DAJ CYNK

Agenda cyfrowa: 30 Mb/s dla każdego Europejczyka za 10 lat

19.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1940

Ważne 0

0

Realizacja europejskiej agendy cyfrowej, zaprezentowanej w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym.

Realizacja europejskiej agendy cyfrowej, zaprezentowanej w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym.

Połowa wzrostu produkcyjności odnotowanego w Europie w ciągu ostatnich 15 lat wynika z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tendencja ta będzie się prawdopodobnie nasilać. W agendzie określono siedem priorytetowych obszarów działania: stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji, zapewnienie dostępu do znacznie szybszego Internetu, wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój, poprawa umiejętności informatycznych i zwiększenie włączenia cyfrowego oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprostania stojącym przed nami wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa. Przykładowe korzyści obejmują ułatwienia w płatnościach i fakturach elektronicznych oraz szybkie wdrożenie telemedycyny i energooszczędnego oświetlenia.

We wspomnianych siedmiu obszarach przewiduje się podjęcie w ramach agendy cyfrowej około100 działań, w tym 31 działań o charakterze legislacyjnym. Agenda cyfrowa to pierwsza z siedmiu flagowych inicjatyw realizowanych w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Na pierwszym planie rewolucji cyfrowej musimy postawić interes obywateli i przedsiębiorców europejskich i w ten sposób optymalnie wykorzystać potencjał zawarty w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Przedstawiona w dniu dzisiejszym ambitna strategia wyraźnie pokazuje, na czym musimy skupić nasze wysiłki w nadchodzących latach. Do pełnego wykorzystania potencjału związanego z cyfrową przyszłością Europy potrzebujemy całkowitego zaangażowania państw członkowskich, sektora TIK i innych kluczowych podmiotów gospodarczych - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za realizację agendy cyfrowej.

Siedem celów

Nowy jednolity rynek przyniesie korzyści wynikające z epoki cyfrowej

Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z usług handlowych i kulturalno-rozrywkowych w wymiarze transgranicznym. Jednakże rynki usług internetowych w UE są nadal podzielone barierami, które utrudniają dostęp do paneuropejskich usług telekomunikacyjnych oraz usług i treści cyfrowych. Liczba pobieranych plików muzycznych jest obecnie cztery razy wyższa w USA niż w UE z uwagi na brak legalnych ofert i fragmentację rynków. Intencją Komisji jest otwarcie dostępu do legalnych treści w Internecie poprzez uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych. Inne działania obejmują ułatwienia w zakresie dokonywania płatności elektronicznych i fakturowania oraz uproszczenie rozstrzygania sporów w środowisku internetowym.

Poprawa w zakresie tworzenia standardów TIK oraz interoperacyjności

Do uruchomienia ludzkiej kreatywności, innowacyjności i wspólnego działania potrzebujemy produktów i usług TIK, które są otwarte i interoperacyjne.

Zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa

Europejczycy nie będą korzystać z technologii, której nie ufają, gdyż muszą czuć się w sieci pewnie i bezpiecznie. Lepsza koordynacja reakcji Europy na ataki cybernetyczne oraz wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych stanowią częściowe rozwiązanie problemu. Planowane działania mogą również zobowiązać operatorów stron internetowych do informowania swoich użytkowników o naruszeniach mających wpływ na bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Zwiększenie dostępu Europejczyków do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Celem na rok 2020 jest zapewnienie wszystkim obywatelom europejskim internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej, przy czym połowa europejskich gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Obecnie jedynie 1% Europejczyków korzysta z internetu w oparciu o szybkie sieci światłowodowe, w porównaniu z 12 % Japończyków i 15 % mieszkańców Korei Południowej. Bardzo szybki Internet jest niezbędny dla zapewnienia silnego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu oraz dla zapewnienia obywatelom dostępu do pożądanych przez nich treści i usług. Komisji zbada, między innymi, w jaki sposób przyciągać inwestycje w łącza szerokopasmowe dzięki mechanizmom wsparcia jakości kredytowej, a także przedstawi wytyczne dotyczące pobudzania inwestycji w sieci światłowodowe.

Pobudzanie pionierskich badań i innowacji w sektorze TIK

Europa musi więcej inwestować w badania i rozwój oraz sprawić, by nasze najlepsze pomysły trafiały na rynek. Agenda ma na celu, między innymi, pobudzenie inwestycji prywatnych za pomocą europejskich funduszy regionalnych oraz zwiększenie nakładów UE na badania, dzięki czemu Europa będzie mogła dotrzymać kroku swoim konkurentom, a nawet ich wyprzedzić. Unijne inwestycje w badania w sektorze TIK wynoszą mniej niż połowę tego, co przeznacza USA (37 mld euro w stosunku do 88 mld euro w roku 2007).

