DAJ CYNK

2 mln zł kary dla TP za problemy z numerami alarmowymi

07.06.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2215

Ważne 0

0

2. czerwca Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską 2 mln zł kary z powodu niewywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

2. czerwca Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską 2 mln zł kary z powodu niewywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

Każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi (112, 999, 998, 997). Jednocześnie jest obowiązany zapewnić także kierowanie połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono naruszenie wskazanych wyżej obowiązków w Białymstoku, Lesznie i Aleksandrowie Kujawskim.

2. lipca 2009 roku około godziny 12:40, stwierdzono problemy z realizacją połączeń z sieci mobilnych na numer alarmowy 998 do centralki PBX Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku podłączonej do centrali BIALYSTOK/CZ1. Problemy z realizacją połączeń na numer 998 (złożony z 3 linii ISDN BRA) ustąpiły o godzinie 13:15, po rekonfiguracji od strony centrali nadrzędnej wszystkich 3 łączy BRA, do których podłączona była ta centralka PBX. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że centralka PBX KM PSP w Białymstoku pracowała prawidłowo, a usunięcie problemów z numerem 998 nastąpiło bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony służb technicznych obsługujących tą centralkę.

7. i 8. września 2009 roku doszło do awarii numerów alarmowych 999 i 112 obsługiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. KM PSP w Lesznie wyjaśniła, że wobec awarii niemożliwe było przyjmowanie zgłoszeń na tych numerach alarmowych z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Awaria numerów alarmowych trwała: dla numeru 999 - 1 godzinę i 26 minut, a dla numeru 112 - 1 godzinę i 53 minuty (7. września) oraz dla numeru 999 - 46 minut (8. września).

Najwyższa Izba Kontroli badała w grudniu 2009 roku funkcjonowanie numeru alarmowego 112. NIK wskazała w przekazanej Prezesowi UKE kopii protokołu kontroli, że w trakcie przeprowadzonych w dniach 9-10. grudnia 2009 roku połączeń testowych ujawniono nieprawidłowości polegające na braku możliwości połączenia się z określonych lokalizacji z właściwym terytorialnie stanowiskiem kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Wobec zaistniałych okoliczności, świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu numerów alarmowych, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadził inspekcję dotyczącą stanu organizacji systemu obsługi numeru alarmowego 112 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Przeprowadzona inspekcja wykazała, że brak możliwości połączenia na numer alarmowy 112 z sieci TP podczas kontroli realizowanej przez NIK 10. grudnia 2009 roku nie wynikał z nieprawidłowości w zakresie stanu organizacji systemu obsługi tego numeru w przedmiotowej jednostce, gdyż połączenia takie realizowano z sieci Netii. TP wskazała, że przeprowadzona analiza danych dostępnych w systemach przepływu zleceń, logach systemowych, konfiguracji central i kierowania ruchu, nie wyjaśniła przyczyn przypadków chwilowej niedostępności numerów alarmowych, zaobserwowanych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez NIK. Wobec braku jakichkolwiek przeciwdowodów dla tez zawartych w dokumencie urzędowym, jakim jest protokół kontroli NIK, Prezes UKE stwierdził, że dowiedzione zostały w toku postępowania naruszenia wskazane w protokole NIK z 29. grudnia 2009 roku.

Przerwa w działaniu połączeń telefonicznych do numerów alarmowych spowodowała brak możliwości kontaktu użytkowników końcowych ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy.

W związku z powyższym, Prezes UKE uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do wypełnienia dyspozycji art. 209 ust. 1 pkt 18 Prawa Telekomunikacyjnego, zgodnie z którym karze podlega dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi i kierowania połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się