DAJ CYNK

Zmiana IMEI a prawo w europejskich krajach

Dodane przez: Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 17732

Litwa

Zgodnie z informacjami uzyskanymi bezpośrednio od regulatora litewskiego nowelizacja Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych na mocy której przeprogramowywanie numerów IMEI stało się karalne nie weszła jeszcze w życie. Obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Po ich zakończeniu Rada Ministrów przekaże ją do parlamentu. Kary przewidziane za przeprogramowywanie numeri IMEI mają charakter finansowy i wahają się od 145 do 580 Euro. Ze względu na fakt, iż przepisy zakazujące przeprogramowywanie numeru IMEI nie są jeszcze stosowane trudno mówić o ich efektach.

Szwecja

Brak specyficznych regulacji prawnych w ww. zakresie. Jednakże zgodnie z informacjami uzyskanymi od strony szwedzkiej przeprogramowywanie numerów IMEI umożliwiające korzystanie ze skradzionych i zablokowanych telefonów komórkowych jest na mocy szwedzkiego Kodeksu Karnego (Rozdział IX, Dział VI) traktowane jako przestępstwo polegające na celowym pozbawieniu uprawnionego posiadacza/właściciela możliwości odzyskania skradzionego przedmiotu i zagrożone karą do 2 lat więzienia (a w szczególnie poważnych przypadkach do 6 lat więzienia).

Czechy

Brak specyficznych regulacji prawnych w ww. zakresie. Jednakże w chwili obecnej problem przeprogramowywania numerów IMEI jest przedmiotem uzgodnień urzędu regulacyjnego z Czeskim Stowarzyszeniem Operatorów Komórkowych i właściwymi ministerstwami. W zależności od wyników ww. rozmów zostaną podjęte działania zmierzające bądź to do wprowadzenia zmian do już istniejących przepisów bądź to stworzenia nowych przepisów zakazujących przeprogramowywania numerów IMEI.

Finlandia

Brak specyficznych regulacji prawnych. Przeprogramowywanie numerów IMEI w telefonach komórkowych jest traktowane jako niedozwolone przerabianie urządzenia.

Grecja

Brak specyficznych regulacji prawnych. Zastosowanie w ww. przypadkach znajdują ogólne przepisy greckiego Kodeksu Karnego odnoszące się do skradzionych przedmiotów.

Irlandia

Brak specyficznych regulacji prawnych. Jednakże w chwili obecnej rozważana jest ewentualność wprowadzenia takich rozwiązań.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Przewiń w dół do następnego wpisu