DAJ CYNK

Cyfrowy Polsat kupuje więcej GB, żeby mieć taniej

28.09.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Cyfrowy Polsat i Mobyland zawarły porozumienie dotyczące umowy o transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane po nowej, niższej stawce w wysokości 6,6 zł netto za 1 GB.

Cyfrowy Polsat i Mobyland zawarły porozumienie dotyczące umowy o transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane po nowej, niższej stawce w wysokości 6,6 zł netto za 1 GB.

W ramach dwóch pierwszych zamówień Cyfrowy Polsat zamówił w sumie 25 mln GB danych. Pierwsze zamówienie na 12 mln GB (9,25 zł za GB), zostało w całości opłacone. Drugie zamówienie, opiewające na 13 mln GB (7,93 zł za GB), zostało opłacone w części. W sumie z 25 mln GB, Cyfrowy Polsat do końca sierpnia wykorzystał tylko 4,4 mln GB, które zostały rozliczone po stawce obowiązującej w ramach pierwszego zamówienia.

Wielkość netto nowego, trzeciego zamówienia wynosi 10,4 mln GB. Całość nowego pakietu rozliczana będzie po nowej, niższej stawce wynoszącej 6,6 zł za 1 GB. Nowy pakiet 31 mln GB składać się będzie z niewykorzystanych przez Cyfrowy Polsat pakietów z dwóch pierwszych zamówień oraz dodatkowych 10,4 mln GB.

W związku z faktem, że płatności za pierwsze zamówienie zostały już zrealizowane w całości, a za drugie są w trakcie realizacji, trzecie zamówienie zostanie opłacone w następujący sposób:
a) kwotą 139.098.816 zł netto wynikającą z zapłaconych już przez spółkę na rzecz Mobyland zaliczek z tytułu niewykorzystanego pakietu z z pierwszego i drugiego zamówienia za okres do 31. sierpnia,
b) od wrześnie do grudnia w 4 równych ratach w kwocie po 8,59 mln zł każda, wynikających z drugiego zamówenia zamówienia,
c) od stycznia do grudnia 2013 roku w 12 równych ratach w kwocie 0,96 mln zł każda,
d) jednorazową płatnością w kwocie 19,8 mln zł, wykonaną w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Cyfrowy Polsat wykorzysta całe trzecie zamówienie.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat za pośrednictwem spółki Mobyland planuje zapewnić sobie dostęp do sieci 3G i 2G Polkomtelu na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSDPA i EDGE/GPRS.

Podpisane porozumienie oraz docelowo aneks dotyczący korzystania z sieci radiowej spółki Polkomtel są istotnym elementem realizacji strategii naszej firmy, zakładającej świadczenie usług zintegrowanych. Zamówienie umożliwia nam realizację celów biznesowych w średnim terminie. Nowe warunki współpracy z Mobylandem, w szczególności niższa cena za 1 MB, pozwolą nam stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla naszych klientów, co w przyszłości może przełożyć się na szybsze tempo pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność naszych ofert telekomunikacyjnych. Co warte podkreślenia, renegocjacja warunków umowy z Mobyland oraz złożenie nowego zamówienia będzie mieć znikomy wpływ na cash flow naszej spółki w 2013 roku oraz w kolejnych latach - powiedział Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat, wł

Komentarze
Zaloguj się