DAJ CYNK

5 lat rynku telekomunikacyjnego w statystykach UKE

30.06.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 4

Ważne 0

0

Przychody operatorów telekomunikacyjnych wyniosły w 2009 roku około 42,2 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2005 (37,7 mld zł) - podał UKE.

Przychody operatorów telekomunikacyjnych wyniosły w 2009 roku około 42,2 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2005 (37,7 mld zł) - podał UKE.

Rynek dostępu do Internetu

Wartość rynku dostępu do Internetu na koniec 2009 roku wyniosła około 4,07 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 137% w stosunku do 2005 roku i prawie 51% w stosunku do 2007 roku. Pomiędzy rokiem 2005 a 2009 liczba stacjonarnych łączy internetowych wzrosła o około 155% (z 2,02 mln do 5,16 mln).

Liczba łączy xDSL na koniec 2009 roku wyniosła ponad 2,8 mln, co oznacza wzrost o 130% w stosunku do roku 2005. O ponad 202% wzrosła liczba linii telewizji kablowych, za pomocą których dostarczany jest Internet: z 520 tys. w 2005 roku do ponad 1,5 mln w 2009 roku. Na koniec 2009 roku z dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowych korzystało około 2,1 miliona użytkowników. Podana liczba dotyczy użytkowników, którzy do tego celu wykorzystywali modemy GSM działające w sieci 2G/3G.

W przypadku usługi dostępu do Internetu świadczonej za pomocą stacjonarnych łączy szerokopasmowych, pozycję lidera zajmuje TP z udziałem na poziomie 36,7%.

Relacje na rynku detalicznego dostępu do Internetu w ostatnich latach znacząco się zmieniły głównie za sprawą rozwoju usług oferowanych poprzez modem kablowy TVK oraz modemy bezprzewodowe w sieciach operatorów telefonii ruchomej. Analizując rynek użytkowników dostępu do Internetu jako całość, udział operatorów przedstawia się następująco:
TP - 27%,
operatorzy telefonii ruchomej - 27%,
operatorzy sieci telewizji kablowej - 20%,
pozostali ISP (w tym BSA) - 25%.

W 2009 roku z Internetu u operatorów alternatywnych na łączach TP (BSA) korzystało prawie 442 tys. klientów, podczas gdy w 2006 roku było ich zaledwie 59. Na koniec 2009 roku operator zasiedziały uwolnił 51 614 lokalnych pętli i podpętli abonenckich. Usługa zaczęła funkcjonować od 2007 roku, gdy do końca roku uwolnionych zostało zaledwie 76 pętli i podpętli.

Ceny

W 2009 roku cena za 1 Mbit/s w TP wynosiła 64,9 zł, a u największego stacjonarnego operatora alternatywnego - Netii - 59 zł. Za 16 Mbit/s w Netii trzeba było zapłacić 149 zł, podczas gdy za 140 zł w TP można było otrzymać usługę o przepływności 10 Mbit/s. 1 Mbit/s oferowany przez UPC kosztował 50 zł, a przez Vectrę - 60 zł.

Biorąc pod uwagę cenę 1 Mbit/s oferowanego przez operatorów w 2005 roku ceny dostępu do sieci Internet spadły średnio od 52% (TP i Vectra) do 65% (Netia).

Rynek telefonii ruchomej

Wartość rynku telefonii ruchomej mierzona przychodami operatorów z usług detalicznych wyniosła około 18,6 mln zł. Penetracja na koniec 2009 roku wyniosła ponad 117,4%, co oznacza 44,8 mln aktywnych kart SIM oraz wzrost o 53% w stosunku do 2005 roku.

Pod koniec 2005 roku na rynku telefonii ruchomej działało wyłącznie 3 operatorów MNO (PTC, Centertel i Polkomtel). Na koniec 2009 roku zanotowano już 18 działających podmiotów, w tym 6 operatorów MNO (dodatkowo P4, Centernet i Mobyland) i 12 MVNO.

Wzrósł udział w rynku P4, który w 2009 r. osiągnął wielkość prawie 8% pod względem liczby użytkowników. Udział rynkowy pozostałych uczestników rynku (MVNO oraz dwóch MNO) nie przekroczył 1%.

