DAJ CYNK

1s w Idea MEGA za darmo

20.09.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 522

Ważne 0

0

17 września br. Idea wprowadziła nową promocję dotyczącą taryf MEGA. Każdy, kto podpisze w tej taryfie umowę na czas określony, będzie mógł uruchomić usługę SekundaPro na specjalnych warunkach.

17 września br. Idea wprowadziła nową promocję dotyczącą taryf MEGA. Każdy, kto podpisze w tej taryfie umowę na czas określony, będzie mógł uruchomić usługę SekundaPro na specjalnych warunkach.

Za usługę Sekunda Pro nie będą naliczane:
opłata aktywacyjna oraz opłata abonamentowa przez 12 pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych, jeżeli umowa zostanie zawarta na czas określony 12 miesięcy,
opłata abonamentowa przez 24 pierwsze pełne okresy rozliczeniowe, jeżeli umowa zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy.

Począwszy od 13 lub odpowiednio 25 pełnego okresu rozliczeniowego, następującego po dniu, w którym została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, abonamentowa za promocyjną usługę Sekunda Pro jest naliczana na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia promocyjnej usługi Sekunda Pro.

Źródło tekstu: Idea

Komentarze
Zaloguj się