era zastrzega sobie prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych Cyklach rozliczeniowych z tytułu wykonania usług krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora.

Darmowe minuty w usłudze Darmowa sieć firmowa
Darmowe minuty są rozliczane według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Darmowe minuty nie będą uwzględnione jako pierwsze w danym Cyklu rozliczeniowym w przypadkach: zmiany taryfy, zawieszenia usług w trakcie Cyklu rozliczeniowego lub obciążenia faktury Abonenta usługami z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego.
Połączenia: z numerami 602 950 000, 602 963, 608 908, Numerami premium, Numerami bezpłatnymi, przeniesienia, połączenia typu faks i dane, połączenia międzynarodowe i roamingowe – nie są zawarte w darmowych minutach w usłudze Darmowa sieć firmowa oraz innych pakietach minut.. Pozostałe połączenia wykorzystują darmowe minuty zawarte w usłudze Darmowa sieć firmowa

E-mail
Łączna długość wiadomości e-mail (w tym adres e-mail, temat oraz treść) wysłanej SMS-em lub w usłudze SIMextra składa się z maksymalnie 160 znaków. Opłata jest pobierana niezależnie od tego, czy numer telefonu lub adres odbiorcy wiadomości zostały wpisane poprawnie.

E-mail na głos
E-mail na głos umożliwia odsłuchanie wiadomości e-mail znajdujących się w skrzynce odbiorczej Poczty elektronicznej. Usługa umożliwia także wysłanie odpowiedzi w postaci wiadomości e-mail zawierającej plik dźwiękowy z nagraniem odpowiedzi. Usługa nie wymaga aktywacji i jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Kaucja
Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, sieć Era zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia umowy lub jej wykonania od z3o?enia przez Abonenta kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedp3aty z tytu3u jakichkolwiek należności wobec sieci Era i jest zdeponowana na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku. Sieć Era ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości 4000 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy opłaty należne sieci Era są wyższe niż kwota 4000 zł, kaucja może stanowić kwotę nie wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.

Limit kredytowy:
Górna granica zobowiązań Abonenta w danym Cyklu rozliczeniowym jest zgodna z wartością Pakietu wartościowego wyrażoną w kwocie brutto. Sieć Era zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Warunkach oferty promocyjnej limitu kredytowego innego niż w niniejszym załączniku cenowym.

Numery premium:
Połączenia z Numerami specjalnymi mogą być automatycznie przerywane przez dostawcę po upływie 15 minut. Połączenia z numerami 701 mogą być automatycznie przerywane przez dostawcę po upływie 20 minut. Połączenia z Infoliniami bezpłatnymi i ulgowymi mogą być przerywane przez dostawcę po określonym czasie trwania połączenia.
Wysłanie SMS-a specjalnego lub MMS-a specjalnego - dotyczy wysłania wiadomości na terenie Polski. Wysłanie wiadomości na numer SMS specjalny lub MMS specjalny zawsze powoduje naliczenie opłaty zgodnej z cennikiem. Opłata pobierana jest niezależnie od treści wysłanej wiadomości.

Za wysłanie SMS-a specjalnego, MMS-a specjalnego lub korzystanie z WAP specjalny poza granicami kraju pobierana jest opłata za wysłanie SMS-a, lub MMS-a lub korzystanie z WAP w roamingu (zgodna z cennikiem roamingowym) oraz za wysłanie SMS-a specjalnego, MMS-a specjalnego lub korzystanie z WAP specjalny na terenie kraju (zgodnie z niniejszym załącznikiem cenowym). Możliwość korzystania w Roamingu z usług SMS specjalny, MMS specjalny, WAP specjalny może być ograniczona. Połączenia głosowe z Numerami premium oferowanymi przez sieć Era nie są dostępne w roamingu.

Numery usługowe:
Aktualny spis serwisów informacyjnych i Infolinii udostępnianych w sieci Era jest dostępny w punktach sprzedaży i na stronie internetowej www.era.pl .

