DAJ CYNK

Plus: Od 1 stycznia 2018 roku niższe opłaty za Internet w roamingu UE

27.11.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 70

Ważne 4

3

Niższe ceny za Internet i większe limity danych - takie zmiany w cennikach szykuje zielona sieć na przyszły rok.Niższe ceny za Internet i większe limity danych - takie zmiany w cennikach szykuje zielona sieć na przyszły rok.

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpi obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania oraz dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Nowa stawka to 0,03 zł za 1 MB (obniżka o 25% z 0,04 zł za 1 MB).

Dodatkowo nastąpi podwyższenie limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Nowe cenniki uwzględniające powyższe zmiany dostępne są na tej stronie.

Plus jednocześnie informuje, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Źródło tekstu: Plus

Komentarze
Zaloguj się