DAJ CYNK

Coraz goręcej "wRodzinie"

26.07.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2

Ważne 0

0

Zaostrza się walka wokół telefonii wRodzinie. Jedna ze spółek współpracujących przy przedsięwzięciu - Bonum - wezwała Centernet do wykupu weksla za ponad 1 mln zł, w konsekwencji operator wyksięgował faktury tej spółki na ponad 2 mln zł i domaga się zwrotku prawie 1,2 mln zł.

Zaostrza się walka wokół telefonii wRodzinie. Jedna ze spółek współpracujących przy przedsięwzięciu - Bonum - wezwała Centernet do wykupu weksla za ponad 1 mln zł, w konsekwencji operator wyksięgował faktury tej spółki na ponad 2 mln zł i domaga się zwrotku prawie 1,2 mln zł.

Bonum w przedsięwzięciu odpowiadał za budowę sieci sprzedaży. Jak wcześniej informował CenterNet, z zapowiadanych 2 tys. punktów sprzedaży powstało zaledwie 100. Szerzej pisaliśmy o tym w tej wiadomości.

19. lipca Bonum wezwał CenterNet do wykupu weksla na kwotę 1,026 mln zł. Jak informuje NFI Midas, właściciel CenterNetu, weksel stanowił zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Bonum wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań CenterNet. Data płatności weksla została określona na 27. lipca, a do CenterNetu dokument dotarł 22. lipca.

23. lipca CenterNet zadecydował o dokonaniu operacji polegającej na wyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych wszystkich otrzymanych w 2010 roku od Bonum faktur VAT, które zostały wystawione przez Bonum, za wyjątkiem faktur VAT z tytułu prowizji od sprzedaży oraz prowizji od aktywacji. Łączna wartość wyksięgowanych faktur VAT wynosi 2,826 mln zł.

Zarząd CenterNet poinformował, że dokonał wyżej opisanej operacji z uwagi na brak realizacji przez Bonum postanowień umowy oraz brak uzgodnionego i zatwierdzonego przez obie strony budżetu na 2010 rok - napisał NFI Midas w komunikacie giełdowym.

W odniesieniu do wystawionych przez i otrzymanych od Bonum w 2010 roku faktur VAT, które CenterNet opłacił do 23. lipca, CenterNet podjął decyzję o wezwaniu Bonum do zwrotu nienależnie uiszczonych kwot w łącznej wysokości 1,189 mln.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone przez zarząd CenterNetu, zarząd Funduszu stoi na stanowisku, że roszczenie Bonum wobec Funduszu, z tytułu wykupu weksla, z racji swojego charakteru gwarancyjnego jest w tych okolicznościach bezzasadne i w przypadku dalszego dochodzenia przez Bonum w/w roszczenia Fundusz będzie je kwestionował we właściwy proceduralnie sposób - napisał NFI Midas.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy