Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Wyniki Orange Polska po 1Q2018

Wyniki Orange Polska po 1Q2018

msnet 26 Kwietnia 2018 11:02

5 3

cat wide

Na koniec I kwartału Orange Polska miał 14,368 mln aktywnych kart SIM. To o 904 tys. mniej niż przed rokiem, i o 56 tys. mniej niż na koniec 2017 roku.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 5,9% do 14,358 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 3,1% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,747 mln (o 295 tys. kart SIM w skali roku i o 21 tys. w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Spadki po raz kolejny dotyczą więc tylko ofert na kartę, tym razem o 20,6% do 4,621 mln kart SIM. Oznacza to ubytek 1,199 mln kart w skali roku, w tym tylko 77 tys. w I kwartale.

Na koniec I kwartału Orange miał 2,437 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Jest to wynik nieznacznie niższy niż na koniec 2017 roku (spadek o 19 tys.). Dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.) odnotowały wzrost do 1,273 mln, natomiast liczba konsumenckich łączy zmalała do 1,164 mln. Liczba klientów internetu mobilnego po raz kolejny się zmniejszyła, wskutek zwrotu ku ofertom bezprzewodowego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Podobnie jak w przypadku dostępu szerokopasmowego, na ewolucję liczby klientów nie objętych konwergencją wpłynęła migracja do ofert konwergentnych i konkurencja na rynku.

W I kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 39 tys., osiągając poziom 2,477 mln. Utrata łączy ADSL (o 46 tys. do 1,278 mln) została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 85 tys. przyłączeń). Na koniec marca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 248 tys. (wzrost o 34 tys.), a docierały one do prawie 2,7 mln gospodarstw domowych.

Dzięki inwestycjom w jakość oferty telewizyjnej oraz koncentracji na konwergencji, baza klientów płatnej telewizji nadal rosła. W wyniku 27 tys. przyłączeń netto w I kwartale, liczba klientów usług TV zwiększyła się o 13% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 875 tys.
W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto była w I kwartale niemal stabilna i wyniosła 71 tys. Wynikało to ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy przyspieszyła, co wynikało z niekorzystnych trendów strukturalnych na rynku.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 1,8%, osiągając 2,766 mld zł. Zysk netto spadł w ujęciu rocznym o 79,5% do 8 mln zł. EBITDA wyniosła 746 mln zł, względem 748 mln zł przed rokiem (spadek o 0,3%), natomiast marża EBITDA wzrosła rok-do-roku o 0,5 p.p. do 27,0%.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

1Q2017
(MSR 18)

1Q2018
(MSR 18)

1Q2018
(MSSF 15)

Zmiana
(MSR 18)

Przychody grupy

2818

2766

2710

-1,8%

EBITDA

748

746

674

-0,3%

EBIDTA (jako % przychodów)

26,5%

27,0%

24,9%

0,5 pp

Zysk netto

39

8

-50

-79,5


Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

1Q2017

1Q2018

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

15,272

14,368

-5,9%

postpaid

9,452

9,747

+3,1%

prepaid

5,820

4,621

-20,6%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,269

2,477

+9,2%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3,859

3,613

-6,4%

Internet mobilny

1,364

1,164

-14,7%

M2M

1,079

1,273

+18,0%

Liczba klientów usług TV

0,775

0,875

+12,9%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,938

1,376

+46,7%

(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368

Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)
Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8

CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%

Źródło tekstu: Orange     

Dodaj do:

Tagi: 1q2018 | wyniki | orange

w sumie: 84
 • 2

  65. ~pabloki  2018-04-27 17:12:22  host: user-188-33-91-114.play-internet.pl

  61 tylko że obecnie prepaid nie trzeba pilnować. wszystko sie samo odnawia jak w abonamencie . można w banku ustawic autodoładowanie lub co jakiś czas wrzucać kasę . to tak proste jak przelew za fakture z banku.