W stosunku do 2005 roku zanotowano spadek cen usług telefonii ruchomej. Ceny usług w 2009 roku utrzymywały się na średnim poziomie 0,48 zł dla połączeń wykonywanych, 0,19 zł dla wiadomości SMS oraz 2,38 zł za 1 MB transmisji danych. Dla porównania średnia cena 1-minutowego połączenia w godzinach szczytu dla klienta abonamentowego indywidualnego w 2005 roku wynosiła 0,66 zł, a średnia cena wiadomości SMS wynosiła 0,42 zł.

Rynek stacjonarny

Na przestrzeni lat 2005-2009 zaobserwowano spadek wielkości przychodów z detalicznych usług telefonii stacjonarnej o 45%. Przekładając to na liczby bezwzględne, wielkości przychodów wynosiły odpowiednio ponad 11,6 mld zł w 2005 roku i 6,4 mld zł w 2009 roku.

W 2005 roku penetracja telefonii stacjonarnej osiągnęła najwyższy poziom - 31,3%. W kolejnych latach jej wielkość zmniejszała się średnio o 1-2 pp. rocznie by na koniec 2009 roku wynieść 25%. Liczba wszystkich łączy abonenckich (analogowe, ISDN) należących do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 2005 roku wynosiła ponad 11,8 mln, a w 2009 roku 9,6 mln, co oznacza spadek o 19% w stosunku do 2005 roku.

Udział operatorów alternatywnych na rynku telefonii stacjonarnej wzrósł z 17% (2005 roku) do ponad 28,9% (2009 roku) pod względem przychodów oraz z 10% do prawie 27% pod względem ilości łączy abonenckich.

Wielkość ruchu (całkowita liczba minut połączeń wychodzących) w telefonii stacjonarnej w 2009 roku w stosunku do 2005 roku spadła o 45%, podczas gdy wielkość ruchu w telefonii ruchomej wzrosła o ponad 2020%. Tendencja ta wskazuje na występowanie zjawiska substytucji usług głosowych w telefonii stacjonarnej z usługami telefonii ruchomej.

W stosunku do 2005 roku zanotowano spadek cen za minutę połączeń lokalnych i międzystrefowych oraz połączeń międzynarodowych. Średnia wartość koszyka cenowego dla klientów średnio rozmawiających (1200 minut rocznie) w 2009 roku wyniosła 749 zł. Dla porównania wartość tego koszyka w 2005 roku wynosiła ok. 1972 PLN, co oznacza spadek o 61%.

Udział przychodów z abonamentów i instalacji w całkowitej strukturze przychodów wzrósł kosztem przychodów z połączeń w porównaniu z 2005 roku o prawie 10 pp. i wynosił 58,3%.

Na znaczeniu zyskuje telefonia realizowana w technologii VoIP. Liczba abonentów w 2009 roku wynosiła 0,5 mln użytkowników i była 2,5-krotnie większa niż w 2005 roku (nie wliczane tutaj były osoby korzystające z technologii VoIP za pomocą komunikatorów, w których połączenia te są darmowe.

Inwestycje

Całkowite nakłady (wydatki) inwestycyjne (z uwzględnieniem wartości niematerialnych i prawnych jak np. oprogramowanie komputerowe) poniesione przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z wyłączeniem wydatków na badania i rozwój, opłaty za licencje oraz opłaty za częstotliwości) w sektorze telekomunikacyjnym na koniec 2009 roku wyniosły 7,5 mld zł co stanowi wzrost o około 26% w stosunku do 2005 roku i zaledwie 2% w stosunku do 2008 roku.

W 2009 roku spadły (w stosunku do 2005 roku) nakłady inwestycyjne TP oraz trzech największych operatorów telefonii ruchomej (PTC, Centertela oraz Polkomtela) odpowiednio o ponad 29% i prawie 6%. Netia odnotowała aż 120% wzrost inwestycji w stosunku do 2005 roku, podczas gdy inwestycje Dialogu spadły w tym samym czasie o 41%. Wzrost inwestycji podobnej wielkości co Netia (118%), odnotowało również UPC.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się