Pakietowa transmisja danych
Usługa jest dostępna bez konieczności aktywacji.
Dane zawarte w Pakietach WAP lub Internet są rozliczane według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Dane te nie będą uwzględnione jako pierwsze w Cyklu rozliczeniowym w przypadkach: zmiany taryfy, zawieszenia usług w trakcie cyklu lub obciążenia faktury Abonenta usługami z poprzedniego cyklu. Abonent możne aktywować, po jednym z pakietów (najwyżej dwa pakiety) 20 MB i 60 MB WAP i Internet

Pakiet wartościowy
Pakiet wartościowy to usługa polegająca na udostępnieniu dla Abonenta kwoty przeznaczonej na opłacenie usług telekomunikacyjnych. Wysokość Abonamentu za usługę Pakietu wartościowego, oraz dostępnej w niej kwoty ustalana jest w Umowie Pakiet Biznes Firma . Usługi telekomunikacyjne opłacane w ramach kwoty Pakietu wartościowego to: Abonament za usługi dodatkowe, Abonament za dostęp do sieci Internet, połączenia telefoniczne, SMS, MMS, Numery Premium, Dostęp do sieci Internet, Transmisja danych, Poczta faksowa. Kwota Pakietu wartościowego nie może zostać przeznaczona na opłacenie: Abonamentu za taryfę, Pozostałych obciążeń (Opłaty jednorazowe aktywacyjne, Opłaty jednorazowe inne), Kary umownej, Opłaty za przyłączenie do sieci, odszkodowań. W ofercie Pakiet Biznes Firma kwota pakietu wartościowego jest przeznaczona na opłacenie ww. usług telekomunikacyjnych na wszystkich kartach SIM objętych Umową Pakiet Biznes Firma. Abonament za Pakiet Wartościowy jest płatny z góry za cykl rozliczeniowy. Wykorzystana kwota Pakietu Wartościowego pomniejsza opłaty za usługi telekomunikacyjne na koniec Cyklu rozliczeniowego. Niewykorzystana kwota Pakietu Wartościowego może zostać wykorzystana najdalej w następnym Cyklu rozliczeniowym. Kwota przeniesiona z poprzedniego cyklu jest zużywana w pierwszej kolejności przed kwotą Pakietu Wartościowego z bieżącego Cyklu rozliczeniowego. Po wykorzystaniu w danym Cyklu rozliczeniowym całej kwoty Pakietów wartościowych z danego cyklu (i poprzedniego cyklu -jeśli pakiet ten został przeniesiony) za usługi pobierane są opłaty zgodne z niniejszym załącznikiem cenowym. W przypadku, jeśli przeniesiona z poprzedniego cyklu kwota nie zostanie wykorzystana w cyklu bieżącym, przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie
Kolejność wykonania usług telekomunikacyjnych nie ma wpływu na rozliczenie Pakietu wartościowego.
W przypadku zmiany taryfy na Pakiet Biznes Firma (jeśli zmiana ta jest udostępniona) w trakcie Cyklu Rozliczeniowego, wszelkie opłaty naliczone do momentu wprowadzenia zmiany w systemie, zostaną rozliczone zgodnie z warunkami dotychczas posiadanej taryfy, a po dokonaniu zmiany opłaty będą rozliczane z wykorzystaniem przypadającego Pakietu Wartościowego.

Pakiety dla: Wygodnych i Wszechstronnych
W skład Pakietu dla Wygodnych wchodzą: Poczta głosowa, Przeniesienia połączeń, Identyfikacja numeru rozmówcy, Blokada prezentacji własnego numeru.
W skład Pakietu dla Wszechstronnych wchodzą: Oczekiwanie na połączenie, Zawieszenie połączenia, Blokowanie połączeń, Rachunek szczegółowy (po uprzednim zamówieniu w BOA), kierPołączenia konferencyjne.

Poczta głosowa
W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy, usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna pod numerem 602 900 (numer bezpłatny na terenie Polski).

Pocztówka MMS
Opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy adres pocztowy odbiorcy został wpisany poprawnie oraz niezależnie od poprawności formatu wiadomości. Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 100 kB. Wysłanie pocztówki MMS nie dotyczy Ofert zawierających bezpłatne MMS-y. W roamingu pobierana jest opłata składająca się z: opłaty za wysłanie Pocztówki MMS na terenie kraju i opłaty za wysłanie MMS-a w roamingu (zgodnie z cennikiem).

Połączenia
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych sieci Era mogą być zablokowane.
Opłaty za połączenia krajowe i międzynarodowe dotyczą także usług: przesyłania faksów, przesyłania danych. połączeń z: WAP +48 604 02 02 02 i  Internet +48 604 01 01 01. Połączenia w usługach: Tanie połączenia, Darmowa sieć firmowa dotyczą tylko krajowych połączeń głosowych.

Rachunek szczegółowy
Szczegółowy wykaz połączeń oraz usług wykonanych przez Abonenta. Wykaz nie obejmuje Połączeń prywatnych przedpłaconych oraz połączeń wykonanych w ramach usługi Darmowa sieć firmowa.

Rozszerzony rachunek szczegółowy
Szczegółowy wykaz połączeń wykonanych przez Abonenta uwzględniający rozliczenie połączeń wykonanych w ramach usługi Darmowa sieć firmowa. Wykaz nie obejmuje Połączeń prywatnych przedpłaconych.

Roaming
W przypadku usługi Roamingu wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury, a w szczególności wykaz zarejestrowanych połączeń, sieć Era otrzymuje od operatora, z którym zawarła umowę. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość opóźnienia w przekazaniu danych od operatorów zagranicznych. Wówczas opłaty za Roaming międzynarodowy mogą być uwzględnione w następnych Cyklach rozliczeniowych. Opłaty za usługę Roamingu będą doliczane do faktury w złotych.
Opłata za warunkowe przeniesienie połączenia do Poczty głosowej podczas korzystania z Roamingu składa się z opłaty za połączenie przychodzące w Roamingu, odebrane w kraju, w którym przebywa Abonent oraz opłaty za Roamingowe połączenie wykonywane do Polski.
Sieć Era zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych warunków włączenia usługi.

Samodzielna aktywacja usług:
Samodzielna aktywacja usług jest możliwa poprzez TeleErę (602 900), serwis I-BOA (na stronie internetowej: www.era.pl ; na stronie WAP: wap.era.pl ) oraz na stronie msf.era.pl dla użytkowników Menadżera Sieci Firmowej. Sieć Era zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do usług TeleEra i I-BOA. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta.

Sieć Firmowa/ Sieć Korporacyjna
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Sieć firmowa są dostępne w Pakiecie aktywacyjnym MSF. Szczegółowy opis usług dostępnych w ramach Sieci firmowej dostępny jest w Regulaminie korzystania z usługi Sieć Firmowa z aplikacją Menedżer Sieci Firmowej załączonym do Wniosku o uruchomienie dostępu do Menedżera Sieci Firmowej.
Aktywacja usługi Sieć korporacyjna w taryfie Pakiet Biznes Firma jest możliwa wyłącznie w przypadku Klientów, którzy posiadają aktywną usługę Sieć korporacyjna w dotychczasowej ofercie. Sieć korporacyjna w Taryfach Pakiet Biznes Firma jest naliczana zgodnie z cenami tej usługi dla taryfy Era Komfort Biznes: Standard 160.
Jeśli Abonent posiada aktywowaną usługę Darmowa Sieć firmowa to wówczas wszystkie połączenia wewnątrz Sieci firmowej są bezpłatne do wysokości limitu usługi.

SIMextra
Zakres serwisów SIMextra może ulec zmianie bez podawania przyczyn. Usługa jest dostępna wyłącznie z telefonu wyposażonego w kartę SIMextra i obsługującego serwisy SIMextra.
Lokalizacja karty SIM jest możliwa w zasięgu sieci Era. Serwisy lokalizacyjne pozwalają uzyskać informacje dotyczące miejsc i obiektów położonych na terenie kraju.
W Roamingu za korzystanie z poszczególnych zakładek SIMextra do opłat naliczanych na terenie kraju doliczane są opłaty: za wysłanie zapytania o informację, za każde wejście w kolejne opcje zakładki "Specjalne" lub "Zobacz więcej", za wysłanie e-maila, za zamówienie mapy MMS - jak za wysłanie SMS-a, zgodnie z cennikiem roamingowym.
Opcja "Mapa MMS" wymaga posiadania aktywnej usługi MMS oraz aparatu z funkcjonalnością MMS i poprawną konfiguracją. W opcji "Mapa MMS mają zastosowanie szczegółowe warunki dotyczące usługi MMS.