 • 0

  66.  2018-04-27 22:45:10

  53. ~gość: Januszowanie to jest wtedy jak sieć (suma-sumarum) dopłaca ci za korzystanie z tego wszystkiego co napisałeś. W teorii wydaje się być to możliwe - w praktyce za dużo kombinacji :) Dopóki ktoś jeszcze płaci za coś, to jest to jeszcze zwykła "optymalizacja wydatków" :D

 • 1

  67.  2018-04-27 23:05:59

  @59 ja wziąłem ze względu np na tidal, opłacam abo 50 zł, a gdybym miał płacić 30 zł za prepaid i płacić 20 zł za tidala wyszłoby na to samo, a tak dostałem jeszcze neta z lejkiem i showmaxa i jakiś pakiet tv. Czyli abo wychodzi taniej niż karta, o ile ktoś nie szuka bez limitu za 5 zł rocznie :)

 • -2

  68.  2018-04-28 16:13:27

  Moja prywatna dedykacja dla tych co twierdzą, że: 1) Play nie ma własnej sieci, 2) maksymalna prędkość LTE to 3 Mb/s : http://tlp.is/h73

 • 1

  69.  2018-04-28 18:40:20

  68. toms : A gdzie to takie prędkości LTE są ? Mam nadzieję że nie w Photoshopie ? ;)

 • 0

  70. ~  2018-04-28 18:46:50  host: user-94-254-135-90.play-internet.pl

  @51 OK przełożę kartę i sprawdzę jak będzie działać w terenie. Oczywiście roaming muszę wyłączyć żeby nie pobierało z pakietów.

 • 0

  71.  2018-04-28 23:21:15

  69 - sam byłem w szoku, ale jak widzisz wynik jest najprawdziwszy. To najwyższa prędkość pobierania jakiej doświadczyłem od początku gdy interesuję się tym tematem. Aż sobie wysłałem wynik na maila, żeby zamykać usta malkontentom, którzy twierdzą, że niby Play taki be. Użyty sprzęt, to zwykły iPhone 6s Plus 32GB, z Taryfą Unlimited ( prepaid!! :-))) ). Musiałem akurat trafić na słabe obciążenie nadajnika, skoro prędkość aż tak wysoko poleciała. Mając dostęp do takich osiągów na cholerę szukać alternatyw? DIL w takich przypadkach jest błogosławieństwem.

 • 0

  72.  2018-04-29 12:13:54

  @71 Wyspowy jednostkowy przykład, byłeś bliski orgazmu chyba;-)
  Co z tego jak dalej padaka i roaming krajowy z ogranicvzeniem do 3Mbps?
  W sumarycznym ogólnym porównaniu sieci plej odstaje i to bardzo od reszty. Popatrz na raporty UKE, popatrz na speedtesty gdzie plej się znajduje - zawsze na końcu lub zamienia się ostatnim miejscem z muzeum plusa.
  Ale jednostkowo, wyspowo zdarzają się plejowi takie wyskoki:-)

 • 0

  73.  2018-04-29 13:51:25

  72 - pokaż mi wyskok u Twojego operatora. Tylko nie odleć przy tym. :-)

 • 0

  74.  2018-04-29 16:50:21

  73. http://tlp.is/h78 Masz i uzyskaj taki wynik w play :D

 • 0

  75.  2018-04-29 18:24:01

  74- super, gratulacje. To już są dla mnie wartości kosmiczne. :-) Jeśli taka prędkość jest dostępna na co dzień, to już można ładnie sobie poprzydzielać na poszczególne urządzenia dosyć fajne prędkości składowe, a router nie będzie przeciążony. Oby uzyskiwanie takich wyników było coraz powszechniejsze, a wówczas spełni się moje marzenie o ogólnokrajowym szybkim Internecie mobilnym.

 • -1

  76. ~gość  2018-04-29 18:49:00  host: public-gprs175735.centertel.pl

  @75 Ogólnokrajowy szybki internet mobilny to będzie jak będą normalne a nie zaniżone jak obecnie ceny i wojny operatorów który rozda więcej GB gimbusom i januszom biznesu.
  W T mobile jest szybko, w Orange w prepaidzie średnio 40-50Mbps powtarzalne na codzień o każdej porze. Masz tak w play?;) Raczej sporadycznie od wypadku do przypadku.

 • 0

  77.  2018-04-29 18:51:41

  W play też tak można. Skoro na samym 2600 ciągnę ok 120 to po dodaniu agregacji 1800 i 2100 może być nawet więcej. Ale takie testy to raczej rzadkość w każdej sieci, musi być luz na nadajnikach.

