DAJ CYNK

Do wygrania Lancia Musa w Idei

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 770

Idea przygotował dla klientów biznesowych, korzystających z oferty Idea dla Firm specjalny konkurs, w którym można wygrać samochód Lancia Musa wartości ponad 75 tys zł.

Idea przygotował dla klientów biznesowych, korzystających z oferty Idea dla Firm specjalny konkurs, w którym można wygrać samochód Lancia Musa wartości ponad 75 tys zł.

Konkurs rozpoczął się 10. stycznia i trwa do 30. stycznia, zaś ogłoszenie jego wyników konkursu nastąpi 23. maja. Nagrodę w konkursie stanowi: samochód marki Lancia Musa w wersji ORO 1.4 16V - w wyposażeniu standardowym o wartości 76 500 zł z VAT. Warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin (dostępny na www.idea.pl), a przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu. Konkurs organizowany jest na terenie całego kraju, w punktach sprzedaży Idea, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych oraz konsultantów programu ProPozycja.

W konkursie Lancia Musa mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, do których adresowana jest oferta Nowa Idea dla Firm. W Konkursie może wziąć udział każdy podmiot (Klinet Nowej Idei dla Firm, Posiadacz REGON) - wskazany w pkt. 1. Regulaminu Konkursu), który spełni następujące warunki:
1. w okresie od 10. stycznia do 10. kwietnia zawrze z PTK Centertel, operatorem sieci Idea umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych - wybierając jeden z następujących planów taryfowych dostępnych w ramach oferty Nowa Idea dla Firm: Nowa Idea dla Firm 25, Nowa Idea dla Firm 50, Nowa Idea dla Firm 100, Nowa Idea dla Firm 200, Nowa Idea dla Firm 400, Nowy Mix dla Firm 8, Nowy Mix dla Firm 30 lub Taryfa Malejąca dla Firm albo zawrze aneks przedłużający dotychczasową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych wybierając plan taryfowy dla firm.
2. prawidłowo wypełni i podpisze kupon konkursowy podając dane teleadresowe, w tym podając numer abonencki telefonu, do którego został wydany kupon oraz wpisując w odpowiednim miejscu na kuponie odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego warto wybrać ofertę Nowa Idea dla Firm?.
3. Do dnia 30. kwietnia prześle wypełniony i podpisany kupon konkursowy na adres: PTK Centertel Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa z dopiskiem Lancia Musa - konkurs, przy czym decyduje data doręczenia kuponu do PTK Centertel sp. z o.o. Uczestnikowi przysługuje liczba kuponów konkursowych (na których można wpisywać różne odpowiedzi) równa liczbie aktywowanych numerów abonenckich (w przypadku zawierania umowy) lub liczbie numerów abonenckich, w stosunku do których uczestnik dokonuje przedłużenia umowy (w przypadku podpisywania aneksu).

16. maja o godz. 9:00 w siedzibie PTK Centertel zbierze się jury złożone z: pięciu przedstawicieli organizatora konkursu (PTK Centertel), które przyzna nagrodę temu uczestnikowi konkursu, który według oceny jury udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz w okresie ostatnich trzech miesięcy przed 16. maja nie opóźnił się z zapłatą należności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez PTK Centertel w sieci Idea. Zwycięzca musi ponadto spełniać wszelkie inne ogólne postanowienia Regulaminu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 23. maja o godz. 17:00 poprzez zamieszczenie danych zwycięzcy na stronie www.idea.pl. Zwycięzca zostanie powiadomiony listem poleconym na adres wskazany na kuponie konkursowym, przy czym organizator konkursu wskaże czas i miejsce odbioru nagrody. Na zwycięzcy spoczywa obowiązek w zakresie zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w konkursie, ani zastrzeżenia określonych właściwości nagrody. Regulamin dostępny jest w salonach sprzedaży sieci Idea w trakcie trwania konkursu Lancia Musa, a także na stronach www.idea.pl.

Źródło tekstu: Idea

Przewiń w dół do następnego wpisu