Zapewnienie wszystkim Europejczykom umiejętności informatycznych oraz dostępności usług Internetowych

Podczas gdy ponad połowa Europejczyków (250 mln osób) używa internetu na co dzień, 30% nigdy z niego nie korzystało. Każdy obywatel, starszy i młodszy, niezależnie od swojej pozycji społecznej, ma prawo do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dobie epoki cyfrowej, ponieważ usługi handlowe, publiczne, socjalne i zdrowotne, a także edukacja i życie polityczne są w coraz większym stopniu przenoszone do sieci.

Uwolnienie potencjału TIK z korzyścią dla społeczeństwa

Potrzebne są inwestycje w inteligentne zastosowanie technologii i wykorzystanie informacji do poszukiwania rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, pomoc starszym obywatelom, wsparcie pacjentów oraz polepszenie dostępu do sieci dla osób niepełnosprawnych. Jednym z celów jest zapewnienie pacjentom do 2015 roku możliwości dostępu do ich danych medycznych przez internet z każdego miejsca pobytu w UE. Agenda przyczyni się również do promowania energooszczędnych technologii TIK, takich jak oświetlenie półprzewodnikowe (SSL), zużywających o 70% mniej energii od standardowych systemów oświetleniowych.

Opracowanie strategii cyfrowej dla Europy

Największym wyzwaniem jest zapewnienie szybkiego przyjęcia i wdrożenia środków niezbędnych do realizacji powyższych celów. Liczna grupa komisarzy będzie współpracować z instytucjami UE oraz zainteresowanymi stronami, aby agenda cyfrowa stała się rzeczywistością.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się
18. ~Abc
0

2010-05-20 06:22:52

W Polsce za 20lat

Odpowiedz

17. ~
0

2010-05-19 22:22:55

Co za bzdury. Po pierwsze UE może już nie istnieć za 10 lat. Po drugie 30 Mb/s a praktycznie dowolna prędkość dla każdego europejczyka jest dostępne od dawna, jak odpowiednio się zapłaci to światłowody i radiolinie wykonają do każdego miejsca.

Odpowiedz

16. ~trekkis
0

2010-05-19 20:37:58

mac - Na trasie Warszawa-Poznań którą często jeżdżę EDGE w orange śmiga jak szalony :) Żadnych zastrzeżeń, a siedzę na necie na tej trasie całą drogę :)

Odpowiedz

15. ~Anti_X
1

2010-05-19 19:47:31

Już widzę, jak to się uda w Eurokołchozie...

Odpowiedz

14. ~max
0

2010-05-19 18:33:52

Czytać ze zrozumieniem, dotyczy Europy!!!

Odpowiedz

13. Play
0

2010-05-19 17:51:40

Dobra a Ty przejedź się trasą K8 z Rawy Mazowieckiej na Białą Rawską, nawet jest ok.

Odpowiedz

12. mac
0

2010-05-19 17:42:41

@Play - polecam trasę Warszawa - Poznań koleją jak odjedziesz od Warszawy zobaczysz jak ci edge dziala...

Odpowiedz

11. ~I.DontBelieve()
0

2010-05-19 17:36:58

Nie wierzę, że za 10 lat u mnie na wsi będzie choćby 1/3 tego.

Odpowiedz

10. ~Timi
0

2010-05-19 17:29:52

lolo...lolo..ciekawe po co przecietnemu kowalskiemu 30MBit... zgzadzam sie z @6 , niech się ucza a nie ściągaja filmy w 20 min i grają po sieci dniami i nocqami ...

Odpowiedz

9. Play
0

2010-05-19 17:06:58

@mac, Działa porządnie

Odpowiedz

8. mac
0

2010-05-19 16:59:08

Ludzie niech najpierw edge zacznie działac porzadnie na wsi a nie bajki opowiadac. Kiedys nazywalo sie to propaganda sukcesu...

Odpowiedz

7. Play
0

2010-05-19 16:52:54

Taa.. drogi bez limitu kilometrów.

Odpowiedz

1

2010-05-19 16:51:55

Internet dobra rzecz,ale,ale.Uczniowie klas 4 nie umieją płynnie czytać,uczniowie klas licealnych nie umieją czytać ze zrozumieniem,to jest tragedia,a nie brak szybkiego internetu.

Odpowiedz

5. dr184
0

2010-05-19 16:49:33

100 tysięcy kilometrów bezpłatnych autostrad też będziemy mieli?:P

Odpowiedz

4. Play
0

2010-05-19 16:48:05

Niech 3G pokryją Polskę tam gdzie luki wtedy pogadamy.

Odpowiedz