DAJ CYNK

Coraz bliżej przetargów na nowe sieci GSM 1800 i UMTS

29.09.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 6

Ważne 0

0

Rada Telekomunikacji wyraziła pozytywną opinię o przedstawionych przez Prezesa URTiP planach i o zmianach w planach zagospodarowania częstotliwości.

Rada Telekomunikacji wyraziła pozytywną opinię o przedstawionych przez Prezesa URTiP planach i o zmianach w planach zagospodarowania częstotliwości.

Rada Telekomunikacji podczas posiedzenia w dniu 29 września br. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała plany zagospodarowania częstotliwości dla następujących zakresów:

1710 – 1785 MHz oraz 1805 – 1880 MHz,
1900 – 1980 MHz oraz 2110 – 2170 MHz,

oraz zmiany planów zagospodarowania częstotliwości dla następujących zakresów:

3,4 – 4,2 GHz,
27,5 – 29,5 GHz.

Obecny na posiedzeniu Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś poinformował Członków Rady o najważniejszych działaniach Urzędu, w tym o pracach przygotowawczych do ogłoszenia przetargu na wybór operatorów nowych sieci komórkowych GSM 1800 MHz i UMTS oraz o końcowym etapie prac nad projektem Strategii regulacyjnej Prezesa URTiP w zakresie rynku telekomunikacyjnego. Jak powiedział Prezes W. Graboś, strategia zostanie przedstawiona w pierwszej połowie października br.

Zaproszony na spotkanie Rady Doradca Prezesa URTiP Grzegorz Pachniewski zaprezentował materiał przygotowany przez zespół ekspertów, zatytułowany Koncepcja przeprowadzenia przetargu na zagospodarowanie częstotliwości w pasmach 1800 MHz i UMTS. Zespół ten, powołany przez Prezesa URTiP, przygotował koncepcję przetargu na wybór operatorów nowych sieci komórkowych GSM 1800 MHz i UMTS. Przedstawiony dokument będzie szczegółowo omawiany i dyskutowany na następnym posiedzeniu Rady Telekomunikacji.

Rada Telekomunikacji wysłuchała także informacji o intensywnych działaniach podejmowanych w Ministerstwie Infrastruktury nad przygotowaniem aktów wykonawczych do nowego Prawa telekomunikacyjnego obowiązującego od dnia 3 września br. Podkreślono jednocześnie bardzo dobrą współpracę z pracownikami URTiP w tym zakresie.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się