DAJ CYNK

UKE - skuteczna konkurencja na rynku stałych łączy powyżej 2 Mb/s

17.09.2015

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 3003

Ważne 2

1

UKE zliberalizował hurtowy rynek dostępu wysokiej jakości powyżej 2 Mb/s, a jednocześnie nałożył obowiązki regulacyjne na rynku do 2 Mb/s włącznie.

UKE zliberalizował hurtowy rynek dostępu wysokiej jakości powyżej 2 Mb/s, a jednocześnie nałożył obowiązki regulacyjne na rynku do 2 Mb/s włącznie.

16 września 2015 roku Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał postanowienie stwierdzające, że na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s (rynek 4/2014 powyżej 2 Mb/s) nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej oraz stwierdził, że na tym rynku występuje skuteczna konkurencja.

Od 2008 roku Orange Polska była podmiotem regulowanym na tym rynku. Na podstawie przeprowadzonych w latach 2013-2015 analiz, UKE uznał, iż Orange Polska. nie zajmuje znaczącej pozycji rynkowej na wydzielonej części tego rynku.

Trzeba zaznaczyć, iż określając stan rynku pod kątem występowania operatora o pozycji znaczącej, UKE nie koncentrował się wyłącznie na poziomie udziałów rynkowych poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lecz przeprowadził kompleksową, perspektywiczną analizę kształtowania się trendów rynkowych. UKE stwierdził na tym rynku niski poziom barier wejścia, skutkujący dużą liczba podmiotów na nim działających. Operatorzy ci posiadają wystarczającą infrastrukturę oraz zasoby do skutecznego konkurowania. Ponadto żadne przeanalizowane kryterium nie wskazało na istnienie podmiotu lub podmiotów o znaczącej pozycji rynkowej. Analiza uzasadnia zatem wniosek, iż obecna pozycja rynkowa regulowanego dotąd podmiotu uległa osłabieniu a rynek łączy powyżej 2 Mb/s stał się konkurencyjny.

Przeprowadzona przez UKE analiza świadczy o rosnącej konkurencji w segmencie łączy i usług wysokiej jakości o wysokich przepustowościach. Brak regulacji tego rynku umożliwi wszystkim podmiotom prowadzenie działalności na równych, konkurencyjnych zasadach, opartych o umowy handlowe, a zwiększanie się poziomu konkurencji zawsze przekłada się na korzyści dla użytkowników końcowych, w postaci zarówno poprawy jakości usług, jak też konkurencji cenowej. Jednocześnie UKE stwierdził, iż na hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie nie występuje skuteczna konkurencja i decyzją z dnia 16 września 2015 roku wyznaczył Orange Polska jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na tym rynku oraz nałożył na tego operatora obowiązki regulacyjne. Są to obowiązki polegające m.in. na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ustalaniu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty oraz przygotowaniu i przedstawieniu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji projektu oferty ramowej.

W ocenie UKE regulacja tego rynku przyczyni się do wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia neutralności technologicznej. Poprzez regulowany dostęp do sieci Orange w segmencie niskich przepustowości, w którym pozycja tego operatora jest znacząca, zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ułatwiony dostęp do usług Orange na zasadach i warunkach (w tym warunkach cenowych) sprzyjających rozwojowi konkurencji. Warto podkreślić, iż wprowadzona przez UKE regulacja, została zaakceptowana przez Komisję Europejską oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wpisując się w szerszy trend regulacji telekomunikacyjnych rynków w Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: UKE

Tagi: orange uke
Komentarze
Zaloguj się
8. ~1234
1

2015-09-18 12:43:46

Nie będzie już BSA?

Odpowiedz

7. ~vainglorious
1

2015-09-18 12:25:35

powinno byc 4Mb/s moim zdaniem biorac pod uwage jak przyspieszyly kablowki i sieci komorkowe...

Odpowiedz

6. ~boncio
0

2015-09-18 11:51:00

Co za ludzie nawet nie odróżniają rynku hurtowego od detalicznego, ewentualnie nie umieją czytać.Cały news dotyczy tylko rynku hurtowego a neostrada to detaliczny, więc nic się dla was nie zmieni.

Odpowiedz

5. ~
0

2015-09-18 10:16:36

Urzędniczy bełkot

Odpowiedz

0

2015-09-18 09:08:32

Znaczącą pozycję ma teraz upc. Ten podmiot też będą regulować?

Odpowiedz

3

2015-09-17 20:57:38

To oznacza, że nie będzie opłaty z UŁ, a ne(rw)ostrada z 39,90 podskoczy na 69,90. ;)

Odpowiedz

2. ~do lebiodna
0

2015-09-17 17:05:02

Nie, to nie oznacza, że ta opłata zniknie. Może najwyżej jej wysokość będzie renegocjowana.

Odpowiedz

1. ~lebioda
1

2015-09-17 16:56:32

Czy to oznacza, że w Orange nie będzie już pobierana opłata za utrzymanie łącza ok. 30zł, w przypadku gdy chcemy mieć tylko sam internet do Orange?

Odpowiedz