DAJ CYNK

Reklama Heyah z Leninem narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 3251

Zespół orzekający dopatrzył się naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy w reklamie Heyah wykorzystującej wizerunek Włodzimierza Lenina.

Zespół orzekający dopatrzył się naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy w reklamie Heyah wykorzystującej wizerunek Włodzimierza Lenina.

W myśl orzeczenia Rady Reklamy, reklama Heyah wykorzystując wizerunek Władimira Iljicza Uljanowa, czyli Włodzimierza Lenina do promowania oferty telefonii komórkowej nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie jest zgodna z dobrymi obyczajami.

Zdaniem zespołu orzekającego reklama ta, może zagrażać moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Użycie wizerunku Lenina w tej kampanii reklamowej jest jawnym brakiem poszanowania narodowych wartości, a przede wszystkim pamięci ludzi, którzy zginęli przez komunizm lub zostali w jego wyniku jakkolwiek pokrzywdzeni - czytamy w uzasadnieniu.

Zespół orzekający podkreślił, że tak ogromna ilość skarg złożonych na reklamę Heyah świadczy o tym, że reklama miała negatywny odbiór społeczny.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Rada Reklamy uznaje, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały zespołu orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia uchwały.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Rada Reklamy

Przewiń w dół do następnego wpisu