DAJ CYNK

UKE: jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej?

sirmark

Rozrywka

UKE zaprezentował kolejny film edukacyjny, w którym przybliża m.in. zasady zgłaszania reklamacji oraz uprawnienia konsumentów usług telekomunikacyjnych.

UKE zaprezentował kolejny film edukacyjny, w którym przybliża m.in. zasady zgłaszania reklamacji oraz uprawnienia konsumentów usług telekomunikacyjnych.

W przypadku wystąpienia problemów z realizacją połączeń telefonicznych, transmisją danych lub dostępem do Internetu:

 • Skontaktuj się z operatorem świadczącym daną usługę i przedstaw mu problem. W większości przypadków problem udaję się rozwiązać na tym etapie.
 • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany zgłoś reklamację u operatora.Zgłoszenie reklamacji Reklamację usługi telekomunikacyjnej można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zdarzenia (np. wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi lub jej nienależytego wykonania usługi).
Składając reklamację można skorzystać z dogodnego dla nas sposobu kontaktu z operatorem:
 • telefonicznie,
 • osobiście w punkcie obsługi klientów,
 • wysyłając list lub wiadomość email.

Dane kontaktowe do operatora (adres na jaki należy przesłać reklamację) znajdziemy na stronie internetowej operatora, w regulaminie usługi lub punkcie obsługi klienta.

Wymagane elementy

Składana reklamacja musi zawierać wszystkie wymagane elementy:
 • Imię i nazwisko abonenta (lub nazwę firmy),
 • Adres zamieszkania abonenta (lub siedziby firmy) ,
 • Określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu ,
 • Nasz numer ewidencyjny - dostępny na rachunku lub w umowie,
 • Datę zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej, jeżeli reklamujemy termin rozpoczęcia świadczenia usług,
 • W przypadku gdy ubiegamy się o odszkodowanie należy określić jego kwotę i sposób wypłaty np. wskazać numer rachunku bankowego,
 • Podpis - jeżeli reklamację składamy na piśmie.

Pamiętać należy także, że niezależnie od wybranego sposobu złożenia reklamacji (reklamacja złożona na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) ) operator zobowiązany jest potwierdzić jej przyjęcie w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, za wyjątkiem sytuacji gdy udzieli odpowiedzi przed upływem tego terminu.

Odpowiedź na reklamacje

Operator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. Jeżeli nie udzieli jej w tym terminie, uważa się ją za uwzględnioną.
W przypadku odmowy uznania reklamacji, odpowiedź operatora zostanie doręczona przesyłką poleconą, a jej treść powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
W przypadku uznania reklamacji związanej z odszkodowaniem, operator przyznaje je, zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług.

Jeżeli uważamy, że w wyniku braku łączności czy też nieprawidłowego świadczenia usług, ponieśliśmy wymierne straty, których wysokość będziemy w stanie udowodnić, wówczas możemy zażądać od operatora odszkodowania w innej wysokości niż określona w regulaminie świadczenia usług.

Pamiętaj!

Reklamację można zgłosić, gdy stwierdzimy:
 • że operator nie dotrzymał terminu rozpoczęcia świadczenia usługi
 • bądź wykonał usługę nienależycie, lub też w ogóle jej nie wykonał
Powodem do złożenia reklamacji jest także nieprawidłowe obliczenie przez operatora należności z tytułu świadczenia usług.

Złożenie reklamacji dotyczącej wysokości rachunku nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania (opłacenia) rachunku.
Przed każdym złożeniem reklamacji należy sprawdzić czy zawiera ona wszystkie wymagane elementy.
Użytkownik ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji.

W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: UKE

Tagi: uke
Przewiń w dół do następnego wpisu