DAJ CYNK

Jak powstają mapy do nawigacji GPS

17.05.2006

Dodane przez: AutoMapa, wł

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 16891

Wielu użytkowników nawigacji satelitarnej pewnie się zastanawia, jak powstają mapy cyfrowe wykorzystywane w nawigacji GPS, która coraz częściej pojawia się jako jedna z funkcjonalności smartfonów. Spróbujemy to wyjaśnić opisując drogę, jaką pokonują dane, by finalnie znaleźć się w systemie nawigacyjnym AutoMapa - programu do nawigacji działającego w urządzeniach PocketPC.

Wielu użytkowników nawigacji satelitarnej pewnie się zastanawia, jak powstają mapy cyfrowe wykorzystywane w nawigacji GPS, która coraz częściej pojawia się jako jedna z funkcjonalności smartfonów. Spróbujemy to wyjaśnić opisując drogę, jaką pokonują dane, by finalnie znaleźć się w systemie nawigacyjnym AutoMapa - programu do nawigacji działającego w urządzeniach PocketPC.

Źródła danych

W procesie przygotowywania map cyfrowych wykorzystywane są obrazowania Ziemi w postaci zdjęć lotniczych i scen satelitarnych poparte następnie zwiadem terenowym. Zdjęcia wykonuje się przy różnych parametrach spektralnych, gdyż wykorzystywane są w różnych celach. Inne informacje otrzymuje się przy wykorzystaniu widma światła widzialnego, takiego, jakie rejestruje ludzie oko, a inne robiąc to samo zdjęcie w podczerwieni. Obrazy takie po przesłaniu z satelity do ośrodków obliczeniowych na Ziemi trafiają do obróbki cyfrowej obejmującej m.in. korekcję radiometryczną i korekcję geometryczną.

Korekcja radiometryczna usuwa efekty zakłóceń spowodowanych wadliwą pracą detektorów, wpływami atmosfery i topografii (zachmurzenie, różnice w oświetleniu wynikające z obiektów terenowych, np. cień rzucany przez góry). Korekcja geometryczna eliminuje zniekształcenia obrazu wynikające z ruchu sensorów oraz faktu rzutowania fragmentu powierzchni kuli ziemskiej (3D) na płaszczyznę (2D). Bardzo ważny w tym procesie jest wybór odpowiedniego odwzorowania kartograficznego i systemu odniesień przestrzennych. Niezbędna jest również tzw. ortorektyfikacja usuwająca zniekształcenia kształtów obiektów widocznych na obrazie spowodowane wpływem rzeźby terenu. Korekcja geometryczna zdjęć lotniczych i satelitarnych wymaga znajomości dokładnych współrzędnych wybranych punktów terenowych widocznych na zdjęciach.

AutoMapa Polska 50k powstała na bazie danych wektorowych udostępnionych przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W kolejnym etapie dane zostały zweryfikowane na podstawie scen satelitarnych z indyjskiego satelity IRS o rozdzielczości terenowej 5,8 metra. Na tym samym podkładzie powstały dodatkowe elementy treści topograficznej takie jak lasy, jeziora, rzeki, koleje i obrysy miejscowości, itp. AutoMapa zwierająca pełną siatkę dróg utwardzonych oraz pełną siatkę dróg gruntowych, a nawet polnych i leśnych przydatnych nie tylko w wyprawach terenowych ale również w razie konieczności objazdu niespodziewanego korka na głównej drodze.

Przewiń w dół do następnego wpisu