DAJ CYNK

150 lat istnienia ITU

15.05.2015

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2127

Ważne 2

0

17 maja 1865 roku w Paryżu powstała najstarsza z dzisiejszych agend ONZ i jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

17 maja 1865 roku w Paryżu powstała najstarsza z dzisiejszych agend ONZ i jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Dla upamiętnienia tej daty co roku w dniu 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. ITU w chwili utworzenia zrzeszało zaledwie 20 państw członkowskich. Dzisiaj są to 193 kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym oraz radiokomunikacyjnym.

Dodatkowo występuje kategoria tzw. członków stowarzyszonych, obejmująca zainteresowane jednostki oraz instytucje, które mogą uczestniczyć w pracach ITU nad przygotowywaniem rekomendacji, a także posiadają dostęp do dokumentacji Związku (łącznie jest ich 165). Ponadto od 2011 roku wprowadzona została nowa kategoria - akademie, obejmująca jednostki badawcze (obecnie na tej liście są 92 podmioty).

Siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego znajduje się w Genewie, a zakres zadań obejmuje trzy sektory:

  • Sektor Radiokomunikacji (ITU-R), w którego ramach funkcjonują Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne, które mogą zmienić w całości lub częściowo Regulamin Radiokomunikacyjny;
  • Sektor Normalizacji Telekomunikacji (ITU-T) - zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz przyjmowaniem zaleceń dotyczących normalizacji telekomunikacji na świecie (tym zajmuje się odbywające się co 4 lata Światowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji);
  • Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D) - jest odpowiedzialny za wskazywanie władzom państw członkowskich znaczenia telekomunikacji przy tworzeniu narodowych planów rozwoju gospodarczego i społecznego. Do jego kompetencji należy ponadto popieranie rozwoju i eksploatacji sieci oraz usług telekomunikacyjnych, a także stymulowanie rozwoju telekomunikacji poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz ze światowymi i regionalnymi instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem. Przygotowanie priorytetów rozwoju telekomunikacji oraz nowych zaleceń i rezolucji w tym zakresie zajmuje się odbywająca się co 4 lata Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji.


Polska jest członkiem ITU od 1921 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w pracach Związku. Polska w 2010 roku została wybrana ponownie po 4 letniej przerwie na członka Rady ITU i do chwili obecnej bardzo aktywnie działa na forum tego organu.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się