DAJ CYNK

Zmiana IMEI a prawo w europejskich krajach

Dodane przez: Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 19347

Francja

Ustawa 2003 – 239 z 18 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego wprowadziła szereg nowych postanowień odnoszących się do walki z kradzieżą telefonów komórkowych do obowiązujących już we Francji aktów prawnych. Mowa o następujących zapisach:
na mocy art. 71 ww. ustawy przepisy art. L.217-2 Kodeksu Konsumentów nabierają następującego brzmienia: Podlega karze przewidzianej w art. L.213-1 każdy, kto dopuścił się podstępnie zniszczenia, ukrycia, przerobienia lub zamaskowania w jakikolwiek sposób imion i nazwisk, podpisów, monogramów, liter, cyfr, numerów seryjnych, symboli lub jakichkolwiek innych znaków stanowiących integralną część towarów bądź też takich, które zostały do nich przytwierdzone, a mają na celu umożliwienie identyfikacji tych towarów w sposób fizyczny lub elektroniczny,
na mocy art. 72 ww. ustawy przepisy art. L.32-5 Kodeksu Pocztowego i Telekomunikacyjnego nabierają następującego brzmienia: Operatorzy wykorzystujący w swojej działalności publiczną sieć radiokomunikacyjną lub też świadczący publiczne usługi radiokomunikacyjne są zobowiązani wprowadzić rozwiązania techniczne pozwalające na zablokowanie dostępu do ich sieci lub też na zablokowanie usług emitowanych za pomocą mobilnych terminali, które zostały zidentyfikowane oraz zgłoszone jako skradzione. (...). Każdy, kto świadomie narusza przepisy art. L.32-5 podlega karze grzywny w wysokości 30 000 Euro. Osoby prawne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, na warunkach określonych w art. L.121-2 Kodeksu Karnego za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Sposób określania kary, której podlegają osoby prawne jest zdefiniowany przepisami art. 131-8 Kodeksu Karnego.

Wymienione wyżej przepisy art. 72 ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym obowiązują od 1 stycznia 2004 r. Od stycznia do sierpnia 2003 r. odnotowano we Francji 57 559 przypadków kradzieży związanych z telefonami komórkowymi. W tym samym okresie w 2002 r. odnotowano 37 396 podobnych przypadków. Kradzież telefonów komórkowych stanowiła od stycznia do sierpnia 2003 r. 5,30% ogólnej liczby zarejestrowanych kradzieży. Przytoczone liczby należy traktować bardziej jako wskazówkę co do ewolucji kradzieży telefonów komórkowych we Francji niż precyzyjne źródło informacji.

Ponadto Francuski Kodeks Konsumenta przewiduje karę więzienia (2 lata) za przeprogramowanie telefonu komórkowego oraz grzywnę 37 500 Euro lub też alternatywnie jedną z tych kar.

Zagadnienie kradzieży telefonów komórkowych stanowi przedmiot współpracy francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Finansów. Powołana została również specjalna grupa robocza skupiająca przedstawicieli operatorów, producentów aparatów komórkowych oraz administracji państwowej.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Przewiń w dół do następnego wpisu