 • 0

  78.  2018-04-29 20:06:34

  @gość następny, który testował play 3 lata temu gdy pod lte było tylko 10 mhz na 1800 i nic więcej. Dzisiaj osiągnąć 50 mega to nic trudnego. A z tym 50 mega w Orange od zmierzchu do świtu też byś nie przesadzał, testowałem ich sieć ostatnio i to co osiągałem było dalekie od 50 mega, ok 16 na 2600 i podobna wartość na wspólnym 1800. Raz na wsi wyszło mi 0,8 mega na lte 800 Orange, chociaż to pewnie wina 7 km do nadajnika przez lasy. Tylko, że "wydmuszka" play leci z tego samego nadajnika i osiągi były od 3,5 do 5 mega, znaczy można. Pewnie w Polsce znajdziesz mnóstwo miejsc gdzie Orange jest dla play poza zasięgiem, ale generalizowanie tego jest zwyczajną ignorancją kogoś, kto wyrobił sobie opinię kiedyś tam i ją sobie ma i nie zamierza nawet sprawdzić czy jest ona aktualna.

 • 0

  79. ~  2018-04-29 20:26:19  host: user-94-254-166-20.play-internet.pl

  A kto normalny potrzebuje 200Mbps w telefonie? Komfort jest już przy 15-20Mbps a od ściągania stele GB są łącza stacjonarne w kablówkach i ftth.

 • 0

  80. ~  2018-04-29 20:30:51  host: user-94-254-166-20.play-internet.pl

  Dorwie się kilku ssaków to każda stacje zapchają a inni będą gadać, że net jest za tani i dlatego.
  Trzeba używać z głową a nie jak coś jest tanie, to zachowywać się jak baba z Radomia.

 • 0

  81.  2018-04-29 21:12:56

  Tylko, że nie każdy ma dostęp do kablówki albo światłowodu. Kolega mieszka w kamienicy, która stoi 200 m od bloku i powiedzieli mu wprost, że dla trzech mieszkań oni nie będą kabla ciągnąć, bo im się nie opłaca. Gdy nie było LTE korzystał z drogich usług tele kompromitacji polskiej do 10 mega po linii telefonicznej, teraz ciągnie ok 100 mega po lte a płaci mniej.
  Z @80 nie bardzo mogę się zgodzić, bo skoro operator takie pakiety daje to dlaczego mam nie korzystać? Dlaczego mam zużywać 3 GB skoro mogę zużyć 30? To ich sprawa czy są w stanie zapewnić działanie tego, co sami oferują. Klient płaci, klient wymaga. A że płaci mało to cóż, to nie klient te ceny ustalał tylko operator za tyle zaoferował. Kiedyś wyśmiałem jakiegoś obrońcę play, który mi powiedział, że jak korzystam z roamingu krajowego to generuję dla play koszty i oni potem kasy na nadajniki nie mają. Ale co mnie ich finanse interesują? Jak nie potrafili zrobić mi przyzwoitych transferów to korzystałem z zasięgu kogoś, kto potrafił. A że oni musieli płacić to trudno, ich problem jak se radzą. Teraz prędkości są ok, więc za mnie płacić już nie muszą, bo jadę od dłuższego czasu na ich zasięgu.

 • 1

  82. ~Marcin.  2018-04-29 21:31:54  host: public-gprs692119.centertel.pl

  Korzystam z Orange, oraz Play na zasięgu macierzystym, i nie widzę żadnej różnicy.

 • 0

  83. ~  2018-04-29 21:45:36  host: user-94-254-135-90.play-internet.pl

  Ja ostatnio testowałem Orange Światłowód 300Mbit/s. Ładnie to chodzi, upload też jest ładny.

 • -1

  84. ~  2018-04-29 22:25:23  host: user-94-254-162-183.play-internet.pl

  Play odstaje infrastrukturalnie od pozostałych operatorów i to żadna tajemnica.
  Play jest na szarym końcu a roaming krajowy, szczególnie net z lejkiem 3Mb, to jakaś kpina.
  Kiedyś Play był tańszy a dzisiaj droższy często od konkurencji więc nie ma powodów żeby się ich trzymać. Ja z głosowymi numerami uciekłem a w Play jestem tylko z DILem ale i to chyba zostawie.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-80-93-19.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Czy korzystasz z usługi pocztowej Gmail?

Tryb poufny trafia do Gmaila na Androida

 

Zobacz wynik | Opinie (3)

Archiwum Ankiet