SMS głosowy
Usługa SMS głosowy umożliwia wysłanie wiadomości SMS bezpośrednio na krajowy numer telefonii stacjonarnej. Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków . Za wysłanie SMS-a głosowego na numer o błędnym formacie - zostanie naliczona opłata jak za wysłanie wiadomości tekstowej SMS. W przypadku wysłania SMS-a o treści przekraczającej 160 znaków zostanie on podzielony na odpowiednią ilość wiadomości ( za każdą wiadomość zostanie pobrana oddzielna opłata) i dostarczony jako jedna wiadomość głosowa na numer stacjonarny.

Tanie połączenia
Tanie połączenia - Zmienione zasady naliczania opłat obowiązują od godz. 24:00 dnia, w którym dokonano zmiany. Tanie połączenia nie dotyczą połączeń w ramach Sieci firmowej. Połączenia wykonane w ramach usługi pomniejszają pakiet minut w usłudze Rozmowy poranne oraz w innych pakietach minutowych.
Tanie połączenia nie dotyczą: połączeń typu faks i dane (w tym także połączeń z numerami +48 604 01 01 01, +48 604 02 02 02), połączeń z numerami: 602 950 000, 602 963, 608 955, 608 966 , 608908, Numerami premium, Numerami bezpłatnymi.

Treści udostępniane przez innych dostawców
Sieć Era nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez innych dostawców w ramach usług. Za zawartość merytoryczną serwisów i baz danych odpowiada dostawca usługi dostępnej pod danym numerem.

Usługi lokalizacyjne
Usługi z opcją lokalizacji pozwalają uzyskać informacje dotyczące miejsc i obiektów położonych na terenie Polski. Lokalizacji nie można określić poza granicami Polski.

Wiadomości SMS i MMS
Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany aparat telefoniczny oraz elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie. Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 100 kB.
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezależnie od tego, czy numer telefonu lub adres odbiorcy wiadomości oraz numer Centrum wiadomości zostały wpisane poprawnie. Jeśli Abonent nie odbierze wiadomości (SMS lub MMS), będzie ona przechowywana przez czas, który nadawca określił jako termin jej ważności - maksymalnie 7 dni. Po tym terminie zostanie ona automatycznie wykasowana.
Wiadomość multimedialna MMS może zostać wysłana jednocześnie do maksimum trzech osób. Za wysłanie wiadomości MMS do trzech osób opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie trzech wiadomości MMS.

Złote i srebrne numery
Informacje na temat złotych i srebrnych numerów można uzyskać u Doradców Biznesowych oraz w salonach i sklepach firmowych sieci Era. Numery złoty, srebrny oraz na życzenie Klienta mogą być przydzielane, jeżeli nie są użytkowane przez innego Abonenta oraz jeżeli znajdują się w przedziale numerów otwartych dla Klientów sieci Era w danym czasie. Jeżeli numer wybrany przez Klienta należy do puli numerów złotych lub srebrnych, pobierane są dwie opłaty: za numer na życzenie oraz za numer złoty lub srebrny. Przy zmianie numeru na złoty, srebrny lub na życzenie pobierane są opłaty: za zmianę numeru i wybór numeru.

Niedozwolone jest stosowanie kart SIM aktywowanych w taryfach Pakiet Biznes Firma w urządzeniach realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych dalej "Urządzeniami FCT") lub działających na podobnej zasadzie.  W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Abonent może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych na taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń typu FCT. 
Abonent nie ma również prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Era , kierować do sieci Era ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe lub przysparzając korzyści majątkowe osobom trzecim.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się
3. ~
0

2006-01-15 16:22:04

lipa. orange lepszy w biznesie...

Odpowiedz

2. ~carnil
0

2006-01-15 11:16:21

co do ceny GPRSu to zgadzam sie z przedmówcą. Kaszana w tej Erze i to ma być dla firm. Może jeszcze napiszą o mobilnym pracowniku itd. Słyszałem jednak, że cały czas pracują żeby Blueconnecta dorzucić do aktualnej już posiadanej aktywacji.

Odpowiedz

1. ~ja
0

2006-01-14 16:03:22

gprs nadal drogi, cena calkowicie nie do przyjecia

Odpowiedz