DAJ CYNK
  • Wszystko, co dotyczy ofert Internetu mobilnego.
Wszystko, co dotyczy ofert Internetu mobilnego.

Moderator: Moderatorzy

 #1100661  autor: sdm6777
 03 sie 2020, 21:22
Cześć,

Mam pytanie. W marcu teść podpisał umowę w Plush internet na abonament bez urządzenia. Umowa bez okresu promocji, na czas nieokreślony. Teraz chce ją rozwiązać bo pojawiła się możliwość założenia internetu po światłowodzie. W jaki sposób można rozwiązać tę umowę? Pytam bo jest to oferta od Plusa i nie ukrywam, że najwygodniej byłoby po prostu podejść do Punktu i stamtąd taką rezygnację wysłać. Cykl rozliczeniowy zaczyna się 5-go, więc najkorzystniej byłoby taką rezygnację wysłać jutro tj. 04.08. Miał ktoś może podobną sytuację i wie czy w salonach Plusa abonenci Plusha są pod tym względem obsługiwani?

Pozdrawiam
 #1100839  autor: Mar9999
 06 sie 2020, 20:20
Taki zapis jest w regulaminie. Proponuję sprawdzić regulamin, który był dołączony do umowy.

Czas trwania Umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania
1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub oznaczony -
wskazany na stronie 1 Umowy („czas oznaczony Umowy”).
2. Po upływie czasu oznaczonego Umowy Umowa ulega
przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile Abonent nie złoży
przeciwnego oświadczenia na piśmie nie później niż na 30 dni
przed upływem czasu oznaczonego Umowy.
3. Abonent może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego
dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie
rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie. Za dzień
złożenia wypowiedzenia przez Abonenta przyjmuje się dzień
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w Punkcie sprzedaży
(obsługi) lub nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie do
Działu Obsługi Klienta. POLKOMTEL może rozwiązać Umowę na
czas nieoznaczony za pisemnym wypowiedzeniem. Okres
wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia
Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym,
w którym złożono wypowiedzenie. Umowa ulega rozwiązaniu z
upływem okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku, gdy Abonent jest stroną więcej niż jednej Umowy,
wypowiedzenie musi zawierać oznaczenie numeru telefonu, którego
dotyczyUmowa.