DAJ CYNK

[Aktualizacja] P4 ma 900 MHz za 511 i 217 mln zł!

07.11.2008

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2

Ważne 1

0

Dwie oferty spółki P4 zdobyły największą ilość punktów w przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma GSM.

Dwie oferty spółki P4 zdobyły największą ilość punktów w przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma GSM.

7. listopada Prezes UKE ogłosił wyniki przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 25 dupleksowych kanałów radiowych z zakresu 900 MHz.

Rezerwacja częstotliwości jest przewidziana do wykorzystywania na obszarze całego kraju w publicznej sieci telekomunikacyjnej do 31. grudnia 2023 roku.

Uczestnicy przetargu mogli złożyć jedną lub dwie oferty, a każda oferta była traktowana niezależnie.

Spółka P4 zadeklarowała maksymalne tempo rozwoju sieci, czyli:
osiągnięcie na obszarze przetargowym progu 30% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym pokryciu co najmniej 200 gmin miejskich, miejsko - wiejskich lub powiatów grodzkich liczących mniej niż 50 000 mieszkańców w co najmniej 80 powiatach nie później niż na koniec roku 2009,
osiągnięcie na obszarze przetargowym progu 55% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym pokryciu co najmniej 400 gmin miejskich, miejsko - wiejskich lub powiatów grodzkich liczących mniej niż 50 000 mieszkańców w co najmniej 160 powiatach nie później niż na koniec roku 2010,
osiągnięcie na obszarze przetargowym progu 80% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym pokryciu co najmniej 650 gmin miejskich, miejsko - wiejskich lub powiatów grodzkich liczących mniej niż 50 000 mieszkańców w co najmniej 250 powiatach nie później niż na koniec roku 2012.

P4 zobowiązała się również do hurtowego oferowania usług telekomunikacyjnych świadczonych z wykorzystaniem częstotliwości z pasma 900 MHz innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (np. operatorom sieci wirtualnych MVNO) na zasadach równych i jawnych, w oparciu o jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Za częstotliwości rezerwowane w drodze przetargu spółka P4 zadeklarowała w ofercie nr 1 wpłacenie do Budżetu Państwa kwoty 511 mln zł, natomiast w ofercie nr 2 kwoty 217 mln zł. Od dnia ogłoszenia wyników postępowania przetargowego, zwycięzca przetargu ma 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie każdej z dwóch rezerwacji będących przedmiotem przetargu. P4 może zgłosić się po jedną lub obie rezerwacje.

Ocena ofert

Powołana przez Prezesa UKE Komisja przetargowa ustaliła następującą kolejność ofert (wraz z oceną punktową):

Lp.

Oferta

Liczba punktów

1.

P4 - oferta nr 1

743,538

2.

P4 - oferta nr 2

630,461

3.

Areo 2 - oferta nr 2

623,769

4.

Centernet - oferta nr 1

613,154

5.

Centernet - oferta nr 2

608,154

6.

Arbit - oferta nr 2

600,308

7.

Arbit - oferta nr 1

583,385

8.

Areo 2 - oferta nr 1

581,077

9.

Centertel - oferta nr 2

558,395

10.

Centertel - oferta nr 1

519,933

11.

Polkomtel - oferta nr 1

489,782

12.

Polkomtel - oferta nr 2

457,859

13.

PTC - oferta nr 1

448,243

14.

PTC - oferta nr 2

448,243


Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy